Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Environmental Issues: Inventing the Future (Problemy środowiskowe w Stanach Zjednoczonych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SF052 Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: American Environmental Issues: Inventing the Future (Problemy środowiskowe w Stanach Zjednoczonych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs dostarcza podstawowej wiedzy w zakresie problemów środowiskowych w Stanach Zjednoczonych pozwalającej na zrozumienie ich złożoności oraz zróżnicowania ich percepcji w wymiarze historycznym, przestrzennym i społecznym.

Obejmuje takie zagadnienia jak: uwarunkowania myślenia o przyrodzie, zarys historii środowiskowej Stanów Zjednoczonych, początki ochrony przyrody – amerykańskie parki narodowe; środowiskowe uwarunkowania i konsekwencje modelu wzrostu gospodarczego, wyzwania związane z modelem gospodarki zrównoważonej i zmianami klimatycznymi

Pełny opis:

1. Myślenie o przyrodzie; wymyślanie przyrody;

2. Przyroda i społeczeństwo w społecznościach tubylczych.

3. Zarys historii środowiskowej Stanów Zjednoczonych I. Colonial Encounters; New England wilderness Transformed, The Tobacco and Cotton South

4. Zarys historii środowiskowej Stanów Zjednoczonych II. Nature and the market economy

5. Zarys historii środowiskowej Stanów Zjednoczonych III Western frontiers

6. Conservation, preservation, Amerykańskie parki narodowe – historia, rozmieszczenie, walory

7. Amerykańskie parki narodowe – konteksty: ochrona przyrody a turystyka; parki narodowe a ludność tubylcza

8. Przyroda a wzrost, rozwój, energia, zasoby –problemy środowiskowe XX wieku

9. Ekologia, enwironmentalizm; amerykańskie organizacje i ruchy

10. Zrównoważenia jako nowy dyskurs publiczny – teoria i praktyka zrównoważenia

11. Środowiskowe regulacje prawne; EPA

12. Zmiany klimatu i wyzwania środowiskowe – przykłady szczególnie ‘wrażliwych’ obszarów, wyzwania związane z ich zarządzaniem:

11.1 Zrównoważone miasta? wielkie aglomeracje w kontekście rozwoju zrównoważonego 11.2 Wybrzeża, Floryda.

11.3. Obszary suche i półsuche (południowy zachód)

11.4. Alaska,

11.5. Hawaje

Literatura:

Hudson J.C., Across this land: a regional geography of the U.S and Canada 2002 Baltimore

Knox J.P, United States: Contemporary Human Geography 1988 Longman

Macnaughten Ph., Urry J., Contested Natures, Sage Publ., 1998 [Alternatywne Przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wyd. Scholar, 2005]

Mayda Ch., 2012 A Regional Geography of the United States and Canada: Toward a Sustainable Future, Rowman & Littlefield Publishers

Merchant C., American Environmental History: An Introduction Columbia University Press 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- zna podstawową terminologię używaną do analizy zjawisk środowiskowych i społeczno-geograficznych w zakresie amerykanistyki; (K-W01, KS1_W01, KS2_W01; K_W02, KS1_W02, KS2_W02;. K_W03, KS1_W03, KS2_W03)

- posiada wiedzę na temat współzależności pomiędzy ludźmi i ich naturalnym środowiskiem a stworzonym przez nich systemem społecznym, gospodarczym i politycznym; (K_W04; KS1_W04, KS2_W04)

UMIEJĘTNOŚCI:

- posiada umiejętność identyfikowania najbardziej wrażliwych na zmiany środowiskowe obszarów Stanów Zjednoczonych oraz opisu cech wyróżniających każdy z nich oraz ludzi, którzy je zagospodarowali (K_U05; KS1_U05, KS2_U05)

- posiada umiejętność rozpoznania znaczenia, analizy i krytycznej interpretacji środowiskowych uwarunkowań i konsekwencji procesów społecznych zachodzących w Ameryce (K_U05; KS1_U05, KS2_U05)

- posiada umiejętność wykorzystywania map tematycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- jest otwarty na różne zjawiska i idee, ceni różnorodność i wielość opinii i kultur, szanuje odmienność kulturową (K_K01, KS1_K01, KS2_K01)

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach - 60%

projekt zespołowy (esej z elementami audiowizualnymi) - 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Lisocka-Jaegermann
Prowadzący grup: Bogumiła Lisocka-Jaegermann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.