Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka Rosji na obszarze postsowieckim 3620-1-PRNOP-OG
Semestr letni 2012/13
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Polityka Rosji na obszarze postsowieckim 3620-1-PRNOP-OG
Zajęcia Semestr letni 2012/13 (2012L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala Narożna, C10/A19,klC
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 62
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiktor Ross
Literatura:

Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej. Wprowadzenie. Arcana Kraków 2001; L.Shevtsova, The Imitation Democracy, Moscow Carnegie Center 2006.B.J.

Albin, W.Baluk (red.) Europa Wschodnia- dekada transformacji. Rosja. Wrocław, 2003.Gospodarka rosyjska pod rządami Putina. Czynniki wzrostu i hamulce rozwoju. Prace OSW, zeszyt 20, sierpień 2005; L. Shevtsova, Russia-Lost in Transition, Carnegie Center Moscow 2007; J.Felsztinski, W. Pribyłowski, Korporacja zabójców, Warszawa 2008.

Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, w: J. Adamowski, A. Skrzypek (red.), Federacja Rosyjska 1991-2001, Warszawa 2002, s. 298 – 303; Polityka Rosji wobec "bliskiej zagranicy"); Raś, Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991-2001, Warszawa 2005. B. Łomiński, Polityka proradzieckiej Rosji wobec Europy Środkowej. Polityka Wschodnia, nr.2 1997 s. 7-20B.

J. Albin, W. Baluk (red.), Ukraina, Wrocław 2003; Joanna Konieczna, Ukraina po pomarańczowej rewolucji – co zmieniło się w postawach i wartościach społecznych. Raport OSW, Warszawa, kwiecień 2006; B. J. Albin, W. Baluk (red.) Białoruś, Wrocław 2004; Republika Białoruś czy republika białoruska. Prace OSW, zeszyt 3, listopad 2001; F. Gołembski, Z. Szmyd, Mołdowa a Rosja, Polityka Wschodnia 1998, nr 1; P.Bożyk, 24 kraje Europy Srodkowej i Wschodniej. Transformacja. Wyd. SGH, Warszawa 2006.

J. Materski, Gruzja, Warszawa; D. Kolbaja,; Geopolityka i geostrategia Rosji wobec republik poradzieckich. Kaukaz i Azja Środkowa, w: A. Stępień - Kuczyńska, J. Adamowski, Szkice o Rosji, Łódź - Warszawa 2000; M. Marcinko, Problem bezpieczeństwa na Zakaukaziu w świetle polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w: M. Zamarlik (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Kraków 2002; T. Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja, Warszawa 1998, r. VIII i IX;

Prace OSW, zeszyt 15, październik 2004. D. Kolbaja, Geopolityka i geostrategia Rosji wobec republik poradzieckich. Kaukaz i Azja Środkowa, w: A. Stępień - Kuczyńska, J. Adamowski, Szkice o Rosji, Łódź - Warszawa 2000; Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej. Prace OSW, zeszyt 23, czerwiec 2006; K.Strachota, W. Bartuzi, Reintegracja czy rekonkwista. Prace OSW, maj 2008.

M. Kosienkowski, Strategia adaptacyjna Federacji Rosyjskiej wobec państw bałtyckich, Toruń 2006. W. Kosiedowski, Transformacja gospodarcza Litwy, Łotwy i Estonii Polityka Wschodnia nr. 2, 1996, s.7-20; E.Teichmann /red./ Stosunki gospodarcze państw nadbałtyckich z Federacją Rosyjską w kontekście rozszerzenia UE w: Nowe Pogranicze Europy. Litwa, Łotwa, Estonia. SGH, PWE, Warszawa 2003 s. 169-189; W. Anioł, Kwestia rosyjskojęzycznej mniejszości w Estonii, Polityka Wschodnia, nr.1 1996, s.39-54.

W.Ross, Szanghajska Organizacja Współpracy /w:/ Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, SGH, Warszawa 2011 s.-145-159.

Zakres tematów:

1. Od Imperium Rosyjskiego do rozpadu ZSRR.

Specyfika polityki narodowościowej Rosji carskiej. Logika procesów integracji i dezintegracji w polityce imperialnej. Upadek ideologii marksistowskiej jako spoiwa politycznego ZSRR. „Demokracja imitacyjna” w państwach postsowieckich jako forma ich więzi politycznej. Wzrost dążeń niepodległościowych w republikach związkowych. Pucz sierpniowy w 1991 roku i jego konsekwencje dla funkcjonowania państwa związkowego. Rozpad ZSRR i powstanie WNP.

2. Przeobrażenia polityczno-ekonomiczne w Federacji Rosyjskiej po rozwiązaniu ZSRS

Reformy ekonomiczne J. Gajdara. Walka o nowy kształt państwowości rosyjskiej. Pucz październikowy 1993 i rozwiązanie Sowietów. Prywatyzacja i kształtowanie się systemu oligarchicznego.

3. Zmiany systemu społecznego i politycznego po roku 2000. Rosja Putina.

Budowa „wertykalu” władzy politycznej w FR. „Suwerenna demokracja” jako forma demokracji imitacyjnej. Wpływ wojny czeczeńskiej na zmiany systemu politycznego w Rosji.

4. Polityka Rosji wobec Ukrainy. Dynamika stosunków dwustronnych. Zródła konfliktów Pomarańczowa rewolucja i jej skutki dla rozwoju systemu politycznego Ukrainy. Janukowycz - nowy etap w polityce rosyjsko-ukraińskiej.

5. Polityka Rosji wobec Białorusi . ZBiR i kwestia realnej integracji. Rosja a kryzys system u postkomunistycznego w Białorusi.

6. Stosunki Rosji z Mołdawią. Problem Naddniestrza. Dylematy rozwojowe Mołdawii w kontekście relacji z Rosją i Rumunią.

7. Stosunki Rosji z Gruzją. Wojna rosyjsko-gruzińska 2008 r. Uznanie przez Rosję Osetii Płd. i Abchazji.

8. Stosunek Rosji wobec dążeń niepodległościowych Armenii i Azerbejdzanu. Problem G. Karabachu jako katalizator destrukcyjnych procesów w regionie.

9. Polityka Rosji wobec Kazachstanu.Specyfika tradycji, religii, więzi klanowych, wpływ surowcowej struktury gospodarczej na rozwój procesów politycznych wewnątrz państw i w stosunkach międzynarodowych. Kwestia wydobycia i przesyłu surowców energetycznych.

10. Stosunki Rosji z Uzbekistanem. Uzbekistan - najważniejsze źródło niestabilności w Azji Centralnej.

11. Polityka Rosji wobec pozostałych państw Azji Centralnej - Kyrgyzstanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu. Kyrgyzstan - żródła napięć politycznych. Tadżykistan - pacyfikacja wojującego islamu. Turkmenistan - od autokratyzmu Turkmenbaszy do gazowego Kuwejtu.

12. Stosunki Rosji z państwami bałtyckimi – Litwą, Łotwą i Estonią Państwa bałtyckie jako detonator procesu rozpadu ZSRS. Ekonomiczna rola państw bałtyckich w nowej sytuacji geopolitycznej. Problem mniejszości rosyjskojęzycznej w państwach bałtyckich.

13. Organizacje integracyjne na obszarze b. ZSRS. Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, Szanghajska Organizacja Współpracy.

14. Strategiczne możliwości i ograniczenia Rosji w odbudowie imperium. Problem "supermocarstwa" energetycznego. Militarno-polityczne i kulturowe aspekty dominacji.

Metody dydaktyczne:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów niezbędnego zasobu wiedzy o procesach przeobrażeń politycznych i społeczno-ekonomicznych w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR. Temat wykładu obejmuje szczegółowe i specyficzne warunki transformacji poszczególnych państw jak i wspólne cechy właściwe poszczególnym regionom – strefie europejskiej, Zakaukaziu, Azji Centralnej, a także wpływ rozluźnienia związków z b. metropolią na procesy przemian w tych krajach. Celem zajęć jest także przybliżenie metod analizy politologicznej wskazanych zjawisk.

Cele te będą osiągane metodą historyczno opisową i analizy porównawczej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.