Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

America Latina Contemporanea (Współczesna Ameryka Łacińska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH0004-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: America Latina Contemporanea (Współczesna Ameryka Łacińska)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

La asignatura tiene el objetivo de familiarizar a las/los estudiantes con los temas importantes y pendientes en los paises latinoamericanos

Konwersatorium ma na celu aktualizowanie i pogłębianie wiedzy studentek i studentów na temat bieżących i ważnych wydarzeń w krajach Ameryce Łacińskiej

Pełny opis:

La asignatura tiene el objetivo de familiarizar a las/los estudiantes con los temas importantes y pendientes de la actualidad latinoamericana.

Cada estudiante va elegir el pais latinoamericano y presentar en las clases las noticias e informaciones actuales importantes e interesantes sobre pais elegido. Las presentaciones cubrirán aspectos de la politica, la cultura, la sociedad del pais.

Los estudiantes comentan, discuten y reflexionan sobre actualidad latinoamericana.

Konwersatorium ma na celu aktualizowanie i pogłębianie wiedzy studentek i studentów na temat wydarzeń jakie kształtują współczesną Amerykę Łacińską.

Zajęcia zakładają aktywny udział studentek i studentów, dlatego też każdemu zostanie przydzielone państwo /region, którym zajmować się będzie przez cały semestr, śledząc aktualne wydarzenia i przedstawiając informację o nich na zajęciach.

Literatura:

Los diarios y periodicos mundiales p.ej.:

New York Times

www.prensaescrita.com

www.bbcmundo.com

Base de datos.

Efekty uczenia się:

CONOCIMIENTO

La / el estudiante:

- tienen el conocimiento sobre los temas actuales en América Latina

HABILIDADES

El / la estudiante

- sabe seleccionar y utilizar las noticias sobre scontecimentos en America Latina

- es capaz opinar sobre varios asuntos actuales en los paises latinoamericanos

- sabe presentar sus opinios y es parte avtiva de la discusión

COMPETENCIAS SOCIALES

La/ el estudiante:

- sabe cooperar y trabajar en grupos asumiendo diferentes roles

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

Studentka/student:

- ma podstawową wiedzę na temat różnorodności i specyfiki więzi społecznych charakterystycznych dla współczesnych społeczeństw w Ameryce Łacińskiej

UMIEJĘTNOŚCI

Studentka/student:

- potrafi wyszukiwać, analizować, ocenići wykorzystać informacje z różnorodnych źródeł w celu dokonywania uogólnień na temat amerykańskich zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych i gospodarczych)

KOMPETENCJE:

Studentka/Student:

-Umie pracwoać w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

La asistencia a clase es obligatoria.

Se permitirán solamente dos (2) ausencias. Dos retrasos o dos partidas antes del final de la clase equivalen a una ausencia.

Componentes de la nota:

• Presencia en la clase - 20%

• Participación activa en la clase (estudiantes preparan un breve resumen por escrito de los acontecimientos y lo presentan en la clase) - 30 %

• Examen final - 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.