Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akademia Polskiego Filmu FABUŁA II semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 8119-APFFczII-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Akademia Polskiego Filmu FABUŁA II semestr
Jednostka: Filmoteka Narodowa
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Filmoteki Narodowej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot Akademia Polskiego Filmu FABUŁA I semestr będzie uznawany jako przedmiot równoważny przedmiotom ogólnouniwersyteckim

Skrócony opis:

Karnety: 150 zł za semestr

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego kina. Program, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą wyboru filmów były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych.

W semestrze II pokazane zostaną filmy z lat 1956–1970. Zajęcia składają się z godzinnego wykładu, projekcji filmów oraz, jeżeli to możliwe, spotkania z twórcami. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju. Każde zajęcia prowadzone są przez inną osobę, znawcę danego tematu.

Pełny opis:

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego. Powstała w 2009 r. z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Obecnie zajęcia odbywają się w 5 miastach: Warszawie, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Wrocławiu. Uczestniczy w nich ponad 2000 studentów rocznie.

„Wydaje się, że film polski nie zawsze bywa doceniany. W różnych okresach i z różnych przyczyn bywał on przedmiotem pochopnie uogólniającej krytyki. Bagatelizowano jego popularność, kwestionowano wymiar artystyczny, nie dostrzegano roli najważniejszych naszych filmów w kształtowaniu świadomości zbiorowej. Rytm rozwojowy polskiego filmu, choć nierównomierny i naznaczony przeszkodami (od komercyjnych po polityczne), staje się, zwłaszcza na szczytach, coraz lepiej widoczny. Mieliśmy artystów światowego formatu i prawdziwe filmowe arcydzieła. Niewiele dziedzin rodzimej twórczości artystycznej zdobyło na świecie taki rozgłos jak polska sztuka filmowa.

Program Akademii, składający się z ponad 100 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. Pewne ograniczenie liczby utworów wybitnych twórców jest zamysłem świadomym: ma chronić przed ich tzw. nadreprezentacją. Pozwala to na przypomnienie pojedynczych, lecz ważnych dokonań innych reżyserów.

Akademia Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne programy wyższych uczelni. Wykładowcami Akademii są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju. Zależało nam na takim ich wyborze, który nie byłby czysto formalny. Najlepiej, gdy ogólna wiedza łączy się z przywiązaniem narratora do konkretnego przedmiotu: twórcy, dzieła, okresu czy stylu.” [dr Rafał Marszałek]

W semestrze II pokazane zostaną filmy z lat 1956–1970. Zajęcia składają się z godzinnego wykładu, projekcji filmów oraz, jeżeli to możliwe, spotkania z twórcami. Wykładowcami są najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich całego kraju. Każde zajęcia prowadzone są przez inną osobę, znawcę danego tematu.

Karnety: 150 zł za semestr

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest kupienie karnetu. Sprzedaż prowadzi kasa kina Iluzjon, ul. Narbutta 50a, tel. 22 848 33 33.

Dla osób zarejestrowanych w I turze rejestracji karnety zarezerwowane będą do 10 stycznia. 11 stycznia zostanie otwarta sprzedaż karnetów dla wolnych słuchaczy. Zarejestrowani w I turze studenci, którzy nie wykupią karnetów, będą mogli wyrejestrować się z zajęć w II turze. Karnety są sprzedawane do wyczerpania miejsc.

Osoby, które będą chciały zarejestrować się w II turze, powinny PRZED REJESTRACJĄ kupić karnet. Sprzedaż dla osób niezarejestrowanych otwarta będzie od 11 styczniado wyczerpania miejsc. Rejestracja w USOS w II turze nie wiąże się z rezerwacją karnetu.

Osoby, które kupią karnet MAJĄ GWARANCJĘ DOPISANIA DO USOS (NAWET W PRZYPADKU BRAKU MIEJSC W SYSTEMIE, będziemy dopisywać ręcznie do USOS po rozpoczęciu zajęć po zgłoszeniu mailowym). Osoby, które zarejestrują się w II turze, nie zakupiwszy wcześniej karnetu, nie mają gwarancji uczestnictwa w zajęciach (może nie starczyć dla nich karnetów – w tym przypadku będą musiały wyrejestrować się z zajęć przed końcem II tury rejestracji).

Warunkiem przystąpienia do testu końcowego jest obecność na zajęciach. Sprawdzana jest lista obecności. Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności.

Kontakt do koordynatorki zajęć:

Klaudia Rachubińska

akademiapf@gmail.com

tel. 22 182 47 63

( od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17)

Literatura:

Tadeusz Lubelski, „Historia kina polskiego 1895–2014”, Universitas: Kraków 2015;

Cykl wykładów na podstawie książki Tadeusza Lubelskiego „Historia kina polskiego”, wykłady i artykuły ze strony www.akademiapolskiegofilmu.pl przyporządkowane do tematów zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna najważniejsze filmy polskie z lat 1956–1970. Rozpoznaje reżyserów, aktorów, scenarzystów i operatorów. Wyjaśnia specyfikę nurtów, które pojawiły się z tym okresie polskiej kinematografii, analizuje znaczenie ważnych scen, symboli

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – 1 h

Kilkanaście pytań otwartych, wymagających krótkich odpowiedzi, np. podania nazwiska reżysera lub aktora, opisania zakończenia danej sceny (przewidujemy pokaz fotosów i fragmentów filmów podczas egzaminu), a także nieco dłuższych, np. scharakteryzowania nurtu czy zjawiska w historii filmu. Pytania będą punktowane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 90 godzin, 260 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Rachubińska
Prowadzący grup: Klaudia Rachubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Karnety: 150 zł za semestr

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest kupienie karnetu. Sprzedaż prowadzi kasa kina Iluzjon, ul. Narbutta 50a, tel. 22 848 33 33.

Dla osób zarejestrowanych w I turze rejestracji karnety zarezerwowane będą do 10 stycznia. 11 stycznia zostanie otwarta sprzedaż karnetów dla wolnych słuchaczy. Zarejestrowani w I turze studenci, którzy nie wykupią karnetów, będą mogli wyrejestrować się z zajęć w II turze. Karnety są sprzedawane do wyczerpania miejsc.

Osoby, które będą chciały zarejestrować się w II turze, powinny PRZED REJESTRACJĄ kupić karnet. Sprzedaż dla osób niezarejestrowanych otwarta będzie od 11 stycznia do wyczerpania miejsc. Rejestracja w USOS w II turze nie wiąże się z rezerwacją karnetu.

Osoby, które kupią karnet MAJĄ GWARANCJĘ DOPISANIA DO USOS (NAWET W PRZYPADKU BRAKU MIEJSC W SYSTEMIE, będziemy dopisywać ręcznie do USOS po rozpoczęciu zajęć po zgłoszeniu mailowym). Osoby, które zarejestrują się w II turze, nie zakupiwszy wcześniej karnetu, nie mają gwarancji uczestnictwa w zajęciach (może nie starczyć dla nich karnetów – w tym przypadku będą musiały wyrejestrować się z zajęć przed końcem II tury rejestracji).

Warunkiem przystąpienia do testu końcowego jest obecność na zajęciach. Sprawdzana jest lista obecności. Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności.

Kontakt do koordynatorki zajęć:

Klaudia Rachubińska

akademiapf@gmail.com

tel. 22 182 47 63

( od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.