Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Asians in the USA (Azjaci w USA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH093 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Asians in the USA (Azjaci w USA)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs dotyczy azjatyckiej imigracji do USA w XIX i XX wieku, głównie z Chin i Japonii. Analizowane będą przyczyny migracji oraz problemy związane z obecnością w Stanach Zjednoczonych mniejszości o pochodzeniu nieeuropejskim, ale i nieafrykańskim, procesy asymilacji, jej formy i tempo w różnych okresach, problem społeczności japońskiej w Ameryce podczas II wojny światowej, imigracja z Indochin po 1975 roku.

Pełny opis:

Celem kursu jest prezentacja problematyki azjatyckiej (głównie dalekowschodniej) imigracji do Stanów Zjednoczonych w XIX i XX wieku oraz problemów z niej wynikających. Analizowane będą podstawowe przyczyny tej imigracji w różnych przypadkach - Chin, Japonii, Korei i Filipin - krajów, z których przybyła do Ameryki większość azjatyckich imigrantów od połowy XIX wieku począwszy. Dyskutowana będzie sytuacja polityczna tych krajów jak również ich pozycja w stosunku do USA w chwili początku imigracji ich mieszkańców do Ameryki. Następnie kurs skupi się na amerykańskich problemach wynikłych z pojawienia się społeczności imigrantów nie będących pochodzenia europejskiego ani afrykańskiego. Omawiane będą procesy asymilacji, jej formy, tempo oraz nasilenie w różnych okresach jak również komplikacje natury międzynarodowej wywołane czasem samym istnieniem w USA społeczności azjatyckich (chińskiej u schyłku XIX w., japońskiej w okresie 1905-1945, wietnamskiej po 1975 roku).

Materiały źródłowe: głównie amerykańskie dokumenty prezydenckie, kongresowe i dyplomatyczne oraz pamiętniki, materiały prasowe i literatura piękna.

Literatura:

Materiały źródłowe: - "The Annals of America", Chicago 1976, t.10-16 (dalej - Annals/nr tomu)

-Henry S. Commager (ed.) "Documents of American History" t.1-2, 9th edition, Englewood Cliffs, N.Jersey 1973 (dalej - Documents/nr tomu)

-Michał J. Rozbicki i Krzysztof Michałek (ed.) "A Selection of Sources on the History and Culture of the United States of America" Warszawa 1994

-William Carlson Smith "Americans in Process. A Study of Our Citizens of Oriental Ancestry" Ann Arbor, Michigan 1937

-Mark Twain "Disgraceful Persecution of a Boy" 1876 (w: "Your Personal Mark Twain", Berlin 1973)

-Michi Nishiura Weglyn "Years of Infamy. The Untold Story of America's Concentration Camps" Seattle 1996

-"The Japanese in America 1643-1973. A Chronology & Fact Book" Compiled by Masako Herman, Dobbs Ferry, N.York 1974

Literatura: -Andrzej Bartnicki i Donald Critchlow (ed.) "Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki" t.1-5, Warszawa 1995

-Krzysztof Michałek "Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych 1861-1945" Warszawa 1990 i nast. wyd.

-Krzysztof Michałek "Amerykańskie Stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001" Warszawa 2004

-"Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups" Cambridge, Mass.-London 1980

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

a/ Ma zaawansowaną wiedzę o zjawiskach społecznych związanych z azjatycką imigracją do USA w ujęciu historycznym

b/ Zna historię powstawania i funkcjonowania społeczności imigrantów dalekowschodnich w Ameryce

c/ Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach amerykańskich reakcji i postaw wobec zjawiska imigracji grup reprezentujących inne kręgi cywilizacji

2. UMIEJĘTNOŚCI

a/ Umie wyjaśnić mechanizmy wydarzeń z przeszłości na podstawie znanych sobie źródeł i opracowań

b/ Wykrywa i rozpoznaje zależności pomiędzy procesami imigracji oraz procesów rozwojowych w USA

c/ Krytycznie analizuje i interpretuje różne propozycje dotyczące oceny skutków azjatyckich imigracji do USA

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

a/ Jest świadomy ważności różnic kulturowych dla zrozumienia zjawiska amerykańskiej świadomości narodowej

b/ Pomaga innym w zrozumieniu amerykańskich koncepcji integracji społeczeństwa zróżnicowanego etnicznie i kulturowo

c/ Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z problemem napięć między większością i mniejszością w społeczeństwie niehomogenicznym

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (40%); prezentacja na temat związany z omawianymi kwestiami i zaakceptowany przez prowadzącego (30%); praca pisemna – 5 stron – na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia (30%) oraz krótkie omówienie z nim pracy studenta/ki podczas trwania kursu przed uzyskaniem stopnia.

W razie realizacji zajęć tylko w trybie online:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (10%); prezentacja na temat związany z omawianymi kwestiami i zaakceptowany przez prowadzącego (25%); quizy na niektórych zajęciach (20%); komentarze do wskazanych fragmentów tekstów źródłowych w grupach 2 – 4 uczestniczących (20%); praca pisemna – 5 stron – na temat uzgodniony z prowadzącym (25%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kwiecień
Prowadzący grup: Zbigniew Kwiecień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.