Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia powszechna XIX w. 3104-L2H19PW
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia powszechna XIX w. 3104-L2H19PW
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 6
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Artur Markowski
Literatura:

W przygotowaniu do zajęć, prócz literatury wskazanej wyżej, Pomocne mogą być podręczniki do historii powszechnej XIX w. np. autorstwa Ludwika Bazylowa, Tomasza Kizwaltera czy Andrzeja Chwalby. Oraz Historie Rosji autorstwa: Richarda Pipesa i Ludwika Bazylowa

Zakres tematów:

Zajęcia skoncentrowane są na wybranych problemach z historii Rosji XIX wieku. Spróbujemy przyjrzeć się takim problemom jak struktura społeczna i problemy społeczne w państwie, zmiany ustrojowe, położenie wybranych grup społecznych. Reprezentacja władzy i jej autoprezentacja, opinie zagraniczne o Rosji. Nasz ogląd będzie raczej próbą rozwikłania problemu aplikacji przyjętych idei niż ich charakteryzacji. Analizie poddamy rozmaite materiały źródłowe, od ukazów carskich po teksty piosenek, fotografie i kartografię i zabytki architektury. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana; pomocna będzie umiejętność czytania po angielsku.

Zakres tematów:

Imperium carów w XIX wieku

1. Zajęcia wprowadzające

Omówienie kryteriów oceny i zaliczenie

Przedstawienie programu zajęć i podstawowych pomocy dydaktycznych

2.Demografia i polityka, czyli co władza chciała wiedzieć i mieszkańcach imperium.

Źródło:

• Rewizja z 1811 r.

• Wyniki spisu powszechnego z 1897 r.

Literatura:

• Bazylow. L. Społeczeństwo rosyjskie w pierwszej połowie XIX w, Wrocław et. al., 1973

3. Dekabryści

Źródło:

• Dekabryści, oprac. H. Batkowski, Wrocław-Kraków 1957, s. 95-117 (Ruska Prawda)

Literatura:

• Łotman J. Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na pocz. XIX, Gdańsk 2010, s. 379-440.

4. Napięcia stanowe w oczach rosyjskiej inteligencji

Źródło:

• M. Gogol, Martwe dusze, (przekład Broniewskiego).

Literatura:

• Bazylow. L. Społeczeństwo rosyjskie w pierwszej połowie XIX w, Wrocław et al., 1973.

5. Władza i jej reprezentacja

Źródło:

• Fotografie i obrazy przedstawiające architekturę Petersburga, Moskwy , Peterhoffu, Carskiego Sioła

• Film z koronacji Mikołaja II

Literatura:

• Wortman R.S., Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy, Princeton 2006, s. 263-281 i 335-346.

6. Duma

Źródło:

• Ukaz carski z 20 II 1906 r.

Literatura:

• Rogger H., Russia in the Age of Modernisation and Revolution 1881-1917, Londyn – Nowy Jork 1983, s. 208-228.

7. Prawosławie w teorii i praktyce

Źródło:

• Russian Women, 1698-1917. Experience & Expression. An Anthology of Sources, oprac. R. Bisha et. al., Boomington 2002, s. 253-265.

Literatura:

• Freeze, G. Russian Orthodoxy: Church, people and politics in Imperial Russia [w:] Cambridge History of Russia 1689-1917, red. D. Lieven, Cambridge 2006, s. 284-305.

8. Mieszkańcy imperium pod nadzorem. Tajne służby.

Źródło:

• Donos z akt ochrany zagranicznej (rkp.)

Literatura:

• Kaczyńska E. i Drewniak D., Ochrana, Warszawa 1993, s. 29-35.

9. Reformy ekonomiczne na przełomie XIX i XX wieku

Źródło:

• Siergiej Witte, Wspomnienia, przeł. J. Cichocki I M. Wierzbicka, Warszawa 2017.

Literatura:

• Bazylow L., Historia Rosji (dowolne wydanie, fragm. poświęcone problemom ekonomicznym Imperium na przełomie XIX i XX wieku).

10.Urbanizacja i industrializacja

Źródło:

• Plany miast (Moskwa, Petersburg, Rostov nad Donem, Kijów, Białystok)

Literatura:

• Brower D., Urban Revolution in the Late Russian Empire [w:] The City in the Late Imperial Russia, red. M.F. Hamm, Bloomington 1986, s. 319-353.

11. Kwestia kobieca

Źródło:

• Materiały „Związku Równouprawnienia Kobiet” (tłum. Pol.)

Literatura:

• Stites R. The Women`s Liberation Movement in Russia. Feminism Nihilism and Bolshevism 1860-1930, Princeton 1990, s. 191-233.

12. Kwestia żydowska

Źródło:

• Feldman E. The Russian Jews in 1905 Through the Eyes and Camera of a British Diplomat, Tel Aviv 1986 (zbiór fotografii)

Literatura:

• Mendelsohn E.. Class Struggle in the Pale. The Formative Years of the Jewish Workers` Movement in Tsarist Russia, Cambridge 1907, s. 1-26.

• Kugelmass J., The Father of Jewish Ethnography? [w:] The Worlds of S. An-sky. A Russian Jewish Intellectual at the Turn of the Century, red. G. Safran i S. J. Zipperstein, Stanford 2006, s. 346-360.

13. Kwestia chłopska

Źródło:

• Dokumenty dot. uwłaszczenia chłopów

• Malarstwo XIX - wieczne

Literatura:

• Sobczak J., Kwestia chłopska w Rosji przedrewolucyjnej [w:] Rosyjskie ścieżki Klio, Pułtusk 2007,. s. 117-140.

14.Rewolucja 1905 r.

Źródło:

• Karykatura polityczna

Literatura:

• Jaśkiewicz L., Absolutyzm rosyjski w dobie rewolucji 1905-1907. Reformy ustrojowe, Warszawa 1082.

15. Podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

Praca ze źródłami i literaturą przedmiotu, dyskusja

Po zakończeniu zajęć student zna szeroki katalog materiałów źródłowych do dziejów Imperium rosyjskiego w XIX w. Analizuje wszechstronnie wybrane ich przykłady. Wyjaśnia genezę, przebieg skutki i znaczenie ważnych procesów społ-polit. przebiegających w Rosji w XIX w. Zna i posługuje się wybraną najnowszą literaturą przedmiotu omawiającą wskazane zagadnienia. Krytycznie omawia i analizuje świadectwa źródłowe z epoki wydane drukiem i rękopiśmienne, w zakresie typów użytych na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega działalność studenta w trakcie zajęć: aktywne uczestnictwo w dyskusji prowadzonej w oparciu o źródła i zadaną literaturę; przygotowanie krytyki źródła, kreatywność i poprawność analizy zaleconych materiałów. Dopuszczona jest jedna nieobecność, pozostałe należy zaliczyć na dyżurze.

Ocena aktywności w pracy na zajęciach, przy założonej dobrej frekwencji (nie więcej niż jedna niezaliczona nieobecność).

Uwagi:

dr A. Markowski - Imperium carów w XIX wieku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.