Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akademia Filmowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 8111-AF-OG Kod Erasmus / ISCED: 03.4 / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna
Nazwa przedmiotu: Akademia Filmowa
Jednostka: Fundacja Pro Art-Tech
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Fundacji Pro Arttech
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Strona przedmiotu: http://www.akademiafilmowa.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Warszawskim przedmiot pt. „Akademia Filmowa” będzie uznawany jako przedmiot równoważny przedmiotom ogólnouniwersyteckim

Skrócony opis:

Akademia Filmowa to cykl regularnych spotkań, na które składają się wykłady połączone z projekcją filmową. Przedmiotem wykładów jest historia filmu od kina niemego po współczesność. Wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistów z historii kina.

Zajęcia płatne.

Zajęcia płatne. W spotkaniach AF uczestniczą osoby, które nabyły karnet semestralny:

- cena dla osób początkujących wynosi 320 zł (za semestr)

- cena dla osób kontynuujących wynosi 300 zł (za semestr)

Sprzedaż karnetów:

Sprzedaż odbywa się w Kinie Elektronik, ul. Zajączka 7.

Pełny opis:

Zajęcia płatne. W spotkaniach AF uczestniczą osoby, które nabyły karnet semestralny:

- cena dla osób początkujących wynosi 320 zł (za semestr)

- cena dla osób kontynuujących wynosi 300 zł (za semestr)

Sprzedaż karnetów:

Sprzedaż odbywa się w Kinie Elektronik, ul. Zajączka 7.

Od 17 do 22.II.2020r., oraz 24.II.2020r. w godz. 15:30 – 18:30, dla studentów USOS, którzy zarejestrowali się w systemie.

2 , 9, 16 III. 2020r., jeśli pozostaną wolne miejsca rusza sprzedaż otwarta dla wolnych słuchaczy, oraz studentów, którym nie udało się zarejestrować w USOS, w godz. 15:30 – 18:30.

OSOBY KTÓRE ZAREJESTROWAŁY SIĘ MAJĄ OBOWIĄZEK WYKUPIĆ KARNET. W PRZYPADKU NIE WYKUPIENIA KARNETU NALEŻY WYREJESTROWAĆ SIĘ Z PRZEDMIOTU W CZASIE TRWANIA II TURY REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

Limit miejsc:400

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 17:00 - 22:30

Miejsce odbywania zajęć:

Kino Elektronik

ul. Generała Zajączka 7, Warszawa.

TERMINY ZAJĘĆ:

1- 24.02.2020r. Rosja po rewolucji: klasycy

2- 02.03.2020r.Rosja po rewolucji : inne spojrzenie

3- 09.03.2020r. Miedzy awangardą a propagandą

4- 16.03.2020r. Europejscy emigranci w USA

5- 23.03.2020r. Gwiazdy kina niemego : Swanson i Valentino

6- 30.03.2020r. Josef van Sternberg

7- 06.04.2020r. Początki kina dżwiękowego

8- 20.04.2020r. Burleska amerykańska

9- 27.04.2020r. Gwiazdy Hollywood : Garbo i Dietrich

10- 11.05.2020r. Komedie obyczajowe Franka Capry

11- 18.05.2020r. Drogi filmu francuskiego

12 – 25.05.2020r. Klimaty uczuć

01.06.2020r. Egzamin i zaliczenie

08.06.2020r. Egzamin i zaliczenie

Szczegółowy program znajduje się na stronie: www.akademiafilmowa.pl

Akademia Filmowa jest jedynym w Polsce cyklicznym studium historii kina na poziomie akademickim, jej wykłady są uznawane jako zajęcia fakultatywne przez 19 uczelni, w tym: Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademię Medyczną w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. W gronie jej wykładowców byli lub są prof. Jerzy Toeplitz, a także prof. Andrzej Werner oraz dr Rafał Marszałek, a wśród jej absolwentów są twórcy filmowi i telewizyjni, krytycy i dziennikarze, producenci i dystrybutorzy filmowych, dyrektorzy stacji telewizyjnych.

Akademia Filmowa istnieje 40 lat i wykształciła wiele pokoleń młodzieży akademickiej. Współorganizatorem Akademii Filmowej jest Filmoteka Narodowa a wspierają ją dotacjami Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, Polski Instytut Sztuki Filmowej. Akademia została nagrodzona wieloma nagrodami i wyróżnieniami w tym nagrodą „Laterna Magica” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji filmowej.

Akademia Filmowa posiada własną stronę internetową www.akademiafilmowa.pl. Opisy filmów stanowią integralną część programu Akademii Filmowej. Wszystkie opracowania są ujednolicone i obejmują następujące treści:

> podstawowe dane o filmie

> okoliczności historyczne powstania dzieła

> miejsce i rola w określonym nurcie lub szkole (np. ekspresjonizm, surrealizm, neorealizm)

> charakterystyka warstwy problemowo-filozoficznej

> analiza strony warsztatowej i estetycznej

> prezentacje postaci twórców

> szczegółowy wykaz lektur

Tym samym każdy opis filmu stanowi rodzaj szczegółowej fiszki filmograficznej, czy też rozbudowanego hasła encyklopedycznego. Zawiera on w skondensowanej formie pełną charakterystykę utworu wraz z jego kontekstem historycznym i artystycznym. Całość opracowań stanowi rodzaj elektronicznego podręcznika obejmującego dzieje filmu od jego początków po współczesność. Podręcznik ten spełnia dwie funkcje. Po pierwsze leksykonu zawierającego opisy najwybitniejszych dzieł, umożliwiającego wielokrotny powrót do nich i przyswojenie najistotniejszych zagadnień; po drugie de facto zarysu historii kina ukazującego od utworu do utworu rozwój sztuki filmowej, z charakterystyką jej najbardziej fundamentalnych zjawisk. Opisy filmów umieszczone są na stronie internetowej Akademii Filmowej; są tym samym łatwo dostępne dla studentów.

Słuchacze śledzą rozwój gatunków filmowych, języka filmowego, kształtowanie się dramaturgii, narracji i estetyki filmowej, powstanie nowych stylów kierunków i szkół filmowych.

Zaliczenia zajęć odbywają się w formie pisemnej, terminy zaliczeń podane są w programie.

Cykl programu Akademii Filmowej jest powtarzany co 4 lata. W zajęciach można uczestniczyć, rozpoczynając od dowolnego semestru. Brakujące semestry można uzupełnić w następnych cyklach.

Akademia Filmowa zaznajamia słuchaczy ze stuletnią historią filmu w trakcie czteroletniego kursu.

Rok pierwszy – Początki i rozwój filmu niemego 1895 -1925r.

Rok drugi – Początki i rozwój kina dźwiękowego 1926 - 1944r.

Rok trzeci – od Neorealizmu włoskiego do Czeskiej Szkoły Filmowej

1945 -1968r.

Rok czwarty – Kino Mistrzów 1969 - 1995r.

Organizator: Fundacja Pro Art-Tech

Fundacja Pro Art-Tech została powołana do życia we wrześniu 2003 roku.

Celem jej powołania było ocalenie dorobku i dziedzictwa DKF-u „Kwant”, a zwłaszcza jego działalności edukacyjnej w postaci Akademii Filmowej. Fundacja Pro Art-Tech jest organizacją typu non-profit i ma zadanie wspierać uzdolnioną młodzież kształcącą się na kierunkach filmowych oraz upowszechniać kulturę filmową, drogą organizowania seminariów, festiwali, przeglądów, pokazów, wystaw, a także przez działalność wydawniczą. W obszarze kultury filmowej Fundacja zwraca szczególną uwagę na wartości edukacyjne.

Fundacja jest kontynuatorką DKF-u "Kwant". Dyskusyjny Klub Filmowy „Kwant” założony przez 35 studentów Politechniki Warszawskiej 30 IV 1965 roku zyskał ogromną popularność w latach 70. i 80. jako prężny ośrodek krzewienia kultury, nie tylko filmowej. Gośćmi Kwantu byli między innymi: David Puttnam, Völker Schlöndorff, Lindsay Anderson, Fernando Arrabal, Julio Cortazar, Miklos Jancsó, Andriej Konczałowski, Sydney Lumet, Bernardo Bertolucci, Marcello Mastroianni, Nikita Michałkow, Roman Polański, Istvan Szabó, Liv Ullmann i Andrzej Żuławski. Tu odbywały się premiery większości filmów polskich, zwłaszcza Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Kazimierza Kutza czy twórców z kręgu tzw. kina moralnego niepokoju. Z klubem współpracowali czołowi polscy krytycy i znawcy kina, jak Aleksander Jackiewicz, Konrad Eberhardt czy Krzysztof Mętrak. Najsłynniejszym wydarzeniem w dziejach Kwantu była światowa prapremiera filmu „Zawód: reporter” z udziałem Michelangelo Antonioniego w 1975 roku. W tym samym roku DKF Kwant uruchomił Akademię Filmową pod kierunkiem prof. Aleksandra Jackiewicza.

Literatura:

Literatura zalecana:

J. Płażewski, Historia filmu 1895–2005, Warszawa 2005

A. Garbicz, Kino wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego” Podróż czwarta (1967–1973), Kraków 2005; Podróż piąta (1974–1981), Kraków 2005

J. Płażewski, Historia filmu francuskiego, Warszawa 1993

Tadeusz Miczka, W Cinecitta i okolicach (historia filmu włoskiego), Kraków 1993

Mistrzowie kina europejskiego, pod redakcją Kazimierza Sobotki, Łódź 1995

A. Werner, Dekada filmu (Sylwetki twórców), Warszawa 1997

T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty 1895-2014, Katowice 2014

J. Balbierz, B. Żmudziński, Ingmar Bergman, Kraków 1993

A. Helman, 100 arcydzieł kina, Kraków 2000

A. Jackiewicz. Mistrzowie kina współczesnego, Warszawa 1977

P. Kletowski, Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa, Warszawa 2013

S. Kuśmierczyk, Księga filmów Andrieja Tarkowskiego, Warszawa 2012

T. Lubelski, Nowa fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego, Kraków 2000

T. Miczka (opr.) Bernardo Bertolucci w opinii krytyki zagranicznej, Warszawa 1991

P.C.Seel, B. Żmudziński (red), Wim Wenders, Krakow 1993

P.C. Seel, B. Żmudziński ( red.) , Werner Herzog, Kraków 1994

T. Szczepański, Zwierciadło Ingmara Bergmana, Gdańsk 1997 ( II. Wyd. 2002)

R. Syska, J. Wojnicka Historia filmu. Od Edisona do Nolana, Kraków 2015

T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Historia kina, T. 3 Kino epoki nowofalowej, Kraków 2016

Efekty uczenia się:

W efekcie zajęć student zna:

- podstawy historii filmu

- najważniejsze zagadnieniach związane z rozwojem sztuki filmowej – początki kinematografii (film niemy); film popularny; film dźwiękowy – charakterystyczne nurty, szkoły narodowe, indywidualności twórcze; film szerokoekranowy; film stereofoniczny.

- gatunki filmowe,

- historię kształtowania się dramaturgii, narracji i estetyki filmowej, z powstaniem nowych stylów, kierunków i szkół filmowych.

- język filmowy,

W efekcie zajęć student umie:

- rozpoznawać charakterystyczne cechy filmów pochodzących z różnych okresów i z różnych szkół

- identyfikować najważniejsze dzieła sztuki filmowej

- analizować film jako zjawisko społeczne

Metody i kryteria oceniania:

ocena 3 (dostateczny) na podstawie listy obecności,

oceny wyższe na podstawie końcowego zaliczenia pisemnego (pytania dotyczące treści wykładów i prezentowanych filmów)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 400 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kostecka
Prowadzący grup: Rafał Marszałek, Andrzej Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

TERMINY ZAJĘĆ:

1- 22.10.2018r. Dennis Hopper I Jerzy Schatzberg

2- 05.11.2018r. Peter Bogdanovich I Bob Fosse

3- 12.11.2018r. Martin Scorsese I Robert Altman

4- 19.11.2018r. Francis Ford Coppola I Woody Allen

5- 26.11.2018r. Bernardo Bertolucci i Marco Bellochin

6- 03.12.2018r. Eric Rohmer i Carlos Saura

7- 10.12.2018r. Aleksander Petrović i IIja Awerbach

8- 17.12.2018r. Miklós Jancsó I Andras Kovacs

9- 07.01.2019r. Andrzej Wajda i Krzysztof Zanussi

10- 14.01.2019r. Peter Weir i Nagisha Ôshima

11- 21.01.2019r. Werner Herzog

28.01.2019r. Egzamin i zaliczenie

04.02.2019r. Egzamin i zaliczenie

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 17:00-22:30

Zajęcia płatne:

W spotkaniach AF uczestniczą osoby, które nabyły karnet semestralny:

- cena dla osób początkujących wynosi 320 zł (za semestr)

- cena dla osób kontynuujących wynosi 300 zł (za semestr).

Sprzedaż karnetów:

Sprzedaż odbywa się w Kinie Elektronik, ul. Zajączka 7.

15-19.X.2018r., oraz 20.10.2018r. w godz. 15:30 – 18:30, dla studentów USOS, którzy zarejestrowali się w systemie.

Od 5,12 i 19 XI.2018r., jeśli pozostaną wolne miejsca rusza sprzedaż otwarta dla wolnych słuchaczy, oraz studentów, którym nie udało się zarejestrować w USOS, w godz. 15:30 – 18:30.

OSOBY KTÓRE ZAREJESTROWAŁY SIĘ MAJĄ OBOWIĄZEK WYKUPIĆ KARNET, W PRZYPADKU NIE WYKUPIENIA KARNETU NALEŻY WYREJESTROWAĆ SIĘ Z PRZEDMIOTU W CZASIE TRWANIA II TURY REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE.

Miejsce odbywania się zajęć:

Kino Elektronik

ul. Generała Zajączka 7, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 400 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kostecka
Prowadzący grup: Rafał Marszałek, Andrzej Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia płatne:

W spotkaniach AF uczestniczą osoby, które nabyły karnet semestralny:

- cena dla osób początkujących wynosi 320 zł (za semestr)

- cena dla osób kontynuujących wynosi 300 zł (za semestr).

Sprzedaż karnetów:

Sprzedaż odbywa się w Kinie Elektronik, ul. Zajączka 7.

od 11 do 16.II.2019r., oraz 18 i 25.II.2018r. w godz. 15:30 – 18:30, dla studentów USOS, którzy zarejestrowali się w systemie.

Od 4 i 11.III. 2019r., jeśli pozostaną wolne miejsca rusza sprzedaż otwarta dla wolnych słuchaczy, oraz studentów, którym nie udało się zarejestrować w USOS, w godz. 15:30 – 18:30.

OSOBY KTÓRE ZAREJESTROWAŁY SIĘ MAJĄ OBOWIĄZEK WYKUPIĆ KARNET, W PRZYPADKU NIE WYKUPIENIA KARNETU NALEŻY WYREJESTROWAĆ SIĘ Z PRZEDMIOTU W CZASIE TRWANIA II TURY REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE.

Miejsce odbywania się zajęć:

Kino Elektronik

ul. Generała Zajączka 7, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 90 godzin, 400 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kostecka
Prowadzący grup: Rafał Marszałek, Andrzej Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia płatne. W spotkaniach AF uczestniczą osoby, które nabyły karnet semestralny:

- cena dla osób początkujących wynosi 320 zł (za semestr)

- cena dla osób kontynuujących wynosi 300 zł (za semestr)

Sprzedaż karnetów:

Sprzedaż odbywa się w Kinie Elektronik, ul. Zajączka 7.

Od 14-19.X.2019r., oraz 21.10.2019 r. i 28.10.2019 w godz. 15:30 – 18:30, dla studentów USOS, którzy zarejestrowali się w systemie.

4. XI i 18 XI.2019r., jeśli pozostaną wolne miejsca rusza sprzedaż otwarta dla wolnych słuchaczy, oraz studentów, którym nie udało się zarejestrować w USOS, w godz. 15:30 – 18:30.

OSOBY KTÓRE ZAREJESTROWAŁY SIĘ MAJĄ OBOWIĄZEK WYKUPIĆ KARNET. W PRZYPADKU NIE WYKUPIENIA KARNETU NALEŻY WYREJESTROWAĆ SIĘ Z PRZEDMIOTU W CZASIE TRWANIA II TURY REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

Limit miejsc:400

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 17:00 - 22:30

Miejsce odbywania zajęć:

Kino Elektronik

ul. Generała Zajączka 7, Warszawa.

TERMINY ZAJĘĆ:

1- 21.10.2019r. Pierwsze sceny filmowe

2- 28.10.2019r. Pierwszy gatunek : Burleska I jej początki

3- 04.11.2019r. Początki western . Buster Keaton

4- 18.11.2019r. Pierwsi mistrzowie kina : Griffith I von Stroheim

5- 25.11.2019r. Niemiecki ekspresjonizm Filmowy I

6- 02.12.2019r. Niemiecki ekspresjonizm Filmowy II

7- 09.12.2019r. Szkoła Skandynawska

8- 16.12.2019r. Francuski impresjonalizm filmowy

9- 13.01.2020r. Awangarda filmowa we Francji i w Niemczech

10- 20.01.2020r. Charles Chaplin I burleska filozoficzna

11- 27.01.2020r. Carl Theodor Dreyer

03.02.2020r. Egzamin i zaliczenie

10.02.2020r. Egzamin i zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 90 godzin, 400 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kostecka
Prowadzący grup: Rafał Marszałek, Andrzej Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 17:00-22:30

Zajęcia płatne:

W spotkaniach AF uczestniczą osoby, które nabyły karnet semestralny:

- cena dla osób początkujących wynosi 320 zł (za semestr)

- cena dla osób kontynuujących wynosi 300 zł (za semestr).

Sprzedaż karnetów:

Sprzedaż odbywa się w Kinie Elektronik, ul. Zajączka 7.

Od 17 do 22.II.2020r., oraz 24.II.2020r. w godz. 15:30 – 18:30, dla studentów USOS, którzy zarejestrowali się w systemie.

2 , 9, 16 III. 2020r., jeśli pozostaną wolne miejsca rusza sprzedaż otwarta dla wolnych słuchaczy, oraz studentów, którym nie udało się zarejestrować w USOS, w godz. 15:30 – 18:30.

OSOBY KTÓRE ZAREJESTROWAŁY SIĘ MAJĄ OBOWIĄZEK WYKUPIĆ KARNET, W PRZYPADKU NIE WYKUPIENIA KARNETU NALEŻY WYREJESTROWAĆ SIĘ Z PRZEDMIOTU W CZASIE TRWANIA II TURY REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE.

Miejsce odbywania się zajęć:

Kino Elektronik

ul. Generała Zajączka 7, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.