Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akademia Polskiego Filmu FABUŁA IV semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 8119-APFFcz.IV-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Akademia Polskiego Filmu FABUŁA IV semestr
Jednostka: Filmoteka Narodowa
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Filmoteki Narodowej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot Akademia Polskiego Filmu FABUŁA IV semestr będzie uznawany jako przedmiot równoważny przedmiotom ogólnouniwersyteckim

Skrócony opis:

ZAJĘCIA PŁATNE

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego kina. Program, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą wyboru filmów były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych.

W semestrze IV pokazane zostaną filmy z lat 1981 - 2009. Zajęcia składają się z godzinnego wykładu, projekcji filmów oraz spotkania z twórcami. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju. Każde zajęcia prowadzone są przez inną osobę, znawcę danego tematu.

Pełny opis:

Karnety: 150 zł za semestr

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest kupienie karnetu. Sprzedaż prowadzi kasa Kina Iluzjon, ul. Narbutta 50a, 02-536 Warszawa, e-mail: iluzjon@fn.org.pl, tel.: +48 22 462 72 70.

Dla osób zarejestrowanych w I turze rejestracji (3-30 grudnia) karnety zarezerwowane będą od 3 grudnia do 11 stycznia. Od 12 stycznia zostanie otwarta sprzedaż karnetów dla wolnych słuchaczy. Zarejestrowani w I turze studenci, którzy nie wykupią karnetów, będą mogli wyrejestrować się z zajęć w II turze (20 stycznia – 21 lutego).

Osoby, które będą chciały zarejestrować się w II turze, powinny przed rejestracją kupić karnet. Sprzedaż dla osób niezarejestrowanych otwarta będzie od 12 stycznia do wyczerpania miejsc. Rejestracja w USOS w II turze nie wiąże się z rezerwacją karnetu. Osoby, które kupią karnet mają gwarancję dopisania do USOS, nawet w przypadku braku miejsc w systemie.

Warunkiem przystąpienia do testu końcowego jest obecność na zajęciach. Sprawdzana jest lista obecności. Więcej informacji:

www.akademiapolskiegofilmu.pl

Akademia Polskiego Filmu FABUŁA to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego. Powstała w 2009 r. z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Obecnie zajęcia odbywają się w 7 miastach: Warszawie, Łodzi, Kielcach, Krakowie, Tychach, Wrocławiu i Gdańsku. Uczestniczy w nich ponad 2500 studentów rocznie.

„Wydaje się, że film polski nie zawsze bywa doceniany. W różnych okresach i z różnych przyczyn bywał on przedmiotem pochopnie uogólniającej krytyki. Bagatelizowano jego popularność, kwestionowano wymiar artystyczny, nie dostrzegano roli najważniejszych naszych filmów w kształtowaniu świadomości zbiorowej. Rytm rozwojowy polskiego filmu, choć nierównomierny i naznaczony przeszkodami (od komercyjnych po polityczne), staje się, zwłaszcza na szczytach, coraz lepiej widoczny. Mieliśmy artystów światowego formatu i prawdziwe filmowe arcydzieła. Niewiele dziedzin rodzimej twórczości artystycznej zdobyło na świecie taki rozgłos jak polska sztuka filmowa.

Program Akademii, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. Pewne ograniczenie liczby utworów wybitnych twórców jest zamysłem świadomym: ma chronić przed ich tzw. nadreprezentacją. Pozwala to na przypomnienie pojedynczych, lecz ważnych dokonań innych reżyserów.

Akademia Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne programy wyższych uczelni. Wykładowcami Akademii są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju. Zależało nam na takim ich wyborze, który nie byłby czysto formalny. Najlepiej, gdy ogólna wiedza łączy się z przywiązaniem narratora do konkretnego przedmiotu: twórcy, dzieła, okresu czy stylu.” [dr Rafał Marszałek]

W semestrze IV pokazane zostaną filmy z lat 1981-2009. Zajęcia składają się z godzinnego wykładu, projekcji filmów oraz spotkania z twórcami. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju. Każde zajęcia prowadzone są przez inną osobę, znawcę danego tematu.

SEMESTR IV

OD LAT 80. DO WSPÓŁCZESNOŚCI

SEMESTR IV

OD LAT 80. DO WSPÓŁCZESNOŚCI

19 lutego 2019 r. prof. Katarzyna Mąka-Malatyńska

KIEŚLOWSKI

PRZYPADEK, reż. Krzysztof Kieślowski, 1981 r., 112 min

KRÓTKI FILM O ZABIJANIU, reż. Krzysztof Kieślowski,1988 r., 83 min

26 lutego 2019 r. prof. Monika Talarczyk

S-F PO POLSKU

SEKSMISJA, reż. Juliusz Machulski, 1983 r., 116 min

O-BI, O-BA. KONIEC CYWILIZACJI, reż. Piotr Szulkin, 1984 r., 85 min

5 marca 2019 r. dr Rafał Marszałek

PROWINCJONALIA

KOBIETA Z PROWINCJI, reż. Andrzej Barański, 1984 r., 104 min

SIEKIEREZADA, reż. Witold Leszczyński, 1985 r., 79 min

12 marca 2019 r. prof. Rafał Syska

PRZEMOC DWU WOJEN

AUSTERIA, reż. Jerzy Kawalerowicz 1982 r., 102 min

KORNBLUMENBLAU, reż. Leszek Wosiewicz, 1988 r., 88 min

19 marca 2019 r. prof. Barbara Giza

KOLUMBOWIE. POWRÓT DO HISTORII

DOLINA ISSY, reż. Tadeusz Konwicki, 1982 r., 110 min

KORCZAK, reż. Andrzej Wajda , 1990 r., 113 min

26 marca 2019 r. prof. Krzysztof Kornacki

MARCZEWSKI - UCIECZKA Z PRL

UCIECZKA Z KINA „WOLNOŚĆ”, reż. Wojciech Marczewski, 1990 r., 87 min

WEISER, reż. Wojciech Marczewski, 2000 r., 96 min

2 kwietnia 2019 r. prof. Piotr Zwierzchowski

KINO HISTORYCZNE PO 1989 ROKU

WSZYSTKO, CO NAJWAŻNIEJSZE, reż. Robert Gliński, 1992 r. 98 min

PUŁKOWNIK KWIATKOWSKI, reż. Kazimierz Kutz, 1995 r., 123 min

9 kwietnia 2019 r. mgr Kaja Klimek

DIAGNOZY TRANSFORMACJI cz. I

PSY, reż. Władysław Pasikowski, 1992 r., 104 min

CZEŚĆ TERESKA, reż. Robert Gliński , 2001 r., 85 min

16 kwietnia 2019 r. mgr Natalia Chojna

DIAGNOZY TRANSFORMACJI cz. II

HISTORIE MIŁOSNE, reż. Jerzy Stuhr, 1997 r., 85 min

DZIEŃ ŚWIRA, reż. Marek Koterski, 2002 r., 93 min

7 maja 2019 r. red. Tadeusz Sobolewski

KRAUZE

DŁUG, reż. Krzysztof Krauze, 1999 r., 106 min

MÓJ NIKIFOR , reż. Krzysztof Krauze, 2004 r., 96 min

14 maja 2019 r. dr Joanna Preizner

POETYCKO

JAŃCIO WODNIK, reż. Jan J. Kolski, 1993 r., 100 min

WRONY, Dorota Kędzierzawska , 1994 r., 103 min

21 maja 2019 r. dr Agnieszka Wiśniewska

KINO GENERACJI NIC

33 SCENY Z ŻYCIA, reż. Małgorzata Szumowska, 2008 r., 95 min

WOJNA POLSKO-RUSKA, reż. Xawery Żuławski, 2009 r., 107 min

28 maja 2019 r. red. Jerzy Armata

NOWE OPOWIEŚCI O HISTORII NAJNOWSZEJ

REWERS, reż. Borys Lankosz, 2009 r., 99 min

DOM ZŁY, reż. Wojciech Smarzowski, 2009 r., 106 min

Egzaminy – 4 i 11 czerwca, godziny 10-12

Więcej informacji: www.akademiapolskiegofilmu.pl

Literatura:

Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego, Kraków 2015 r.,

Cykl wykładów na podstawie książki Tadeusza Lubelskiego Historia kina polskiego,

wykłady i artykuły ze strony www.akademiapolskiegofilmu.pl przyporządkowane do tematów zajęć

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna najważniejsze filmy polskie z lat 1981-2009. Rozpoznaje reżyserów, aktorów, scenarzystów i operatorów. Wyjaśnia specyfikę nurtów, które pojawiły się z tym okresie polskiej kinematografii, analizuje znaczenie ważnych scen, symboli.

Metody i kryteria oceniania:

Test otwarty – 1 h

Kilkanaście pytań otwartych, wymagających krótkich odpowiedzi, np. podania nazwiska reżysera lub aktora, opisania zakończenia danej sceny (przewidujemy pokaz fotosów i fragmentów filmów podczas egzaminu), a także nieco dłuższych, np. scharakteryzowania nurtu czy zjawiska w historii filmu. Pytania będą punktowane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 260 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Chojna
Prowadzący grup: Natalia Chojna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Karnety: 150 zł za semestr

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest kupienie karnetu. Sprzedaż prowadzi kasa Kina Iluzjon, ul. Narbutta 50a, 02-536 Warszawa, e-mail: iluzjon@fn.org.pl, tel.: +48 22 462 72 70.

Dla osób zarejestrowanych w I turze rejestracji (3-30 grudnia) karnety zarezerwowane będą od 3 grudnia do 11 stycznia. Od 12 stycznia zostanie otwarta sprzedaż karnetów dla wolnych słuchaczy. Zarejestrowani w I turze studenci, którzy nie wykupią karnetów, będą mogli wyrejestrować się z zajęć w II turze (20 stycznia – 21 lutego).

Osoby, które będą chciały zarejestrować się w II turze, powinny przed rejestracją kupić karnet. Sprzedaż dla osób niezarejestrowanych otwarta będzie od 12 stycznia do wyczerpania miejsc. Rejestracja w USOS w II turze nie wiąże się z rezerwacją karnetu. Osoby, które kupią karnet mają gwarancję dopisania do USOS, nawet w przypadku braku miejsc w systemie.

Warunkiem przystąpienia do testu końcowego jest obecność na zajęciach. Sprawdzana jest lista obecności.

Więcej informacji:

www.akademiapolskiegofilmu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.