Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Survival Adventure

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 8004-SA-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Survival Adventure
Jednostka: Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UW
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie AZS
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają formę zajęć nieobowiązkowych płatnych - 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wykłady 10h).

Przedmiot realizowany na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Warszawskim, przedmiot pt. Survival Adventure będzie uznawany jako przedmiot równoważny przedmiotom ogólnouniwersyteckim.

Posiadanie pełni praw studenckich.

Od studentów oczekuje się gotowości do pracy w grupie i wykonywania poleceń.

Student zobowiązuje się do:

1) przestrzegania obowiązujących na zajęciach zwyczajów,
 w tym do stosowania się do zasad bezpieczeństwa i zaleceń instruktorów;

2) starannego i terminowego wykonywania zadań zleconych przez opiekuna merytorycznego przedmiotu;

3) dostosowania ubioru zgodnie z zaleceniami prowadzących
 (do części praktycznej preferowany strój turystyczny zapewniający ciepło oraz wygodne obuwie do marszu).

Skrócony opis:

UWAGA! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wykłady 10h).

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. W trakcie zajęć studenci zdobędą podstawowy zestaw umiejętności, pozwalający na przetrwanie w warunkach pozamiejskich. W trakcie kursu student zapozna się z tematyka przetrwania zarówno od strony praktycznej, poprzez naukę technik survivalowych oraz od strony teoretycznej, poprzez wprowadzenia w formie wykładu. Kurs zakłada różne warianty radzenia sobie w sytuacji zagrożenia oraz sytuacjach ekstremalnych

Pełny opis:

UWAGA! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wykłady 10h).

Przedmiot umożliwia nabycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie przetrwania w warunkach pozamiejskich w różnych wariantach zagrożenia. Student podczas zajęć zdobywa podstawowy zestaw umiejętności, pozwalający na przetrwanie w warunkach zagrożenia zdrowa i życia, takich jak rozpalanie i kontrola ognia, pierwsza pomoc, zdobywanie pożywienia, zabezpieczanie źródła wody, orientacja w terenie, budowa schronienia, dobieranie i pakowanie ekwipunku, psychologia przetrwania, nauka pracy w grupie, nauka kontroli nad grupą, stosowanie prostych technik linowych oraz szereg innych technik survivalowych. Poprzez obserwację pośrednią oraz bezpośrednią poszerzane są umiejętności rozpoznawania oraz właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia. W toku zajęć student ma możliwość wykorzystania nabytych umiejętności podczas zajęć teoretycznych i praktycznych z prowadzącymi. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. Miejsce przeprowadzania zajęć jest uwarunkowane danym zagadnieniem będącym przedmiotem zajęć. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystywane będą następujące obiekty na Uniwersytecie Warszawskim: Aula, sala.

Literatura:

-

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK. 1. Student zna formy zagrożeń i podstawy metod fizycznej ochrony przed nimi (K_W11).

UMIEJĘTNOŚCI

EK. 3. Stosuje wiedzę zdobytą podczas części teoretycznej w praktycznych ćwiczeniach z instruktorem oraz grupą (K_U05).

KOMPETENCJE

EK. 5. Jest zdolny do pracy pod presją (K_K01).

EK. 6. Jest zdolny do podejmowania decyzji i reagowania w sytuacjach konfliktu oraz kryzysu (K_K01).

EK. 7. Jest zdolny do kierowania małymi zespołami (K_K02).

EK. 9. Student ma świadomość podejmowanych decyzji na pracę grupy (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Obecności

Test końcowy. Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru

60% = 3, 75% = 4, 90% = 5

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Górski, Włodzimierz Leśniewski
Prowadzący grup: Maciej Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

UWAGA! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wykłady 10h).

Terminy i lokalizacja zostaną podane w późniejszym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Górski, Włodzimierz Leśniewski
Prowadzący grup: Maciej Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

UWAGA! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wykłady 10h).

Terminy i lokalizacja zostaną podane w późniejszym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Górski, Włodzimierz Leśniewski
Prowadzący grup: Maciej Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.