Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akademia Filmowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 8111-AF-OG Kod Erasmus / ISCED: 03.4 / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna
Nazwa przedmiotu: Akademia Filmowa
Jednostka: Fundacja Pro Art-Tech
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Fundacji Pro Arttech
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Strona przedmiotu: http://www.akademiafilmowa.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Warszawskim przedmiot pt. „Akademia Filmowa” będzie uznawany jako przedmiot równoważny przedmiotom ogólnouniwersyteckim

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Akademia Filmowa to cykl regularnych spotkań, na które składają się wykłady połączone z projekcją filmową. Przedmiotem wykładów jest historia filmu od jego początków po XXI wiek. Wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistów z historii kina.

Zajęcia płatne.

Pełny opis:

Zajęcia płatne. W spotkaniach AF uczestniczą osoby, które nabyły karnet semestralny:

- cena dla osób początkujących wynosi 320 zł (za semestr)

- cena dla osób kontynuujących wynosi 300 zł (za semestr).

Sprzedaż karnetów: w okresie pandemii sprzedaż karnetów odbywa się on-linie, od dn. 12 X 2020 r. Pierwszeństwo w nabyciu karnetów mają studenci, którzy zarejestrowali się w systemie USOS.

Osoby, które zarejestrowały się na zajęcia mają obowiązek wykupić karnet. W przypadku niewykupienia karnetu należy wyrejestrować się z zajęć w czasie trwania II tury rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie.

Akademia Filmowa jest jedynym w Polsce cyklicznym studium historii kina na poziomie akademickim, jej wykłady są uznawane jako zajęcia fakultatywne przez 19 uczelni, w tym: Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademię Medyczną w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. W gronie jej wykładowców byli lub są prof. Jerzy Toeplitz, a także prof. Andrzej Werner oraz dr Rafał Marszałek, zaś w gronie absolwentów można spotkać twórców filmowych i telewizyjnych, krytyków i dziennikarzy filmowych, producentów i dystrybutorów a także dyrektorów stacji telewizyjnych. Obecnie zajęcia Akademii prowadzą prof. Tadeusz Szczepański i dr Mateusz Werner, wykładowcy akademiccy ze znaczącym dorobkiem naukowym i dużym doświadczeniem dydaktycznym.

Akademia Filmowa istnieje od 45 lat i wykształciła wiele pokoleń młodzieży akademickiej. Współorganizatorem Akademii Filmowej była Filmoteka Narodowa a wspierają ją dotacjami Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Kultury Miasta Stołecznego Warszawy oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. W całym okresie swej działalności Akademia została nagrodzona wieloma nagrodami i wyróżnieniami, w tym prestiżową nagrodą „Laterna Magica” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji filmowej.

Akademia Filmowa posiada własną stronę internetową www.akademiafilmowa.pl. Zawarte na niej opisy filmów, podobnie jak kalendarz projekcji publikowany na Facebooku, stanowią integralną część programu Akademii Filmowej. Wszystkie opracowania są ujednolicone i obejmują następujące treści, ułatwiające interpretację oraz poznanie kontekstu dzieła:

> podstawowe dane o filmie

> okoliczności historyczne powstania dzieła

> miejsce i rola w określonym nurcie lub szkole (np. ekspresjonizm, surrealizm, neorealizm)

> charakterystyka warstwy problemowo-filozoficznej

> analiza strony warsztatowej i estetycznej

> prezentacje postaci twórców

> szczegółowy wykaz lektur pomocniczych

Tym samym każdy opis filmu stanowi rodzaj szczegółowej fiszki filmograficznej, zaś całość opracowań układa się w rodzaj elektronicznego podręcznika obejmującego dzieje filmu od jego początków po współczesność. Podręcznik ten spełnia dwie funkcje. Po pierwsze leksykonu zawierającego opisy najwybitniejszych dzieł, umożliwiającego wielokrotny powrót do nich i przyswojenie najistotniejszych zagadnień; po drugie de facto zarysu historii kina, ukazującego od utworu do utworu rozwój sztuki filmowej, z charakterystyką jej najbardziej fundamentalnych zjawisk. Opisy filmów umieszczone na stronie internetowej Akademii Filmowej; są łatwo dostępne dla studentów, jak i dla wszystkich zainteresowanych.

W ramach zajęć słuchacze śledzą rozwój gatunków filmowych, języka filmowego, kształtowanie się dramaturgii, narracji i estetyki filmowej, powstanie nowych stylów kierunków i szkół filmowych.

Cykl programu Akademii Filmowej jest powtarzany co 4 lata. W zajęciach można uczestniczyć, rozpoczynając od dowolnego semestru. Brakujące semestry można uzupełnić w następnych cyklach.

Akademia Filmowa zaznajamia słuchaczy ze 120-letnią historią filmu w trakcie czteroletniego kursu:

Rok pierwszy – Początki kina i rozwój filmu niemego aż do przełomu dźwiękowego;

Rok drugi – Kino klasyczne od początków kina dźwiękowego poprzez neorealizm do narodzin Nowej Fali (1930-1955);

Rok trzeci – Nowa Fala francuska i europejska, Nowe kino amerykańskie oraz wielcy mistrzowie kina (1955- 1980);

Rok czwarty – Nowi mistrzowie oraz kino epoki postmodernizmu (1980-2000).

Organizator: Fundacja Pro Art-Tech

Fundacja Pro Art-Tech została powołana do życia we wrześniu 2003 roku.

Jej celem jest było ocalenie dorobku i dziedzictwa legendarnego DKF „Kwant” przy Politechnice Warszawskiej, a zwłaszcza jego działalności edukacyjnej w postaci Akademii Filmowej. Fundacja Pro Art-Tech jest organizacją typu non-profit i ma zadanie wspierać uzdolnioną młodzież kształcącą się na kierunkach filmowych oraz upowszechniać kulturę filmową, poprzez organizowanie seminariów, festiwali, przeglądów, pokazów, wystaw, a także przez działalność wydawniczą. W obszarze kultury filmowej Fundacja zwraca szczególną uwagę na wartości edukacyjne.

Fundacja jest kontynuatorką DKF-u "Kwant". Dyskusyjny Klub Filmowy „Kwant” założony przez 35 studentów Politechniki Warszawskiej 30 IV 1965 roku zyskał ogromną popularność w latach 70. i 80. jako prężny ośrodek krzewienia kultury, nie tylko filmowej. Gośćmi Kwantu byli między innymi: David Puttnam, Völker Schlöndorff, Lindsay Anderson, Fernando Arrabal, Julio Cortazar, Miklos Jancsó, Andriej Konczałowski, Sydney Lumet, Bernardo Bertolucci, Marcello Mastroianni, Nikita Michałkow, Roman Polański, Istvan Szabó, Liv Ullmann i Andrzej Żuławski. Tu odbywały się premiery większości filmów polskich, zwłaszcza Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Kazimierza Kutza czy twórców z kręgu tzw. kina moralnego niepokoju. Z klubem współpracowali czołowi polscy krytycy i znawcy kina, jak Aleksander Jackiewicz, Konrad Eberhardt czy Krzysztof Mętrak. Najsłynniejszym wydarzeniem w dziejach Kwantu była światowa prapremiera filmu „Zawód: reporter” z udziałem Michelangelo Antonioniego w 1975 roku. W tym samym roku DKF Kwant uruchomił Akademię Filmową pod kierunkiem prof. Aleksandra Jackiewicza.

Literatura:

Literatura zalecana dla II roku

Historia filmu powszechna

Jerzy Toeplitz: Historia sztuki filmowej tom III-VI, Warszawa 1959-70, 1990

Jerzy Płażewski: Historia filmu 1895-2005, Warszawa 2005

Tadeusz Lubelski, Rafał Syska, Irena Sowińska: Kino klasyczne. Historia kina, tom II, Kraków 2011

Adam Garbicz, Jacek Klinowski: Kino, wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego tom I-II, Kraków 1981-87

Kronika filmu, Warszawa 1995

Bogusław Drewniak: Teatr i film III Rzeszy, Gdańsk 1972

Jerzy Płażewski: Historia filmu francuskiego, Warszawa 2004

Piotr Kletowski: Sfilmować duszę: mała historia kina japońskiego, Kraków 2006

Alicja Helman: 100 arcydzieł kina, Kraków 2000

Joanna Wojnicka, Olga Katafiasz: Słownik wiedzy o filmie, Bielsko Biała 2009

Historia filmu polskiego

Historia filmu polskiego, tom II, Warszawa 1988

Alina Madej: Mitologia i konwencja. O polskim kinie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 1994

Tadeusz Lubelski: Historia kina polskiego 1895-2014, Kraków 2015

Wybrane monografie twórców

Bolesław Michałek: Trzy portrety, Warszawa 1959

David Robinson: Chaplin, Warszawa 1995

Aleksander Jackiewicz: Clair, Warszawa 1957

Tadeusz Szczepański: Eisenstein. U źródeł twórczości, Warszawa 1986

Janusz Skwara: Orson Welles, Warszawa 1967

Jean Renoir: Moje życie, moje filmy, Warszawa 1978

Luis Buñuel: Moje ostatnie tchnienie, Izabelin 2006

Tadeusz Szczepański: Zwierciadło Ingmara Bergmana, Gdańsk 2002

Piotr Kletowski, Wioletta Smoczyńska: Akira Kurosawa - twórca japoński, twórca światowy, Kraków 2011

Hitchcock/Truffaut, Izabelin 2005

Materiały uzupełniające on-line

www.filmpolski.pl Film Polski (witryna biblioteki PWSFTViT)

oraz w języku angielskim

www.imdb.com International Data Movie Base

www.frenchfilms.org Films de France

www.criterion.com strona prestiżowej The Criterion Collection, kolekcji DVD/BD arcydzieł światowego kina

www.german-films.de strona poświęcona kinu niemieckiemu

Efekty uczenia się:

W efekcie zajęć student poznaje:

- podstawy historii filmu;

- najważniejsze zagadnienia i pojęcia związane z rozwojem sztuki filmowej – początki kinematografii (film niemy); film artystyczny, film popularny; film dźwiękowy – charakterystyczne nurty, szkoły narodowe, indywidualności twórcze; film szerokoekranowy; film stereofoniczny;

- gatunki filmowe (kino gatunków);

- historię kształtowania się dramaturgii, narracji i estetyki filmowej, z powstaniem nowych stylów, kierunków i szkół filmowych;

- podstawy języka filmowego.

W efekcie zajęć student zdobywa umiejętności:

- rozpoznawania charakterystycznych cech filmów pochodzących z różnych okresów, różnych „szkół” filmowych i narodowych, różnych kręgów kulturowych;

- identyfikowania najważniejszych dzieł sztuki filmowej;

- analizowania filmu jako zjawiska społecznego i artystycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę poprzez napisanie testu podsumowującego zajęcia, przeprowadzonego on-line.

Terminy zaliczeń podane są w programie.

Ocena 3 (dostateczny) na podstawie listy obecności (w przypadku zajęć on-line liczby zalogowań).

Oceny wyższe na podstawie końcowego zaliczenia pisemnego (pytania dotyczące treści wykładów i prezentowanych filmów), przeprowadzonego on-line.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 90 godzin, 400 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kostecka
Prowadzący grup: Rafał Marszałek, Andrzej Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 17:00-22:30

Zajęcia płatne:

W spotkaniach AF uczestniczą osoby, które nabyły karnet semestralny:

- cena dla osób początkujących wynosi 320 zł (za semestr)

- cena dla osób kontynuujących wynosi 300 zł (za semestr).

Sprzedaż karnetów:

Sprzedaż odbywa się w Kinie Elektronik, ul. Zajączka 7.

Od 17 do 22.II.2020r., oraz 24.II.2020r. w godz. 15:30 – 18:30, dla studentów USOS, którzy zarejestrowali się w systemie.

2 , 9, 16 III. 2020r., jeśli pozostaną wolne miejsca rusza sprzedaż otwarta dla wolnych słuchaczy, oraz studentów, którym nie udało się zarejestrować w USOS, w godz. 15:30 – 18:30.

OSOBY KTÓRE ZAREJESTROWAŁY SIĘ MAJĄ OBOWIĄZEK WYKUPIĆ KARNET, W PRZYPADKU NIE WYKUPIENIA KARNETU NALEŻY WYREJESTROWAĆ SIĘ Z PRZEDMIOTU W CZASIE TRWANIA II TURY REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE.

Miejsce odbywania się zajęć:

Kino Elektronik

ul. Generała Zajączka 7, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 90 godzin, 700 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kostecka
Prowadzący grup: Rafał Marszałek, Andrzej Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia płatne. W spotkaniach AF uczestniczą osoby, które nabyły karnet semestralny:

- cena dla osób początkujących wynosi 320 zł (za semestr)

- cena dla osób kontynuujących wynosi 300 zł (za semestr).

Sprzedaż karnetów odbywa się on-line począwszy od dn. 12 października br.

Osoby, które zarejestrowały się na zajęcia mają obowiązek wykupić karnet. W przypadku niewykupienia karnetu należy wyrejestrować się z zajęć w czasie trwania II tury rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.