Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna Polski 3104-L2HSRPL
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia średniowieczna Polski 3104-L2HSRPL
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 6
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Żmudzki
Literatura:

Słownik Starożytności Słowiańskich

Zakres tematów:

1. Relacja Ibrahima ibn Jakuba. Relacja Ibrāhīma ibn Ja’kūba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al-Bekrīego, wyd. T. Kowalski, MPH s.n., Kraków 1946, s. 1-54.

2. Widukind o Mieszku I i Wichmanie. Widukindi Monachi Corbeiensis Rerum Gestarum Saxonicarum libri tres, wyd. V: P. Hirsch, H.-E. Lohmann, MGH SRG in usum scholarum, Hannoverae 1935, ks. III, rozdz. 69, s. 143-145. A. Pleszczyński, Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963-1034). Narodziny stereotypu. Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców Polski i ich kraju, Lublin 2008, s. 43-52.

3. Thietmar o Mieszku I i Bolesławie Chrobrym. Kronika Thietmara, tłum. M. Z. Jedlicki, Poznań 1953, Wstęp, s. VII-LXVIII; ks. IV, rozdz. 55-58, s. 218-227; ks. VIII, rozdz. 1-3, s. 578-585.

4. Wyprawa kijowska u Thietmara. Kronika Thietmara, ks. VI, rozdz. 91, s. 440-445; ks. VII, rozdz. 65, 72-74, s. 560-563, 570-573; ks. VIII, rozdz. 31-33, s. 618-623.

5. Wyprawa kijowska u Galla i w Powieści minionych lat. Anonima tzw. Galla kronika czyli dzieje książąt i władców polskich, wyd. K. Maleczyński, MPH s. n., t. 2, Kraków 1952, ks. I, rozdz. 7, 10, s. 21-25, 28-29. M. Plezia, Wstęp, [w:] Anonim tzw. Gall. Kronika polska, wyd. VII, Wrocław 1999, s. III-LXXXIV. Powieść minionych lat, tłum. F. Sielicki, Wrocław 1999, s. 104-114.

6. Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej. Wipon, Chwalebne czyny cesarza Konrada II, tłum. E. Milkamanowicz, Kraków 2005, rozdz. 9, 29, s. 33-34, 55-57, 98, 110. Annales Hildesheimenses, MGH in usum scholarum, wyd. G. Waitz, Hannoverae 1878, 1031-1032, s. 36-37. Anonima tzw. Galla kronika, ks. I, rozdz. 17-19, s. 40-44.

7. Najazd Brzetysława. Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum, wyd. B. Bretholz, MGH SRG n. s., t. II, Berolini 1923, ks. II, rozdz. 2-5, s. 82-91.

8. Legenda Kazimierza Odnowiciela. Anonima tzw. Galla kronika, ks. I, rozdz. 20-22, s. 45-48. Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum, wyd. M. Plezia, MPH n.s., t. XI, Kraków 1994, ks. II, rozdz. 14-16, s. 44-50. Vita s. Stanislai episcopi Cracoviensis (vita maior), wyd. W. Kętrzyński, MPH, t. IV, Lwów 1884, cz. 1, rozdz. 3, 9, s. 366, 370; cz. 2, rozdz. 8-14, s. 379-383. B. Kürbis, Wstęp, [w:] Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, Wrocław 1992, s. III-CXXXI. G. Labuda, Twórczość hagiograficzna i historyczna Wincentego z Kielc, „Studia Źródłoznawcze”, 16, 1971, s. 103-137.

9. Wojewoda Sieciech. Anonima tzw. Galla kronika, ks. I, według indeksu, wszystkie wzmianki o Sieciechu.

10. Dwie bitwy Bolesława Krzywoustego. Anonima tzw. Galla kronika, ks. III, epilog, s. 123-126, rozdz. 1, s. 126-129, rozdz. 17, s. 143-144, rozdz. 20-23, s. 145-153. J. Banaszkiewicz, Młodzieńcze gesta Bolesława Krzywoustego, czyli jak zostaje się prawdziwym rycerzem i władcą, [w:] idem, Takie sobie średniowieczne bajeczki, Kraków 2012, s. 505-540.

11. Bunt Leszka i Siemomysła. Kronika wielkopolska, wyd. B. Kürbis, MPH s. n., t. 8, Warszawa 1970, rozdz. 136, s. 116 i wstęp. Wenceslai Hagek a Liboczan, Annales Bohemorum, e bohemica editione latine redditi et quibusdam notis illustrati a p. Victorino a S. Cruce e Scholis Piis nunc plurimis animadversionibus historico-chronologico-criticis, nec non diplomatibus, re genealogica, numaria, variique generis antiquis veri incisis monumentis aucti a p. Gelasio a S. Catharina ejusdem instituti sacerdote, pars II, Pragae 1763, przyp. (d), s. 7-8. O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 332, 335.

12. Gryfina – separacja pary książęcej. Rocznik Traski, MPH, t. II, s. 839 (1265 r.), s. 841 (1271 r.), s. 842-842 (1274 r.), s. 844-845 (1278 r.). Johannis Dlugosii, Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae, lib. 7, wyd. D. Turkowska, M. Kowalczyk, komentarz K. Pieradzka, Varsaviae 1975, lata: 1265, 1271, 1275.

13. Walter i Helgunda. Kronika wielkopolska, rozdz. 29, s. 41-45. G. Labuda, Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski, Warszawa 1961, s. 243-298.

Metody dydaktyczne:

Wspólna lektura źródeł i dyskutowanie problemów związanych z interpretacją źródeł oraz zagadnień pojawiających się w wybranej literaturze przedmiotu. Uczestnicy muszą się także liczyć z koniecznością napisania krótkiej pracy pisemnej na temat związany z problematyką zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Na zajęciach, przy okazji czytania tekstów źródłowych (oraz tłumaczenia ich), oceniany będzie stopień przygotowania do zajęć w zakresie lektur przewidzianych w syllabusie.

Uwagi:

dr hab. P. Żmudzki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.