Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i myślenie strategiczne w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7600-AMSP-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i myślenie strategiczne w praktyce
Jednostka: Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie i wykorzystanie w praktyce metod analitycznych i planistycznych studentom, którzy będą wkrótce coraz aktywniejsi na rynku pracy.

Omawiane metody i praktyki będą ilustrowane konkretnymi studiami przypadków. W około połowie zajęć wezmą udział zewnętrzni eksperci z różnych dziedzin, którzy będą się dzielić własnym doświadczeniem zawodowym z zakresu analizy i rozwiązywania problemów.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną zaprezentowane zagadnienia i metody z zakresu analizy problemów i formowania myślenia strategicznego. Prowadzący oraz zaproszeni przez nich goście wspólnie ze studentami omówią oraz przećwiczą (studia przypadków, elementy ćwiczeniowe) zagadnienia z zakresu:

- metody zbierania, oceny oraz interpretacji informacji/danych

- opracowanie diagnozy problemu

- opracowanie planu zmierzenia się z problemem (strategii)

- przygotowanie zestawu spójnych działań służących wdrożeniu planu

Wszystkie metody zostaną omówione na konkretnych studiach przypadku z zakresu funkcjonowania państwa, polityki międzynarodowej oraz biznesu.

Zajęcia będą prowadzone w trzech blokach.

WPROWADZENIE TEORETYCZNE: METODY (2 zajęcia)

Analiza: wstęp teoretyczny i metody

Strategiczne myślenie: wstęp teoretyczny i metody

OMÓWIENIE CAZUSÓW: STUDIUM PRZYPADKÓW (8 zajęć z cazusami + 3 zajęcia z podsumowaniem teorii)

Iran: strategia polityki międzynarodowej

Strategie spółek: sektor oil & gas

Energiewende: zmiana paradygmatu polityki energetycznej Niemiec i Europy

Wnioski z cazusów I (zajęcia teoretyczne)

Euro2012: przygotowania systemu zabezpieczenie turnieju

Euromajdan: polityka i działania polskiego rządu

Strategia sprzedaży detalicznej: rozwój sieci Green Coffe Nero

Wnioski z cazusów III (zajęcia teoretyczne)

Dopalacze: analiza problemu i skutków zmian regulacyjnych

Sieć 5G: strategia bezpieczeństwa

Wnioski cazusów III (zajęcia teoretyczne)

Literatura:

Wykaz literatury związany z przedmiotem:

D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012.

R. Rumelt, Good strategy, bad strategy, 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie podstawowe metody i terminy z zakresu analizy i planowania strategicznego

Zna i rozumie pojęcie strategii biznesowej i strategii politycznej

Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji dotyczące funkcjonowania państwa, polityki międzynarodowej oraz biznesu

Umiejętności:

Potrafi wykorzystać podstawowe metody zbierania, oceny oraz interpretacji informacji

Potrafi dokonać analizy danych i informacji oraz definiowania wyzwań

Potrafi opracować plan działania do zdefiniowanego problemu, dobierając odpowiednią metodę

Potrafi stworzyć zaryszestawu działań służących wdrożeniu planu (tzw. operacjonalizacja lub plan operacyjny)

Kompetencje społeczne:

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, uwzględniając myślenie strategiczne w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach oraz zrealizowana praca zaliczeniowa przygotowana w grupie i zaprezentowana podczas jednych z dwóch ostatnich zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Dusza
Prowadzący grup: Jacek Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie i wykorzystanie w praktyce metod analitycznych i planistycznych studentom, którzy będą wkrótce coraz aktywniejsi na rynku pracy.

Omawiane metody i praktyki będą ilustrowane konkretnymi studiami przypadków. W około połowie zajęć wezmą udział zewnętrzni eksperci z różnych dziedzin, którzy będą się dzielić własnym doświadczeniem zawodowym z zakresu analizy i rozwiązywania problemów.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną zaprezentowane zagadnienia i metody z zakresu analizy problemów i formowania myślenia strategicznego. Prowadzący oraz zaproszeni przez nich goście wspólnie ze studentami omówią oraz przećwiczą (studia przypadków, elementy ćwiczeniowe) zagadnienia z zakresu:

- metody zbierania, oceny oraz interpretacji informacji/danych

- opracowanie diagnozy problemu

- opracowanie planu zmierzenia się z problemem (strategii)

- przygotowanie zestawu spójnych działań służących wdrożeniu planu

Wszystkie metody zostaną omówione na konkretnych studiach przypadku z zakresu funkcjonowania państwa, polityki międzynarodowej oraz biznesu.

Zajęcia będą prowadzone w trzech blokach.

WPROWADZENIE TEORETYCZNE: METODY (2 zajęcia)

Analiza: wstęp teoretyczny i metody

Strategiczne myślenie: wstęp teoretyczny i metody

OMÓWIENIE CAZUSÓW: STUDIUM PRZYPADKÓW (8 zajęć z cazusami + 3 zajęcia z podsumowaniem teorii)

Iran: strategia polityki międzynarodowej

Strategie spółek: sektor oil & gas

Energiewende: zmiana paradygmatu polityki energetycznej Niemiec i Europy

Wnioski z cazusów I (zajęcia teoretyczne)

Euro2012: przygotowania systemu zabezpieczenie turnieju

Euromajdan: polityka i działania polskiego rządu

Strategia sprzedaży detalicznej: rozwój sieci Green Coffe Nero

Wnioski z cazusów III (zajęcia teoretyczne)

Dopalacze: analiza problemu i skutków zmian regulacyjnych

Sieć 5G: strategia bezpieczeństwa

Wnioski cazusów III (zajęcia teoretyczne)

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są dla studentów studiów magisterskich.

Warunkiem niezbędnym do uruchomienia przedmiotu jest przynajmniej 15 zapisanych osób.

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące przedmiotu prosimy kierować na oguny@inkubator.uw.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.