Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akademia Filmowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 8111-AF-OG Kod Erasmus / ISCED: 03.4 / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna
Nazwa przedmiotu: Akademia Filmowa
Jednostka: Fundacja Pro Art-Tech
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Fundacji Pro Arttech
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Strona przedmiotu: http://www.akademiafilmowa.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Warszawskim przedmiot pt. „Akademia Filmowa” będzie uznawany jako przedmiot równoważny przedmiotom ogólnouniwersyteckim

Skrócony opis:

Zajęcia płatne. W spotkaniach AF uczestniczą osoby, które nabyły karnet

semestralny:

- cena dla osób początkujących wynosi 350 zł (za semestr)

- cena dla osób kontynuujących wynosi 320 zł (za semestr)Akademia Filmowa to cykl regularnych spotkań, na które składają się

wykłady połączone z projekcją filmową.

Przedmiotem wykładów jest

historia filmu od jego początków po XXI wiek. Wykłady prowadzone są

przez wybitnych specjalistów z historii kina.

Pełny opis:

Zajęcia płatne. W spotkaniach AF uczestniczą osoby, które nabyły karnet

semestralny:

- cena dla osób początkujących wynosi 350 zł (za semestr)

- cena dla osób kontynuujących wynosi 320 zł (za semestr)

Sprzedaż karnetów:

Sprzedaż odbywa się w Kinie Elektronik, ul. Zajączka 7.

Od 12-17 X 2020 r., oraz 19 X 2020 r. i 26 X 2020 w godz. 15:30 – 18:30,

dla studentów USOS, którzy zarejestrowali się w systemie USOS.

2 XI i 9 XI 2020r., jeśli pozostaną wolne miejsca rusza sprzedaż otwarta dla

wolnych słuchaczy, oraz studentów, którym nie udało się zarejestrować w

USOS, w godz. 15:30 – 18:30.

OSOBY KTÓRE ZAREJESTROWAŁY SIĘ MAJĄ OBOWIĄZEK WYKUPIĆ

KARNET. W PRZYPADKU NIE WYKUPIENIA KARNETU NALEŻY

WYREJESTROWAĆ SIĘ Z PRZEDMIOTU W CZASIE TRWANIA II TURY

REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

Limit miejsc:400

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 17:00 - 22:30

Miejsce odbywania zajęć:

Kino Elektronik

ul. Generała Zajączka 7, Warszawa.

TERMINY ZAJĘĆ:

1- 19 X 2020 r. Arcydzieła Chaplina

2- 26 X 2020 r. Fritz Lang w Niemczech i na emigracji

3- 02 XI 2020 r. Realizm poetycki Marcela Carné

4- 16 XI 2020 r. Czarny film amerykański

5- 23 XI 2020 r. Film polski w okresie międzywojennym

6- 30 XI 2020 r. Hitchcock – klasyk filmu kryminalnego

7- 07 XII 2020 r. Film propagandowy III Rzeszy

8- 14 XII 2020 r. Kino Orsona Wellesa

9- 11 I 2021 r. Historyczne freski Sergieja Eisensteina

10- 18 I 2021 r. Klasyczny western I

25 I 2021 r. Egzamin i zaliczenie

01 II 2021 r. Egzamin i zaliczenie

Szczegółowy program znajduje się na stronie: www.akademiafilmowa.pl

oraz Facebooku www.facebook.com/Akademia.Filmowa

Akademia Filmowa jest jedynym w Polsce cyklicznym studium historii kina

na poziomie akademickim, jej wykłady są uznawane jako zajęcia

fakultatywne przez 19 uczelni, w tym: Uniwersytet Warszawski,

Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Sztuk

Pięknych w Warszawie, Akademię Medyczną w Warszawie, Państwową

Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. W gronie jej wykładowców byli lub

są prof. Jerzy Toeplitz, a także prof. Andrzej Werner oraz dr Rafał

Marszałek, zaś w gronie absolwentów można spotkać twórców filmowych i

telewizyjnych, krytyków i dziennikarzy filmowych, producentów i

dystrybutorów a także dyrektorów stacji telewizyjnych.

Akademia Filmowa istnieje od 45 lat i wykształciła wiele pokoleń młodzieży

akademickiej. Współorganizatorem Akademii Filmowej była Filmoteka

Narodowa a wspierają ją dotacjami Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, Wydział Kultury Miasta Stołecznego Warszawy oraz Polski

Instytut Sztuki Filmowej. W całym okresie swej działalności Akademia

została nagrodzona wieloma nagrodami i wyróżnieniami, w tym prestiżową

nagrodą „Laterna Magica” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji filmowej.

Akademia Filmowa posiada własną stronę internetową

www.akademiafilmowa.pl. Zawarte na niej opisy filmów, podobnie jak

kalendarz projekcji publikowany na Facebooku, stanowią integralną część

programu Akademii Filmowej. Wszystkie opracowania są ujednolicone i

obejmują następujące treści, ułatwiające interpretację oraz poznanie

kontekstu dzieła:

> podstawowe dane o filmie

> okoliczności historyczne powstania dzieła

> miejsce i rola w określonym nurcie lub szkole (np. ekspresjonizm,

surrealizm, neorealizm)

> charakterystyka warstwy problemowo-filozoficznej

> analiza strony warsztatowej i estetycznej

> prezentacje postaci twórców

> szczegółowy wykaz lektur pomocniczych

Tym samym każdy opis filmu stanowi rodzaj szczegółowej fiszki

filmograficznej, zaś całość opracowań układa się w rodzaj elektronicznego

podręcznika obejmującego dzieje filmu od jego początków po

współczesność. Podręcznik ten spełnia dwie funkcje. Po pierwsze

leksykonu zawierającego opisy najwybitniejszych dzieł, umożliwiającego

wielokrotny powrót do nich i przyswojenie najistotniejszych zagadnień; po

drugie de facto zarysu historii kina, ukazującego od utworu do utworu

rozwój sztuki filmowej, z charakterystyką jej najbardziej fundamentalnych

zjawisk. Opisy filmów umieszczone na stronie internetowej Akademii

Filmowej; są łatwo dostępne dla studentów, jak i dla wszystkich

zainteresowanych.

W ramach zajęć słuchacze śledzą rozwój gatunków filmowych, języka

filmowego, kształtowanie się dramaturgii, narracji i estetyki filmowej,

powstanie nowych stylów kierunków i szkół filmowych.

Zaliczenia zajęć odbywają się w formie pisemnej, terminy zaliczeń podane

są w programie.

Cykl programu Akademii Filmowej jest powtarzany co 4 lata. W zajęciach

można uczestniczyć, rozpoczynając od dowolnego semestru. Brakujące

semestry można uzupełnić w następnych cyklach.

Akademia Filmowa zaznajamia słuchaczy ze 120-letnią historią filmu w

trakcie czteroletniego kursu.

Rok pierwszy – Początki kina i rozwój filmu niemego aż do przełomu

dźwiękowego;

Rok drugi – Kino klasyczne od początków kina dźwiękowego poprzez

neorealizm do narodzin Nowej Fali (1930-1955);

Rok trzeci – Nowa Fala francuska i europejska, Nowe kino amerykańskie

oraz wielcy mistrzowie kina (1955- 1980);

Rok czwarty – Nowi mistrzowie oraz kino epoki postmodernizmu (1980-

2000).

Organizator: Fundacja Pro Art-Tech

Fundacja Pro Art-Tech została powołana do życia we wrześniu 2003 roku.

Jej celem jest było ocalenie dorobku i dziedzictwa legendarnego DKF

„Kwant” przy Politechnice Warszawskiej, a zwłaszcza jego działalności

edukacyjnej w postaci Akademii Filmowej. Fundacja Pro Art-Tech jest

organizacją typu non-profit i ma zadanie wspierać uzdolnioną młodzież

kształcącą się na kierunkach filmowych oraz upowszechniać kulturę

filmową, poprzez organizowanie seminariów, festiwali, przeglądów,

pokazów, wystaw, a także przez działalność wydawniczą. W obszarze

kultury filmowej Fundacja zwraca szczególną uwagę na wartości

edukacyjne.

Fundacja jest kontynuatorką DKF-u "Kwant". Dyskusyjny Klub Filmowy

„Kwant” założony przez 35 studentów Politechniki Warszawskiej 30 IV

1965 roku zyskał ogromną popularność w latach 70. i 80. jako prężny

ośrodek krzewienia kultury, nie tylko filmowej. Gośćmi Kwantu byli między

innymi: David Puttnam, Völker Schlöndorff, Lindsay Anderson, Fernando

Arrabal, Julio Cortazar, Miklos Jancsó, Andriej Konczałowski, Sydney

Lumet, Bernardo Bertolucci, Marcello Mastroianni, Nikita Michałkow,

Roman Polański, Istvan Szabó, Liv Ullmann i Andrzej Żuławski. Tu

odbywały się premiery większości filmów polskich, zwłaszcza Andrzeja

Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Kazimierza Kutza czy twórców z kręgu tzw.

kina moralnego niepokoju. Z klubem współpracowali czołowi polscy krytycy

i znawcy kina, jak Aleksander Jackiewicz, Konrad Eberhardt czy Krzysztof

Mętrak. Najsłynniejszym wydarzeniem w dziejach Kwantu była światowa

prapremiera filmu „Zawód: reporter” z udziałem Michelangelo Antonioniego

w 1975 roku. W tym samym roku DKF Kwant uruchomił Akademię Filmową

pod kierunkiem prof. Aleksandra Jackiewicza.

Literatura:

Literatura zalecana dla II roku

Historia filmu powszechna

Jerzy Toeplitz: Historia sztuki filmowej tom III-VI, Warszawa 1959-70, 1990

Jerzy Płażewski: Historia filmu 1895-2005, Warszawa 2005

Tadeusz Lubelski, Rafał Syska, Irena Sowińska: Kino klasyczne. Historia

kina, tom II, Kraków 2011

Adam Garbicz, Jacek Klinowski: Kino, wehikuł magiczny. Przewodnik

osiągnięć filmu fabularnego tom I-II, Kraków 1981-87

Kronika filmu, Warszawa 1995

Bogusław Drewniak: Teatr i film III Rzeszy, Gdańsk 1972

Jerzy Płażewski: Historia filmu francuskiego, Warszawa 2004

Piotr Kletowski: Sfilmować duszę: mała historia kina japońskiego, Kraków

2006

Alicja Helman: 100 arcydzieł kina, Kraków 2000

Joanna Wojnicka, Olga Katafiasz: Słownik wiedzy o filmie, Bielsko Biała

2009

Historia filmu polskiego

Historia filmu polskiego, tom II, Warszawa 1988

Alina Madej: Mitologia i konwencja. O polskim kinie fabularnym

dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 1994

Tadeusz Lubelski: Historia kina polskiego 1895-2014, Kraków 2015

Wybrane monografie twórców

Bolesław Michałek: Trzy portrety, Warszawa 1959

David Robinson: Chaplin, Warszawa 1995

Aleksander Jackiewicz: Clair, Warszawa 1957

Tadeusz Szczepański: Eisenstein. U źródeł twórczości, Warszawa 1986

Janusz Skwara: Orson Welles, Warszawa 1967

Jean Renoir: Moje życie, moje filmy, Warszawa 1978

Luis Buñuel: Moje ostatnie tchnienie, Izabelin 2006

Tadeusz Szczepański: Zwierciadło Ingmara Bergmana, Gdańsk 2002

Piotr Kletowski, Wioletta Smoczyńska: Akira Kurosawa - twórca japoński,

twórca światowy, Kraków 2011

Hitchcock/Truffaut, Izabelin 2005

Efekty uczenia się:

W efekcie zajęć student poznaje:

- podstawy historii filmu

- najważniejsze zagadnienia i pojęcia związane z rozwojem sztuki filmowej

– początki kinematografii (film niemy); film artystyczny, film popularny; film

dźwiękowy – charakterystyczne nurty, szkoły narodowe, indywidualności

twórcze; film szerokoekranowy; film stereofoniczny.

- gatunki filmowe (kino gatunków),

- historię kształtowania się dramaturgii, narracji i estetyki filmowej, z

powstaniem nowych stylów, kierunków i szkół filmowych.

- podstawy języka filmowego,

W efekcie zajęć student zdobywa umiejętności:

- rozpoznawania charakterystycznych cech filmów pochodzących z różnych

okresów, różnych „szkół” filmowych i narodowych, różnych kręgów

kulturowych

- identyfikowania najważniejszych dzieł sztuki filmowej

- analizowania filmu jako zjawiska społecznego i artystycznego.

Metody i kryteria oceniania:

ocena 3 (dostateczny) na podstawie listy obecności,

oceny wyższe na podstawie końcowego zaliczenia pisemnego (pytania

dotyczące treści wykładów i prezentowanych filmów)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 90 godzin, 400 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kostecka
Prowadzący grup: Rafał Marszałek, Andrzej Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia płatne. W spotkaniach AF uczestniczą osoby, które nabyły karnet semestralny:

- cena dla osób początkujących wynosi 320 zł (za semestr)

- cena dla osób kontynuujących wynosi 300 zł (za semestr)

Sprzedaż karnetów:

Sprzedaż odbywa się w Kinie Elektronik, ul. Zajączka 7.

Od 14-19.X.2019r., oraz 21.10.2019 r. i 28.10.2019 w godz. 15:30 – 18:30, dla studentów USOS, którzy zarejestrowali się w systemie.

4. XI i 18 XI.2019r., jeśli pozostaną wolne miejsca rusza sprzedaż otwarta dla wolnych słuchaczy, oraz studentów, którym nie udało się zarejestrować w USOS, w godz. 15:30 – 18:30.

OSOBY KTÓRE ZAREJESTROWAŁY SIĘ MAJĄ OBOWIĄZEK WYKUPIĆ KARNET. W PRZYPADKU NIE WYKUPIENIA KARNETU NALEŻY WYREJESTROWAĆ SIĘ Z PRZEDMIOTU W CZASIE TRWANIA II TURY REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

Limit miejsc:400

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 17:00 - 22:30

Miejsce odbywania zajęć:

Kino Elektronik

ul. Generała Zajączka 7, Warszawa.

TERMINY ZAJĘĆ:

1- 21.10.2019r. Pierwsze sceny filmowe

2- 28.10.2019r. Pierwszy gatunek : Burleska I jej początki

3- 04.11.2019r. Początki western . Buster Keaton

4- 18.11.2019r. Pierwsi mistrzowie kina : Griffith I von Stroheim

5- 25.11.2019r. Niemiecki ekspresjonizm Filmowy I

6- 02.12.2019r. Niemiecki ekspresjonizm Filmowy II

7- 09.12.2019r. Szkoła Skandynawska

8- 16.12.2019r. Francuski impresjonalizm filmowy

9- 13.01.2020r. Awangarda filmowa we Francji i w Niemczech

10- 20.01.2020r. Charles Chaplin I burleska filozoficzna

11- 27.01.2020r. Carl Theodor Dreyer

03.02.2020r. Egzamin i zaliczenie

10.02.2020r. Egzamin i zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 90 godzin, 400 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kostecka
Prowadzący grup: Rafał Marszałek, Andrzej Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 17:00-22:30

Zajęcia płatne:

W spotkaniach AF uczestniczą osoby, które nabyły karnet semestralny:

- cena dla osób początkujących wynosi 320 zł (za semestr)

- cena dla osób kontynuujących wynosi 300 zł (za semestr).

Sprzedaż karnetów:

Sprzedaż odbywa się w Kinie Elektronik, ul. Zajączka 7.

Od 17 do 22.II.2020r., oraz 24.II.2020r. w godz. 15:30 – 18:30, dla studentów USOS, którzy zarejestrowali się w systemie.

2 , 9, 16 III. 2020r., jeśli pozostaną wolne miejsca rusza sprzedaż otwarta dla wolnych słuchaczy, oraz studentów, którym nie udało się zarejestrować w USOS, w godz. 15:30 – 18:30.

OSOBY KTÓRE ZAREJESTROWAŁY SIĘ MAJĄ OBOWIĄZEK WYKUPIĆ KARNET, W PRZYPADKU NIE WYKUPIENIA KARNETU NALEŻY WYREJESTROWAĆ SIĘ Z PRZEDMIOTU W CZASIE TRWANIA II TURY REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE.

Miejsce odbywania się zajęć:

Kino Elektronik

ul. Generała Zajączka 7, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 90 godzin, 400 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kostecka
Prowadzący grup: Rafał Marszałek, Andrzej Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.