Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna powszechna 3104-L2HSRPW
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia średniowieczna powszechna 3104-L2HSRPW
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 4
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Roman Michałowski
Literatura:

Podstawowe kompendium – The New Cambridge Medieval History, t. 3: c. 900 – c. 1024, wyd. T. Reuter, Cambridge 2008; ponadto Historia chrześcijaństwa, t. 4: Biskupi, mnisi i cesarze 610-1054, red. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez (tłumaczenie z wydania francuskiego), Warszawa 1999; G. Althoff, Ottonowie, tłumaczenie z wydania niemieckiego, Warszawa 2010.

Poza tym pozycje podawane do poszczególnych tematów.

Zakres tematów:

I. Założenie miasta, katedry i klasztoru (4 godziny)

1. Poglądy biskupa niemieckiego na początki jego miasta (Thietmar, I 1-3)

2. Działalność fundacyjna Ottona I w Magdeburgu (Thietmar, II 3, 16-17)

Wydawnictwa źródłowe: Kronika Thietmara, wydał i przełożył M.Z. Jedlicki, Poznań 1953, s. 5-7, 44-45, 67-69.

Literatura: Wstęp i komentarz do podanego wydawnictwa źródłowego; M.T. Szczepański, Fundacja misyjna. Uwagi o kształtowaniu się ottońskiej koncepcji władzy, w: Monarchie w średniowieczu, red. J. Pysiak [i in.], Warszawa-Kraków 2002.

II. Król i cesarz (10 godzin).

1. Sakralne warunki sprawowania władzy królewskiej (Widukind, I 25-26; Thietmar, I 7-8.

2. Prawo inwestytury biskupiej (Thietmar, I 26).

3. Król na synodzie (Thietmar, VI 28).

4. Godność cesarska (S. Adalberti Vita I, cap. 21; Thietmar, VII Prolog, 1)

Wydawnictwa źródłowe: Widukindi monachi Corbeiensis Rerum Gestarum Saxonicarum libri tres, wyd. P. Hirsch, H.-E.Lohmann, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, Hannoverae 1935, lib. I, cap. 25-26, s. 38-39; S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita prior, wyd. J. Karwasińska, Monumenta Poloniae Historica, s. n. t. 4, zeszyt. 1, Warszawa 1962, s. 32-33; Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, wyd. J. Karwasińska, Warszawa 1966, s. 64-66; Kronika Thietmara, s. 12-14, 35-37, 355-357, 462-454.

Literatura: J. Fried, Wyniesienie Henryka I na króla (tłumaczenie z wydania niemieckiego, 1995), w: Powojenna mediewistyka niemiecka, red. J. Strzelczyk, A. Krawiec, Poznań 2017, s. 488-542; K.J. Leyser, Rule and Conflict in an Early Medieval Society. Ottonian Society, London 1979, s. 75-107; D. Prucnal, Władca chrześcijański w Kronice Thietmara biskupa merseburskiego, „Roczniki Humanistyczne”, 44, 1996, z. 2, s. 5-36; K. Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej), Wrocław 2005, s. 69-81; J. Strzelczyk, Otton III, Wrocław 2000, s. 98-110.

III. Arystokracja (6 godzin).

1. Kto może zostać biskupem? (Vita Uodalrici, I 1; Thietmar, III 5)

2. Instytucja kościoła prywatnego (Thietmar, VI 43-45)

Wydawnictwa źródłowe: Vita Uodalrici. Die älteste Lebensbeschreibung des heiligen Ulrich lateinisch-deutsch, wyd. W. Berschin-A. Häse (Editiones Heidelbergenses, 24), Heidelberg 1993, s. 96-98; Kronika Thietmara, s. 116-117, 376-381.

Literatura: A. Vauchez, Duchowość średniowieczna (tłumaczenie z wydania francuskiego), Gdańsk 2004, s. 25-52; odpowiednie fragmenty książek z literatury ogólnej.

IV. Potęga grzechu i pragnienie Boga - epoka ottońska (10 godzin).

1. Wspomnienie modlitewne (Thietmar, VI 18).

2. Środowisko monastyczne św. Romualda (Vita Quinque Fratrum Brunona z Kwerfurtu, cap. 1-3).

Wydawnictwa źródłowe: Kronika Thietmara, wydał i przełożył M.Z. Jedlicki, Poznań 1953, s. 331-349; Vita Quinque Fratrum Eremitarum [seu] Vita uel Passio Benedicti et Iohannis sociorumque suorum auctore Brunone Querfurtensi, wyd. J. Karwasińska, MPH series nova, t. 4, część 3, Warszawa 1973, s. 29-39; Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, wyd. J. Karwasińska, Warszawa 1966, s. 160-178.

Literatura: A. Vauchez, Duchowość średniowieczna (tłumaczenie z wydania francuskiego), Gdańsk 2004, s. 25-52; J. Strzelczyk, Apostołowie Europy, Warszawa 1997, s. 210-229.

Uwaga: Ponieważ trudno jest przewidzieć, ile czasu zajmie analiza poszczególnych źródeł, w wykazie podano pokaźną ich liczbę. Należy się zatem liczyć z faktem, iż niektóre z wymienionych źródeł przyjdzie pominąć. Może się też okazać, że zestaw źródeł trzeba będzie uzupełnić o tutaj nie wymienione.

Metody dydaktyczne:

Lektura i komentowanie źródeł pisanych, omawianie źródeł ikonograficznych, dyskusja nad wybranymi zagadnieniami rzeczywistości historycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie erudycji studentów i umiejętności analizowania źródeł i problemów w czasie dyskusji na ćwiczeniach; w wyjątkowych wypadkach w czasie indywidualnego kolokwium ustnego.

Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń, należy spełnić następujące warunki:

1. Na zajęciach należy być obecnym. Cztery nieobecności nieusprawiedliwione są powodem niezaliczenia ćwiczeń. Usprawiedliwić nieobecność może tylko zwolnienie lekarskie. Powodem niezaliczenia ćwiczeń jest pięć nieobecności, nawet usprawiedliwionych.

2. Wszystkie nieobecności, również usprawiedliwione, studenci mają obowiązek zaliczyć.

3. Na zajęciach należy się wykazywać aktywnością, znajomością zadanej literatury przedmiotu, przede wszystkim zaś rozumieniem komentowanego źródła, umiejętnością jego tłumaczenia na polski i interpretowania, a także objaśniania realiów w źródle występujących.

4. Nie przewiduje się kolokwium końcowego. Prowadzący może poprosić o złożenie kolokwium z całości materiału w wypadku, jeżeli ma wątpliwości, czy dany student zasługuje na zaliczenie.

Uwagi:

prof. R. Michałowski - Polityka, religia i moralność w Europie ottońskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.