Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Readings in American Studies (B2+) (Kluczowe teksty studiów amerykanistycznych (B2+))

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZP104
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Readings in American Studies (B2+) (Kluczowe teksty studiów amerykanistycznych (B2+))
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia - program zaawansowany
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The course discusses primary texts that are crucial for understanding of past and present American society and politics. Each class focuses on a particular theme and a selection of primary texts that have shaped American identity and are still debated by the American public.

Pełny opis:

The course discusses primary texts that are crucial for understanding of past and present American society and politics. Each class focuses on a particular theme and a selection of primary texts that have shaped American identity and are still debated by the American public. Among the additional, recommended materials there are history textbooks, secondary academic literature, documentaries and classic movies. In principle, the topics follow the chronology of American history but comparisons across historical epochs will be made, and the legacy of past events will be discussed.

Literatura:

As in the Course Description. The list of additional and recommended literature will be announced in the first class.

Efekty uczenia się:

SKILLS

4. Learn the skills of preparing in-class presentations based on assigned and recommended readings under instructor’s supervision

5. Learn to understand and contextualize historically the primary documents

6. Distinguish the content of the primary texts and their interpretations created by scholars throughout the course of the US history

7. Acquire skills in formulating thesis, arguing for it and using the evidence in short written assignments

SOCIAL COMPETENCE

8. Learn to discuss and argue in academic way

Metody i kryteria oceniania:

1. Regular attendance and in class discussion (23%)

2. A 2 to 4 standard page (3600 to 7200 characters) reaction paper every third week. Altogether, each student is assigned 3 reaction papers. The schedule of and guide for writing reaction papers will be announced at the beginning of the course. The paper should be turned in by email to the instructor not later than by 11AM on the day preceding a class which a given reading or movie is assigned to. (54%=3*18%)

3. A 15 minute presentation based on both the assigned and recommended readings and movies. A presentation should briefly (3-5 minutes) summarize selected readings, discuss three to five important problems/issues raised and formulate questions that would trigger a discussion. The discussion should be based on additional recommended readings and individual research (23%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)