Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka Rosji na obszarze postsowieckim 3620-1-PRNOP-OG
Semestr letni 2012/13
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Polityka Rosji na obszarze postsowieckim 3620-1-PRNOP-OG
Zajęcia Semestr letni 2012/13 (2012L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala Narożna, C10/A19,klC
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 62
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiktor Ross
Literatura:

Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej. Wprowadzenie. Arcana Kraków 2001; L.Shevtsova, The Imitation Democracy, Moscow Carnegie Center 2006.B.J.

Albin, W.Baluk (red.) Europa Wschodnia- dekada transformacji. Rosja. Wrocław, 2003.Gospodarka rosyjska pod rządami Putina. Czynniki wzrostu i hamulce rozwoju. Prace OSW, zeszyt 20, sierpień 2005; L. Shevtsova, Russia-Lost in Transition, Carnegie Center Moscow 2007; J.Felsztinski, W. Pribyłowski, Korporacja zabójców, Warszawa 2008.

Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, w: J. Adamowski, A. Skrzypek (red.), Federacja Rosyjska 1991-2001, Warszawa 2002, s. 298 – 303; Polityka Rosji wobec "bliskiej zagranicy"); Raś, Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991-2001, Warszawa 2005. B. Łomiński, Polityka proradzieckiej Rosji wobec Europy Środkowej. Polityka Wschodnia, nr.2 1997 s. 7-20B.

J. Albin, W. Baluk (red.), Ukraina, Wrocław 2003; Joanna Konieczna, Ukraina po pomarańczowej rewolucji – co zmieniło się w postawach i wartościach społecznych. Raport OSW, Warszawa, kwiecień 2006; B. J. Albin, W. Baluk (red.) Białoruś, Wrocław 2004; Republika Białoruś czy republika białoruska. Prace OSW, zeszyt 3, listopad 2001; F. Gołembski, Z. Szmyd, Mołdowa a Rosja, Polityka Wschodnia 1998, nr 1; P.Bożyk, 24 kraje Europy Srodkowej i Wschodniej. Transformacja. Wyd. SGH, Warszawa 2006.

J. Materski, Gruzja, Warszawa; D. Kolbaja,; Geopolityka i geostrategia Rosji wobec republik poradzieckich. Kaukaz i Azja Środkowa, w: A. Stępień - Kuczyńska, J. Adamowski, Szkice o Rosji, Łódź - Warszawa 2000; M. Marcinko, Problem bezpieczeństwa na Zakaukaziu w świetle polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w: M. Zamarlik (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Kraków 2002; T. Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja, Warszawa 1998, r. VIII i IX;

Prace OSW, zeszyt 15, październik 2004. D. Kolbaja, Geopolityka i geostrategia Rosji wobec republik poradzieckich. Kaukaz i Azja Środkowa, w: A. Stępień - Kuczyńska, J. Adamowski, Szkice o Rosji, Łódź - Warszawa 2000; Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej. Prace OSW, zeszyt 23, czerwiec 2006; K.Strachota, W. Bartuzi, Reintegracja czy rekonkwista. Prace OSW, maj 2008.

M. Kosienkowski, Strategia adaptacyjna Federacji Rosyjskiej wobec państw bałtyckich, Toruń 2006. W. Kosiedowski, Transformacja gospodarcza Litwy, Łotwy i Estonii Polityka Wschodnia nr. 2, 1996, s.7-20; E.Teichmann /red./ Stosunki gospodarcze państw nadbałtyckich z Federacją Rosyjską w kontekście rozszerzenia UE w: Nowe Pogranicze Europy. Litwa, Łotwa, Estonia. SGH, PWE, Warszawa 2003 s. 169-189; W. Anioł, Kwestia rosyjskojęzycznej mniejszości w Estonii, Polityka Wschodnia, nr.1 1996, s.39-54.

W.Ross, Szanghajska Organizacja Współpracy /w:/ Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, SGH, Warszawa 2011 s.-145-159.

Zakres tematów:

1. Od Imperium Rosyjskiego do rozpadu ZSRR.

Specyfika polityki narodowościowej Rosji carskiej. Logika procesów integracji i dezintegracji w polityce imperialnej. Upadek ideologii marksistowskiej jako spoiwa politycznego ZSRR. „Demokracja imitacyjna” w państwach postsowieckich jako forma ich więzi politycznej. Wzrost dążeń niepodległościowych w republikach związkowych. Pucz sierpniowy w 1991 roku i jego konsekwencje dla funkcjonowania państwa związkowego. Rozpad ZSRR i powstanie WNP.

2. Przeobrażenia polityczno-ekonomiczne w Federacji Rosyjskiej po rozwiązaniu ZSRS

Reformy ekonomiczne J. Gajdara. Walka o nowy kształt państwowości rosyjskiej. Pucz październikowy 1993 i rozwiązanie Sowietów. Prywatyzacja i kształtowanie się systemu oligarchicznego.

3. Zmiany systemu społecznego i politycznego po roku 2000. Rosja Putina.

Budowa „wertykalu” władzy politycznej w FR. „Suwerenna demokracja” jako forma demokracji imitacyjnej. Wpływ wojny czeczeńskiej na zmiany systemu politycznego w Rosji.

4. Polityka Rosji wobec Ukrainy. Dynamika stosunków dwustronnych. Zródła konfliktów Pomarańczowa rewolucja i jej skutki dla rozwoju systemu politycznego Ukrainy. Janukowycz - nowy etap w polityce rosyjsko-ukraińskiej.

5. Polityka Rosji wobec Białorusi . ZBiR i kwestia realnej integracji. Rosja a kryzys system u postkomunistycznego w Białorusi.

6. Stosunki Rosji z Mołdawią. Problem Naddniestrza. Dylematy rozwojowe Mołdawii w kontekście relacji z Rosją i Rumunią.

7. Stosunki Rosji z Gruzją. Wojna rosyjsko-gruzińska 2008 r. Uznanie przez Rosję Osetii Płd. i Abchazji.

8. Stosunek Rosji wobec dążeń niepodległościowych Armenii i Azerbejdzanu. Problem G. Karabachu jako katalizator destrukcyjnych procesów w regionie.

9. Polityka Rosji wobec Kazachstanu.Specyfika tradycji, religii, więzi klanowych, wpływ surowcowej struktury gospodarczej na rozwój procesów politycznych wewnątrz państw i w stosunkach międzynarodowych. Kwestia wydobycia i przesyłu surowców energetycznych.

10. Stosunki Rosji z Uzbekistanem. Uzbekistan - najważniejsze źródło niestabilności w Azji Centralnej.

11. Polityka Rosji wobec pozostałych państw Azji Centralnej - Kyrgyzstanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu. Kyrgyzstan - żródła napięć politycznych. Tadżykistan - pacyfikacja wojującego islamu. Turkmenistan - od autokratyzmu Turkmenbaszy do gazowego Kuwejtu.

12. Stosunki Rosji z państwami bałtyckimi – Litwą, Łotwą i Estonią Państwa bałtyckie jako detonator procesu rozpadu ZSRS. Ekonomiczna rola państw bałtyckich w nowej sytuacji geopolitycznej. Problem mniejszości rosyjskojęzycznej w państwach bałtyckich.

13. Organizacje integracyjne na obszarze b. ZSRS. Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, Szanghajska Organizacja Współpracy.

14. Strategiczne możliwości i ograniczenia Rosji w odbudowie imperium. Problem "supermocarstwa" energetycznego. Militarno-polityczne i kulturowe aspekty dominacji.

Metody dydaktyczne:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów niezbędnego zasobu wiedzy o procesach przeobrażeń politycznych i społeczno-ekonomicznych w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR. Temat wykładu obejmuje szczegółowe i specyficzne warunki transformacji poszczególnych państw jak i wspólne cechy właściwe poszczególnym regionom – strefie europejskiej, Zakaukaziu, Azji Centralnej, a także wpływ rozluźnienia związków z b. metropolią na procesy przemian w tych krajach. Celem zajęć jest także przybliżenie metod analizy politologicznej wskazanych zjawisk.

Cele te będą osiągane metodą historyczno opisową i analizy porównawczej.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.