Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anti-Americanism in Contemporary World (Antyamerykanizm we współczesnym świecie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SF035-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Anti-Americanism in Contemporary World (Antyamerykanizm we współczesnym świecie)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

celem zajec jest analiza zjawiska anty-amerykanizmu w kontekscie pojecia soft-power wraz z praktyczna praca w dziedzinie dyplomacji publicznej celem radzenia sobie z negatywnymi percepcjami USA w swiecie.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest przejawom antyamerykanizmu we współczesnym świecie oraz poszukiwaniom tego przyczyn i konsekwencji w wielu obszarach świata. studenci stworza również scenariusze działań w dziedzinie dypplomacji publicznej

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest przejawom antyamerykanizmu we współczesnym świecie. Poszukiwać będziemy przyczyn tego zjawiska w bieżącej amerykańskiej polityce, w stosunku Ameryki do świata, w amerykańskiej kulturze jako takiej a także w niespełnionych nadziejach jakie sama Ameryka budzi w innych społeczeństwach. Szukając najlepszego opisu dla zjawiska antyamerykanizmu zastanowimy się nad amerykańską soft power i jej możliwościami łagodzenia lub zaostrzania krytyki pod adresem Ameryki. Zaglądać będziemy w wiele zakątków świata (Bliski Wschód, Azja, Europa Zachodnia, Rosja, Ameryka Łacińska) w poszukiwaniu różnorodnych przyczyn i konsekwencji antyamerykanizmu. Oczywiście nie pominiemy też Polski. Zaczniemy jednak od zdefiniowania tego czym jest Ameryka i Amerykanizm dla współczesności.

studenci stworza scenariusze działań w dziedzinie dylomacji publicznej wystepujac w roli doradcow prezydenckich

Literatura:

Katznelson and Keohane, Anti-Americanism

Leroy Dorsey, We are all Americans, Alabama

Paul Hollander, Understanding Anti-Americanism

Michael Kazin, Joseph McCartin, Americanism, North Carolina

Alexander Ross, Kirstin Ross, Anti-Americanism, New York University

Alexander Stephen, Americanization of Europe, Berghahn Books

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA: studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu analizy międzykulturowej; zrozumieją rolę wartości w amerykańskiej kulturze; rozpoznają złożone relacje między polityką a kulturą; dostrzegą dynamikę zmian w amerykańskiej roli w świecie; odróżnią między podstawowymi typami antyamerykanizmu; zastosują teorie kulturowe do analizy stosunków międzynarodowych;

2. UMIEJĘTNOŚCI: studenci nauczą się odczytywać teksty kulturowe; będą prawidłowo posługiwać się aparatem pojęciowym; opracują samodzielnie wyniki badań opinii publicznej; zaprezentują te wyniki publicznie; rozpoznają zależności między krytycznymi analizami powstającymi w odmiennych kontekstach kulturowych; dokonają syntetyzujących podsumować w oparciu o porównawczą analizę tekstów;

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student rozumie wagę normatywnych elementów w polityce; wzmocni swoją wrażliwość na role różnic kulturowych; spojrzy krytycznie na Amerykę co nauczy go wrażliwości na odmienne poglądy; nauczy się pracować w grupie i osiągać kompromis; nauczy się publicznych wypowiedzi; weźmie udział w publicznym sporze.

Metody i kryteria oceniania:

Praca semestralna (50%); prezentacja lub badanie terenowe. prezentacja i badanie mogą miec charakter grupowy (30%); dyskusje w klasie (20%)

Przez badanie terenowe rozumiem przygotowanie ankiety do wywiadow z osobami spoza Uniwersytetu celem zbadania postaw lub potencjalu do zajmowania postaw, ktore moga byc zaliczone do "anty-Amerykańskich". badanie terenowe może stanowić jeden z elementów pisania pracy semestralnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.