Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modern Latin American Issues

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH0012 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modern Latin American Issues
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi, ważnymi wydarzeniami, procesami i zjawiskami w historii społecznej nowoczesnej Ameryki Łacińskiej. W trakcie kursu poruszone zostaną takie tematy jak: niewolnictwo, rynki religijne, rządy i przewroty wojskowe, granice i migracje, problemy środowiskowe, populizmy i przywództwo polityczne. W ramach wybranych tematów pojawią się konkretne przykłady krajów, zwłaszcza Brazylii, ale przyjęte podejście jest raczej tematyczne niż według konkretnych krajów czy regionów.

Pełny opis:

Niektóre z omawianych podczas kursu tematów (istnieje możliwość włączenia innyych, zgodnych z zainteresowaniami studentów oraz wydarzeniami mającymi miejsce w Ameryce Łacińskiej):

1. Wstęp, zasady zaliczania i uczestnictwa w kursie; Kolonizacja i wiek niepodległośści w Ameryce Łacińskiej

2. Niewolnictwo i abolicja: kazus Brazylii

3. Migracje we współczesnej Ameryce Łacińskiej

4. Granice we współczesnej Ameryce Łacińskiej

5. Społeczeństwa, postęp i środowisko w Ameryce Łacińskiej

6. Przemysł narkotykowe w Ameryce Łacińskiej

7. Przwroty wojskowe, pucze, partyzantka i rewolucje

8. Populizm i charyzmatyczne przywództwo

9. Przemiany rynków religijnych, religia i polityka

10. Kobiety w Ameryce Łacińskiej

11. Współczesna Brazylia: społeczeństwo, polityka i kultura

Literatura:

Lista nie jest zamknięta, mogą pojawić się na niej inne żródła przesyłane studentom w formie skanów:

1.The Destruction of Brazilian Slavery, Robert Conrad (1972) - fragmenty

2. Culling the Masses, David Scott FitzGerald and David Cook-Martín (2014) - fragmenty

3. The Frontier in Latin American History, Alistair Hennesy (1978) - fragmenty

4. An Environmental History of Latin America, Shawn William Miller (2007) - fragmenty

5. Guide to the Perfect Latin American Idiot, Mendoza, Montaner, Llosa (1996) – fragmenty

6. Illegal Drugs, Economy, and Society in the Andes, Francisco E. Thoumi (2003) - fragmenty

7. Guerrillas and Revolution in Latin America. A comparative study of insurgents and regimes since 1956, Timothy P. Wickham-Crowley (1992) - fragmenty

8. “The Popular Origins of Peronism”, Walter Little, w: Argentina in the Twentieth Century, by David Rock (ed.), (1975)

9. “Religious and political leadership in Brazil at the turn of the 19th and 20th centuries – the case of Father Cícero”, R. Siuda-Ambroziak, w: Revista Brasileira de História das Religiões (As crenças e suas articulações com a política e a sociedade) IX/21(9), 2017, pp. 9-20

10. Pentecostalism: The World Their Parish, David Martin (2002)

11. “Prosperity Gospel on the Rise: Development and Expansion of Neo-Pentecostal Churches in Brazil”, R Siuda-Ambroziak, In: Brazil-Poland. Focus on Religion (2019), Ramos de Andrade, Siuda-Ambroziak, Stachowska (eds.)

12. What if Latin America ruled the world? O. Guardiola-Riviera (2010) - fragmenty

13. “Democracy in Latin America: Survival or Consolidation?”, by Peter H. Smith, w: Europe and Latin America – Looking at Each Other? Ryszard Stemplowski (ed.) (2010)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu student:

1. ma wiedzę o omawianych zjawiskach społecznych i kulturowych związanych ze współczesną Ameryką Łacińską i jest świadomy ich skomplikowanej natury

2. zna podstawową terminologię w języku angielskim niezbędną do ich opisu i analizy

3. zna ich dynamikę oraz konsekwencje ich historycznych oraz współczesnych przemian

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student:

1. identyfikuje i rozpoznaje problemy współczesnej Ameryki Łacińskiej omawiane podczas zajęć

2. jest w stanie krytycznie i kreatywnie korzystać z dostępnych mu źródeł w celu prezentacji tematów i ich analizy

3. jest w stanie krytycznie używać teorii i koncepcji tłumaczacych poznane problemy oraz prezentować rezultaty swoich badań

Kompetencje społeczne

Po zakończeniu kursu student:

1. potrafi współpracować z innymi oraz pracować w grupie w celu przygotowania zleconych na/podczas zajęć prac

2. potrafi zaplanować badania w celu przygotowania prezentacji na dany temat

3. jest w stanie formułować właśne opinie na tematy poruszane podczas kursu

2.

Metody i kryteria oceniania:

uczestnictwo w zajęciach (dozwolone dwie nieobecności w semestrze) oraz prezentacja przygotowana na zadany temat są niezbędne do podejścia do testu końcowego (składającego się z pytań otwartych) - 60% to minimalny wynik do zaliczenia na ocenę dst.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Siuda-Ambroziak
Prowadzący grup: Renata Siuda-Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.