Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia powszechna XIX w. 3104-L2H19PW
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia powszechna XIX w. 3104-L2H19PW
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grażyna Szelągowska
Literatura:

Podana przy tematach (tytuły podstawowe, możliwe inne opcje).

Zakres tematów:

Tematem zajęć są szeroko rozumiane procesy modernizacyjne w Europie (zwłaszcza Zachodniej) widziane przez pryzmat tekstów kultury, jakie powstawały równolegle do nich. Pozwalają one na poznanie oceny modernizacji przez ówczesne społeczeństwa.

Punktem wyjścia ćwiczeń będzie dyskusja wokół interpretacja pojęcia kultura: rozumiem je szeroko jako przede wszystkim społeczne doświadczenie ludzi dziewiętnastego wieku, ich sposób myślenia oraz zachowania wobec najważniejszych zjawisk modernizacyjnych tego stulecia i zmieniającego się obok nich świata. Interesować będą nas nowe obyczaje, nowe zachowania społeczne i nowa kultura materialna, rozszerzające się horyzonty – tak w dosłownym, geograficznym znaczeniu, jak i przenośnym, mentalnym – i wynikające z tego przemiany społeczno-obyczajowe. Spróbujemy dociec źródeł nowych relacji społecznych, poszukując ich właśnie w przemianach mentalności. Genezy wykształcenia się specyficznego kodu, tożsamości i etosu europejskiego poszukiwac będziemy przede wszystkim w europejskiej literaturze pięknej XIX w.

Założenia wstępne:

Zgodne z wymogami studiów na tym etapie (III rok, studia I stopnia).

Zakres tematów:

1. Kultura – dyskusja wokół pojęci

- Chris Baker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005

- Andrzej Mencwel, Wiedza o kulturze w kulturze współczesnej, w: tegoż, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006

- Antonina Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 2007

2.Industrializacja: kultura wobec przemian ekonomicznych

- Victor Hugo, Nędznicy, dowolne wydanie, fragmenty

- Charles Dickens, Ciężkie czasy, dowolne wydanie, fragmenty

3. Komunikacja i społeczeństwo mobilne

- Stendahl, Czerwone i czarne, dowolne wydanie

- Gustaw Flaubert, Szkoła uczuć, dowolne wydanie

J. W. Goethe, Faust, dowolne wydanie

4. Kultura i nacjonalizm

- Walter Scott, Waverley, dowolne wydanie

5. Rodzina i dom

- Henrik Ibsen, Nora czyli dom lalki, dowolne wydanie

- Gustaw Flaubert, Madame Bovary, dowolne wydanie

6. Wielkie miasto przemysłowe

- St. Reymont, Ziemia obiecana,

- Bolesław Prus, Lalka (t.I), dowolne wydanie

7. Narodziny nowoczesnej konsumpcji

- Emile Zola, Wszystko dla pań, dowolne wydanie

- Charles Baudelaire, Kwiaty zła, oraz Paryski spleen

8. Ludzie wielkiego miasta

- Hans Christian Andersen, Baśnie

9. Narodziny kultury masowej

- Stendhal, Rzym, Neapol i Florencja, [w:] Wybór z pism różnych, Warszawa 1965, str. 235-337

- albumy dawnych pocztówek różnych miast

10. Kultura kolonialna i jej wpływ na tożsamość europejską

-Rudyard Kippling, Kim, dowolne wydanie

11. Dekadencja przełomu wieków

- Robert Louis Stevenson, Dr Jekyll i pan Hyde, dowolne wydanie

- Fryderyk Nietsche, Tako rzecze Zaratustra, lub nowe tłumaczenie To rzekł Zaratustra

12. Horyzonty przewidywania przyszłości

- Mary Shelley, Frankenstein, dowolne wydanie

- Juliusz Verne, 20 000 mil podwodnej żeglugi, dowolne wydanie

- Herbert George Wells, Wehikul czasu, dowolne wydanie

13. O rewolucji i wojnie

Wiktor Hugo, Katedra Marii Panny w Paryżu

- E. Zola, P. Alexis, H. Ceard, L. Hennique, K.J. Huysmans, G. de Maupassant Wieczory medańskie [zbiór opowiadań] , Warszawa 1962

- Michał Lermontow, Bohater naszych czasów, dowolne

Cezury czasowe ćwiczeń to tzw. długi wiek dziewiętnasty, czyli od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do wybuchu I wojny światowej. W historii Europy to okres narodzin naszej współczesności, stulecie modernizacji, urbanizacji i demokratyzacji, stulecie kształtowania się największych ideologii naszych czasów.

Celem ćwiczeń będzie odtworzenie zachowań społecznych. A właśnie rekonstrukcja sposobu myślenia ludzi z przeszłości, ich mentalności, emocji i zachowań, to najtrudniejsze dla historyka zadanie. Nie sposób w tym przypadku oprzeć się na tradycyjnych źródłach. Sięgniemy w tym celu przede wszystkim do literatury pięknej. Będą to: francuska powieść obyczajowa i angielska wiktoriańska, niemieckie dramaty romantyczne, rosyjskie opowiadania i francuska poezja. W niektórych przypadkach także teksty filozoficzne oraz polska literatura piękna. Przemiany obyczajowe i kulturowe prześledzimy także pod kątem rewolucji technicznej. Niektóre tematy oparte zostaną także o źródła ikonograficzne (malarstwo, fotografia).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć uczestnik potrafi zrozumieć i wyjaśnić związki między antropologią kultury XIX wieku i procesami moderniacji świata zachodniego. Ponadto uczestnik potrafi wskazać przykłady takich relacji na przykładzie głównych tekstów kultury i literatury XIX-wiecznej. Na przykładzie np. literatury wiktoriańskiej uczestnik potrafi przedstawić, w jaki sposób jej współcześni funkcjonowali w swym środowisku – społecznym, ekonomicznycm i narodowym. Oraz w jaki sposób oceniali główne zjawiska modernizacyjne swych czasów, jak industrializacji, urbanizacji lub przemian społecznych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, podczas których analizie zostają poddane różnego rodzaju źródła (narracyjne, ikonograficzne). Analiza przeprowadzana jest w formie dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

-Obserwacja i ocena zaangażowania studentów na zajęciach

-Ocena poziomu merytorycznego wypowiedzi

- Ocena uczestnictwa w zajęciach

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach (maks. 3 nieobecności), aktywny udział w zajęciach, poziom merytoryczny wypowiedzi, wygłoszenie krótkiego referatu podczas zajęć

Uwagi:

dr hab. G. Szelągowska - XIX-wieczna modernizacja w Europie – wizja kulturowa

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.