Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Academic Writing II (Pisanie tekstów akademickich II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZP002 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Academic Writing II (Pisanie tekstów akademickich II)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

A passing grade in Academic Writing I.

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi kontynuację Academic Writing I. W drugiej części nacisk położono na poprawne szukanie, wykorzystanie i dokumentowanie źródeł.

Kurs przygotowuje studentów do czytania i analizowania tekstów akademickich, a także ustosunkowywania się do nich oraz brania udziału w dyskusjach akademickich na różnorodne tematy naukowe i społeczne. Celem przedmiotu jest nauczenie studentów, jak zgodnie z zasadami prac naukowych formułować na piśmie argumenty i opinie.

Pełny opis:

Kurs praktyczny. Celem jest wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne do pisania prac akademickich w języku angielskim. Drugi semestr poświęcony jest przede wszystkim pracy ze źródłami - szukanie, ocena, wykorzystanie, analiza i dokumentowanie źródeł. Przyglądając się szczegółowo wybranym artykułom naukowym, studenci nauczą się czytać, rozumieć a docelowo także pisać teksty akademickie.

METODY PRACY :

- zajęcia w grupie (dokładny plan zajęć zostanie rozdany na pierwszym spotkaniu z prowadzącym).

- konsultacje indywidualne

- praca w parach i mniejszych grupach nad pracami studentów.

Wymagane prace:

- abstract and annotated bibliography

- revised research paper

Literatura:

Kirszner, Laurie G. and Stephen R. Mandell. Patterns for College Writing: A Rhetorical Reader and Guide

Bailey, Stephen. Academic Writing: A Handbook for International Students

Booth, Wayne C. et al. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, 7th ed.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

WIEDZA

- rozumie na czym polega akademicki styl i czym jest poprawna struktura tekstu akademickiego;

- wie czym jest praca badawcza, na czym polega szukanie i wykorzystanie źródeł, jak unikać popełnienia plagiatu i zna zasady uczciwości akademickiej;

- zna zasady i konwencje opracowania bibliografii i przypisów;

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi rozróżniać teksty pisane w różnych stylach (styl akademicki a styl potoczny);

- potrafi rozpoznać źródła przydatne w pracy akademickiej;

- potrafi napisać poprawnie tekst akademicki wyposażony w bibliografię i przypisy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi pracować w grupie;

- jest otwarty na różne wizje kultury;

zająć własne stanowisko wobec wybranych kontrowersji kulturowych i społecznych w Stanach Zjednoczonych;

- umie ocenić pracę kolegów i koleżanek oraz zaproponować poprawki do ich tekstów.

- jest uwrażliwiony na kwestie dyskryminacji w języku;

- posiada umiejętność pracy w parach i w grupie;

- umie ocenić pracę kolegów i koleżanek oraz zaproponować poprawki do ich tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

40% Portfolio (złożenie ostatecznej wersji pracy)

20% Wstępna wersja pracy pisemnej

10% Projekt pracy pisemnej

30% Obecność, udział w zajęciach, praca na zajęciach, zadania domowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim, 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Matthew Chambers
Prowadzący grup: Filip Boratyn, Matthew Chambers, Blanka Kotlińska, Joanna Mąkowska, Emma Oki, Alicja Relidzyńska, Marta Werbanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.