Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akademia Polskiego Filmu FABUŁA III semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 8119-APFFcz.III-OG Kod Erasmus / ISCED: 03.4 / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna
Nazwa przedmiotu: Akademia Polskiego Filmu FABUŁA III semestr
Jednostka: Filmoteka Narodowa
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Filmoteki Narodowej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Strona przedmiotu: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot Akademia Polskiego Filmu FABUŁA III semestr będzie uznawany jako przedmiot równoważny przedmiotom ogólnouniwersyteckim

Skrócony opis:

Zajęcia płatne 150 zł za semestr

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego kina. Program, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą wyboru filmów były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych.

W semestrze III pokazane zostaną filmy z lat t 1969–1982. Zajęcia składają się z godzinnego wykładu, projekcji filmów oraz, jeżeli to możliwe, spotkania z twórcami. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju. Każde zajęcia prowadzone są przez inną osobę, znawcę danego tematu.

Pełny opis:

Karnety: 150 zł za semestr

Karnety: 150 zł za semestr

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest kupienie karnetu. Sprzedaż prowadzi kasa kina Iluzjon, ul. Narbutta 50a, tel. 22 848 33 33.

Dla osób zarejestrowanych w I turze rejestracji karnety zarezerwowane będą do 13 września. 14 września zostanie otwarta sprzedaż karnetów dla wolnych słuchaczy. Zarejestrowani w I turze studenci, którzy nie wykupią karnetów, będą mogli wyrejestrować się z zajęć w II turze. Karnety są sprzedawane do wyczerpania miejsc.

Osoby, które będą chciały zarejestrować się w II turze, powinny PRZED REJESTRACJĄ kupić karnet. Sprzedaż dla osób niezarejestrowanych otwarta będzie od 14 września do wyczerpania miejsc. Rejestracja w USOS w II turze nie wiąże się z rezerwacją karnetu.

Osoby, które kupią karnet MAJĄ GWARANCJĘ DOPISANIA DO USOS (NAWET W PRZYPADKU BRAKU MIEJSC W SYSTEMIE, będziemy dopisywać ręcznie do USOS po rozpoczęciu zajęć po zgłoszeniu mailowym). Osoby, które zarejestrują się w II turze, nie zakupiwszy wcześniej karnetu, nie mają gwarancji uczestnictwa w zajęciach (może nie starczyć dla nich karnetów – w tym przypadku będą musiały wyrejestrować się z zajęć przed końcem II tury rejestracji).

Warunkiem przystąpienia do testu końcowego jest obecność na zajęciach. Sprawdzana jest lista obecności. Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest kupienie karnetu.

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego. Powstała w 2009 r. z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Obecnie zajęcia odbywają się w 5 miastach: Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi. Uczestniczy w nich ponad 2000 studentów rocznie.

„Wydaje się, że film polski nie zawsze bywa doceniany. W różnych okresach i z różnych przyczyn bywał on przedmiotem pochopnie uogólniającej krytyki. Bagatelizowano jego popularność, kwestionowano wymiar artystyczny, nie dostrzegano roli najważniejszych naszych filmów w kształtowaniu świadomości zbiorowej. Rytm rozwojowy polskiego filmu, choć nierównomierny i naznaczony przeszkodami (od komercyjnych po polityczne), staje się, zwłaszcza na szczytach, coraz lepiej widoczny. Mieliśmy artystów światowego formatu i prawdziwe filmowe arcydzieła. Niewiele dziedzin rodzimej twórczości artystycznej zdobyło na świecie taki rozgłos jak polska sztuka filmowa.

Program Akademii, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. Pewne ograniczenie liczby utworów wybitnych twórców jest zamysłem świadomym: ma chronić przed ich tzw. nadreprezentacją. Pozwala to na przypomnienie pojedynczych, lecz ważnych dokonań innych reżyserów.

Akademia Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne programy wyższych uczelni. Wykładowcami Akademii są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju. Zależało nam na takim ich wyborze, który nie byłby czysto formalny. Najlepiej, gdy ogólna wiedza łączy się z przywiązaniem narratora do konkretnego przedmiotu: twórcy, dzieła, okresu czy stylu.” [dr Rafał Marszałek]

W semestrze III pokazane zostaną filmy z lat 1969–1982. Zajęcia składają się z godzinnego wykładu, projekcji filmów oraz, jeżeli to możliwe, spotkania z twórcami. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju. Każde zajęcia prowadzone są przez inną osobę, znawcę danego tematu.

KINO MŁODEJ KULTURY I KINO DZIEDZICTWA (1969-1975)

KINO MORALNEGO NIEPOKOJU (1976-1981)

1. 6.10.2020: KINO MŁODEJ KULTURY – ZANUSSI

STRUKTURA KRYSZTAŁU, K. Zanussi, 1969 r., 74 min

ILUMINACJA, K. Zanussi, 1972 r., 87 min

2. 13.10.2020: KINO MŁODEJ KULTURY – GROTESKA i KREACJA

TRZEBA ZABIĆ TĘ MIŁOŚĆ, J. Morgenstern 1972, 92 min

NA WYLOT, G. Królikiewicz 1972 r., 70 min

3. 20.10.2020: KINO DZIEDZICTWA – ŚLĄSK KUTZA

SÓL ZIEMI CZARNEJ, K. Kutz, 1969 r., 98 min

PERŁA W KORONIE, K. Kutz, 1971 r., 111 min

4. 27.10.2020: KINO DZIEDZICTWA – ADAPTACJE WAJDY cz. I

WESELE, A. Wajda, 1972 r.,102 min

PANNY Z WILKA, A. Wajda, 1979, 116 min

5. 3.11.2020: KINO DZIEDZICTWA – ADAPTACJE WAJDY cz. II

ZIEMIA OBIECANA, A. Wajda, 1974 r., 179 min

6. 17.11.2020: KRESOWA APOKALIPSA

TRZECIA CZĘŚĆ NOCY, A. Żuławski 1971 r., 101 min

JAK DALEKO STĄD, JAK BLISKO, T. Konwicki, 1971 r., 93 min

7. 24.11.2020: WYRAFINOWANE ADAPTACJE

ZAKLĘTE REWIRY, J. Majewski, 1975 r., 95 min

DZIEJE GRZECHU, W. Borowczyk, 1974 r., 124 min

8. 1.12.2020: OBRAZY KOŃCA DAWNEJ KULTURY

SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ, W. J. Has, 1973 r., 119 min

ARIA DLA ATLETY, F. Bajon, 1979 r., 99 min

9. 8.12.2020: KINO MORALNEGO NIEPOKOJU cz. I

BARWY OCHRONNE, K. Zanussi, 1976 r., 96 min

CZŁOWIEK Z MARMURU, A. Wajda 1976 r., 153 min

10. 15.12.2020: KINO MORALNEGO NIEPOKOJU cz. II

WODZIREJ, F. Falk, 1977 r., 104 min

AMATOR, K. Kieślowski, 1979 r., 117 min

11. 12.01.2021: OBRZEŻA KINA MORALNEGO NIEPOKOJU

CO MI ZROBISZ, JAK MNIE ZŁAPIESZ, S. Bareja, 1978 r., 99 min

VABANK, J. Machulski, 1981 r., 104 min

12. 19.01.2021: MORALNY NIEPOKÓJ W I POŁOWIE XX WIEKU

GORĄCZKA, A. Holland, 1980 r., 116 min

SZPITAL PRZEMIENIENIA, E. Żebrowski, 1978 r., 90 min

13. 26.01.2021: ROZLICZENIE ZE STALINIZMEM

DRESZCZE, W. Marczewski 1981 r., 102 min

PRZESŁUCHANIE, R. Bugajski 1982 r., 111 min

Egzamin: 28.01.2021 r. – 10.02.2021 r.

Więcej informacji: www.akademiapolskiegofilmu.pl

Uwaga! Jeśli uczelnie i instytucje kultury będą funkcjonować normalnie, wykłady będą odbywać się stacjonarnie w kinie Iluzjon. Jeśli ponownie dojdzie do zamknięcia uczelni i instytucji kultury, rejestracje wykładów oraz filmy będą udostępniane studentom do samodzielnego obejrzenia online, za pośrednictwem platformy e-learningowej UW.

Literatura:

Tadeusz Lubelski, „Historia kina polskiego 1895–2014”, Universitas: Kraków 2015;

Cykl wykładów na podstawie książki Tadeusza Lubelskiego „Historia kina polskiego”, wykłady i artykuły ze strony www.akademiapolskiegofilmu.pl przyporządkowane do tematów zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna najważniejsze filmy polskie z lat 1969–1982. Rozpoznaje reżyserów, aktorów, scenarzystów i operatorów. Wyjaśnia specyfikę nurtów, które pojawiły się z tym okresie polskiej kinematografii, analizuje znaczenie ważnych scen, symboli.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – 1 h

Test złożony z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz kilku pytań otwartych, wymagających odpowiedzi krótkich, np. podania nazwiska reżysera lub aktora, lub nieco dłuższych, np. scharakteryzowania nurtu czy zjawiska w historii filmu. Pytania będą punktowane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 90 godzin, 260 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Rachubińska
Prowadzący grup: Klaudia Rachubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Karnety: 150 zł za semestr

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest kupienie karnetu. Sprzedaż prowadzi kasa kina Iluzjon, ul. Narbutta 50a, tel. 22 848 33 33.

Dla osób zarejestrowanych w I turze rejestracji karnety zarezerwowane będą do 13 września. 14 września zostanie otwarta sprzedaż karnetów dla wolnych słuchaczy. Zarejestrowani w I turze studenci, którzy nie wykupią karnetów, będą mogli wyrejestrować się z zajęć w II turze. Karnety są sprzedawane do wyczerpania miejsc.

Osoby, które będą chciały zarejestrować się w II turze, powinny PRZED REJESTRACJĄ kupić karnet. Sprzedaż dla osób niezarejestrowanych otwarta będzie od 14 września do wyczerpania miejsc. Rejestracja w USOS w II turze nie wiąże się z rezerwacją karnetu.

Osoby, które kupią karnet MAJĄ GWARANCJĘ DOPISANIA DO USOS (NAWET W PRZYPADKU BRAKU MIEJSC W SYSTEMIE, będziemy dopisywać ręcznie do USOS po rozpoczęciu zajęć po zgłoszeniu mailowym). Osoby, które zarejestrują się w II turze, nie zakupiwszy wcześniej karnetu, nie mają gwarancji uczestnictwa w zajęciach (może nie starczyć dla nich karnetów – w tym przypadku będą musiały wyrejestrować się z zajęć przed końcem II tury rejestracji).

Warunkiem przystąpienia do testu końcowego jest obecność na zajęciach. Sprawdzana jest lista obecności. Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.