Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna Polski 3104-L2HSRPL
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia średniowieczna Polski 3104-L2HSRPL
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marian Dygo
Literatura:

Zob. rubrykę „zakres tematów”.

Zakres tematów:

Wymagania formalne:

Zaliczenie przedmiotu „Wstęp do badań historycznych”; przynajmniej semestr lektoratu języka łacińskiego i znajomość języka zachodnioeuropejskiego umożliwiająca lekturę prac naukowych.

Założenia wstępne:

Student powinien mieć opanowane elementy krytyki źródeł historycznych oraz dysponować wiadomościami na temat podstawowych pomocy warsztatowych (słowniki, bibliografie etc.).

Zakres tematów:

1) Ludność wiejska przed kolonizacja na prawie niemieckim. Tekst: dyplom Henryka Brodatego dla klasztoru cysterek w Trzebnicy, 1204 r. (Codex diplomaticus…Silesiae, t. 1, wyd. K. Maleczyński, nr 104). Literatura: I. Ihnatowicz/A. Mączak/B. Zientara/J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988, cz. II, rozdz. 3; K. Modzelewski, Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław etc., rozdz. III; M. Kanior, Zakon cysterek i jego rozwój w Europie środkowej w XII-XVI wieku, w: Cystersi w społeczeństwie Europy środkowej, red. A.M. Wyrwa/ J. Dobosz, Poznań 2000, s. 109-122.

2) Wczesna gmina miejska. Tekst: pouczenie miasta Magdeburga dla księcia Henryka „in Polonia” o przepisach prawa miejskiego (Codex diplomaticus…Silesiae, t. 2, wyd. K. Maleczyński, nr 147). Literatura: K. Kamieńska, Lokacje miast na prawie magdeburskim na ziemiach polskich do 1370 r., Toruń 1990, rozdz. II i IV; M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław w XII-XIII wieku. Przemiany społeczne i osadnicze, Wrocław etc. 1986, rozdz. III; I. Ihnatowicz/A. Mączak/B. Zientara/J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie (jak pkt. 1), cz. III rozdz.. 7.

3) Rycerze – kupcy – chłopi – „goście”. Tekst: Najstarszy zwód prawa polskiego, wyd. J. Matuszewski, Warszawa 1959, art. 8 i 15. Literatura: A. Bogucki, Polskie nazwy rycerstwa w średniowieczu, Włocławek 2001, rozdz. I i IV; D. Główka, Hospites w polskich źródłach pisanych XII-XV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 32, 1984, nr 3; I. Ihnatowicz/A. Mączak/B Zientara/J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie (jak pkt. 1), cz. III rozdz. 7.

4) Elity społeczne w XIII wieku. Tekst: przywilej Bolesława Wstydliwego dla Klemensa z Ruszczy (Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 2, nr 436). Literatura: biogramy Bolesława i Klemensa w Polskim Słowniku Biograficznym; S. Gawlas, O kształt zjednoczonego Królestwa, Warszawa 1996, rozdz. 12.

5) Świat rycerzy i chłopów. Tekst: Księga Henrykowska, wyd. R. Grodecki, Poznań/Wrocław 1949, s. 84-85, 87, 89-90, 96-97, 118-120. Literatura: T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996, cz. I, I.A, I.C; S. Trawkowski, Rozwój osadnictwa wiejskiego w Polsce w XII i pierwszej połowie XIII wieku, w: Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego, Wrocław etc. 1973, s. 99-132.

Duchowni w społeczeństwie. Tekst: uchwały synodu sieradzkiego, 1233 r. (Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1, nr 150). Literatura: I. Ihnatowicz/A. Mączak/B. Zientara/J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie (jak pkt. 1), cz. III rozdz. 9; Kultura Polski średniowiecznej, red. J. Dowiat, Warszawa 1985, s. 139-164; J. Dobosz, Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002, cz. III.D.

Efekty uczenia się:

Student poznaje niektóre typy źródeł dotyczące historii społecznej wczesnego średniowiecza i wdraża się w ich interpretacji. Uzyskuje znajomość współczesnych dyskusji w historiografii w zakresie tematyki ćwiczeń. Swobodnie korzysta z pomocy podręcznych niezbędnych dla badaczy historii społecznej wczesnośredniowiecznej.

Metody dydaktyczne:

Wspólna analiza tekstu źródłowego oraz referaty indywidualne w miarę potrzeby.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny to obserwacja uczestnictwa studentów w zajęciach; pytania kontrolne; krótkie referaty; prace pisemne. Kryterium oceny jest subiektywne przekonanie co do wkładu studenta w pracę całej grupy.

Uwagi:

prof. M. Dygo - Społeczeństwo polskie XIII w.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.