Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna powszechna 3104-L2HSRPW
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia średniowieczna powszechna 3104-L2HSRPW
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 16
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aneta Pieniądz
Literatura:

Obowiązują następujące słowniki łacińsko-polskie: A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski [dowolne wydanie], J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2006; Du Cange, Glossarium Mediae et infimae Latinitatis. Po słownik łaciny klasycznej Kumanieckiego, do którego jesteście Państwo przyzwyczajeni, proszę sięgać tylko w stanie wyższej konieczności.

Podstawowe podręczniki:

B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza [dowolne wydanie]

T. Manteuffel, Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2005.

R. Michałowski, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.

Wczesne średniowiecze od 400 do 1000 r., red. R. McKitterick, Warszawa 2003.

New Cambridge Medieval History

Pomocniczo można wykorzystywać:

R. Bartlett, Panorama średniowiecza, Warszawa 2002 (ikonografia).

Wielka historia świata, t. 4: Kształtowanie średniowiecza, Warszawa 2005.

M. Innes, An Introduction to Early Medieval Western Europe, 400-900: The Sword, the Plough and the Book, London 2007.

R. Collins, Europa wczesnośredniowieczna, 300-1000, Warszawa 1996.

J. M. H. Smith, Europa po Rzymie Historia kulturowa lat 500-1000. Nowe ujęcie, Kraków 2008.

Zakres tematów:

1. Systemy wartości i wzorce postępowania społeczeństw wczesnego średniowiecza (4 zajęcia)

Źródła:

a. Wybór rozdziałów germańskich praw zwyczajowych.

b. Saga o Njalu, Poznań 1968, rozdz. 91-94, s. 188-198.

b. Vita Gangulfi prima, MGH SS rerum Merovingicarum, t. 7, rodz. 6-9, s. 161-164 – przekład polski

Opracowania:

K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa. Warszawa 2004.

Sagi islandzkie. Zarys dziejów literatury staronordyckiej, Warszawa 2015.

J. L. Byock, Viking Age Iceland, London-New York 2001.

R. Stone, Morality and Masculinity in the Carolingian Empire, Cambridge 2012, s. 311 n.

S. Patzold, Laughing at a Saint? Miracle and irony in the Vita Gangulfi prima, “Early Medieval Europe”, 21, 2013, 1, s. 197-220 (wyłącznie część źródłoznawcza).

2. Model politycznej i religijnej wspólnoty we wczesnym średniowieczu

Źródło:

Admonitio ad omnes regni ordines, 823-825 r., MGH, Capitularia regum Francorum, t. 1, Hannoverae 1883, nr 150, fragmenty.

Opracowania:

R. McKitterick, Królestwa Karolingów 751-987, Warszawa 2011.

3. Klasztor jako przykład wspólnoty religijnej, społecznej i politycznej i jego relacje z otoczeniem (2 zajęcia)

Źródła

a. Grzegorz z Tours, Historie, Tyniec 2002, ks. IX, 39-43, X, 15-17, 20.

b. Liber tramitis aevi Odilonis Abbatis, Corpus consuetudinum monasticarum, 10, wyd. K. Hallinger, Siegberd 1980, ca, 174, s. 244-245

Opracowania

R. Michałowski, Galia merowińska, w: Narodziny średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 1999;

I. Wood, Królestwa Merowingów, Warszawa 2009.

L. K. Little, Benedictine Maledictions. Liturgical Cursing in Romanesque France, Ithaca-London 1993.

J. Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003.

4. Stratyfikacja elit, zależności i relacje władzy w tej grupie społecznej

Źródła:

Constitutio de feudis Konrada II z 1037 r., MGH Diplomata t. IV: Conradi II Diplomata, Hannoverae et Lipsiae 1909, nr 251, s. 346-348 (tłum. angielskie w: Medieval Italy: Texts in Translation, s. 53-54)

Wipon, Chwalebne czyny cesarza Konrada II, Kraków 2005, rozdz. XXXIV.

Opracowania:

O panowaniu Konrada II: T. Reuter, Germany in the Early Middle Ages, c. 800-1056, London-New York 1991, s. 183-220.

E. Coleman, Cities and communes, w: Italy in the Central Middle Ages, wyd. D. Abulafia, Oxford 200, s. 27-57.

S. Reynolds, Lenna i wasale, Kęty 1994, s. 430-446.

5. Struktury władzy i formy organizacji społecznych w pełnym średniowieczu – konflikt między cesarzem a komunami włoskimi

Źródło

Otto z Fryzyngi, Rahewin, Czyny cesarza Fryderyka (Gesta Frederici), rozdz. 45-49 (przekład polski).

Opracowania:

H. Manikowska, Średniowieczne miasta-państwa na Półwyspie Apenińskim, w: Rozkwit średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2001, s. 250-377

6. Kult świętych jako element konstruowania tożsamości zbiorowej wspólnoty miejskiej

Źródło:

Translacja relikwii św. Marka do Wenecji (Translatio Sancti Marci w 828 r., poł. XI w, BHL 5283-5284)

Opracowania:

H. Manikowska, Religijność miejska, w: Ecclesia et civitas, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 2002, s. 11-36.

7. Wieś u progu wielkiej transformacji

Źródło:

Dokument Adalberona, biskupa Bremy określający prawa osadników, 1142 r., Urkunden und erzahlende Quellen zur deutschen Ostsiedlung im Mittelalter, red. H. Helbig, L. Weinrich, Darmstadt 1975, t. 1, nr 24, s. 114-118.

Opracowania:

R. Bartlett, Tworzenie Europy, Poznań 2003, zwłaszcza s. 162-253.

J. M. Piskorski, Średniowieczna kolonizacja niemiecka oraz tzw. prawo niemieckie w ujęciu porównawczym, w: Rozkwit średniowiecznej Europy..., s. 94-139

Metody dydaktyczne:

Lektura i analiza wskazanych tekstów samodzielna i w grupie, swobodna dyskusja w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zależy od aktywności na zajęciach i przygotowania studenta do zajęć. Osoby, które nie będą aktywnie uczestniczyły w zajęciach, będę prosiła o indywidualne zaliczenie na dyżurze, podobnie jak osoby nieprzygotowane do ćwiczeń.

Dopuszczalne są trzy nieobecności, ale tylko jedna pozostaje bez konsekwencji. Każdą następną należy zaliczyć indywidualnie na dyżurze.

Uwagi:

dr hab. Aneta Pieniądz - W zależności od zainteresowań studentów i stopnia znajomości języków obcych (innych niż angielski) wykaz literatury do poszczególnych tematów może ulec zmianie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.