Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna Polski 3104-L2HSRPL
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia średniowieczna Polski 3104-L2HSRPL
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 14
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Skwierczyński
Literatura:

Zob. zakres tematów. Studenci będą otrzymywać także lektury indywidualne.

Zakres tematów:

HISTORIA POLSKI – ŚREDNIOWIECZE (Kościół w Polsce wczesnopiastowskiej)

Wiodącym tematem zajęć będą stosunki pomiędzy instytucjami państwowymi i kościelnymi w monarchii pierwszych Piastów. Interesować nas będzie proces chrystianizacji Polski oraz przeszczepiania instytucji Kościoła i państwa zachodniego na grunt polski. Zajmować się będziemy rozwojem instytucji kościelnych (organizacja diecezjalna, klasztory), kultem świętych obcych i rodzimych, przenikaniem na ziemie polskie prawa kanonicznego i rzymskiego.

Efekty uczenia się zdefiniowane dla danych zajęć

Po zaliczeniu ćwiczeń student:

– analizuje teksty źródłowe

– jak w przypadku wszystkich kierunków humanistycznych, także i ćwiczenia z historii Polski średniowiecznej mają za zadanie przede wszystkim ogólny rozwój intelektualny studentów 

Zakres tematów

- Kronika polska Galla Anonima, tł. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, różne wydania; Karolina Targosz, Korzenie i kształty teatru do 1500 roku w perspektywie Krakowa, Kraków 1995; Gerard Labuda, Studia nad początkami państwa polskiego, t. 2, Poznań 1987

- Kronika polska Mistrza Wincentego, tł. B. Kürbis, różne wydania.

- Kosmasa Kronika Czechów, tł. M. Wojciechowska, Warszawa 1968.

- Żywoty świętych Wojciecha i Stanisława, cuda św. Stanisława; Gerard Labuda, Święty Stanisław, biskup krakowski, patron Polski. Śladami zabójstwa – męczeństwa – kanonizacji, Poznań 2000; Gerard Labuda, Święty Wojciech. Biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław 2000.

- Płockie zapiski o cudach

- Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, wyd. i oprac. Józef i Jacek Matuszewski, Łódź 1995; Aron Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa 1976, rozdział: Na prawie państwo stoi.

Metody dydaktyczne:

Lektura i szczegółowa analiza tekstów źródłowych, dyskusja na poszczególne tematy, omawianie prezentowanych przez studentów zadań, referaty przygotowywane przez studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Prowadzący w ciągu całego semestru ocenia aktywność uczestników zajęć, ich zaangażowanie w dyskusję, przygotowywanie prac domowych, umiejętności praktyczne.

Sposób zaliczenia zajęć

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w ćwiczeniach, przygotowywanie indywidualnych zadań przydzielanych studentom, aktywność na zajęciach, przygotowanie EWENTUALNYCH prac pisemnych.

Uwagi:

dr hab. K. Skwierczyński - Kościół w Polsce wczesnopiastowskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.