Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ryszard Kulesza
Literatura:

Poza lekturami dla wszystkich będą też w zależności od kompetencji językowych uczestników zajęć przydzielane indywidualne (również tzw. referaty).

1. a) źródła: Homer, "Iliada" i "Odyseja", b. literatura przedmiotu (m.in.): K. Kumaniecki, J. Mańkowski, "Homer", Warszawa 1974; R. Fowler (ed.), "Cambridge Companion to Homer", Cambridge 2004; T. Sinko, "Literatura grecka"; F. Kolb, "Zmanipulowana "Troja": historia - mity - polityka", Gniezno 2016; E. Wipszycka, B. Bravo, "Historia starożytnych Greków", t. 1, Warszawa 1988, Zweihundert Jahre Homer-Forschung (hrsgb.) J. latacz, Stuttgart-Leipzig 1991 i in.


2) Monarchia, oligarchia i demokracja w praktyce i myśli greckiej a) Herodot, "Dzieje"; Tukidydes "Wojna peloponeska", Stary Oligarcha, "Ustrój polityczny Aten"; Arystofanes, "Acharnejczycy", "Osy", "Rycerze", Platon, "Państwo", "Prawa", Plutarch, Żywot Peryklesa", b) Literatura przedmiotu: M.H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa, Warszawa 1999; J. Bleicken, Die athenische Demokratie, Paderborn 1995 i in.

3. Sparta i jej legenda a) Ksenofont "Hellenika", "Ustrój polityczny Sparty", "Agesilaos", Plutarch, "Żywot Likurga", b) R. Kulesza, Sparta w V-IV w. p.n.e., Warszawa 2003, S. Hodkinson, "Property and Wealth in Classical Sparta", London 2000; J. Christien, Y. Le Tallec, "Léonidas. Histoire et mémoire d’un sacrifice", Paris 2013 , , Baltrusch E., Sparta: Geschichte, Gesellschaft, Kultur, München 1998; Clauss M., Sparta. Eine Einführung in seine Geschichte und Zivilisation, München 1983; Lévy E., Sparte, Paris 2003; Michell H., Sparta, Cambridge 1964 (2 ed.), Pečatnova L.G., Istoria Sparty, Sankt-Peterburg 2001. i in.

4. Aleksander Wielki. Aleksander, basileus (tes Asias), theos aniketos. Z dziejów Aleksandra i jego legendy a) źródła: Arrian, "Wyprawa Aleksandra Wielkiego", Plutarch "Żywot Aleksandra", Kurcjusz Rufus "Historia Aleksandra Wielkiego", PseudoKallisthenes "Historia Aleksandra", b) literatura przedmiotu: K Nawotka, "Aleksander Wielki", Wrocław 2004, M.J. Olbrycht, "Aleksander Wielki i świat irański", Rzeszów 2004, B. Bosworth, "Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great", Cambridge 1988.

W zależności od kompetencji językowych studentów oraz potrzeb wynikajacych z rozwoju dyskusji na zajęciach możliwe będą dalsze lektury w językach - angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim i włoskim.

Zakres tematów:

1. Świat homerycki

2. Monarchia, oligarchia i demokracja w praktyce i myśli greckiej

3. Sparta i jej legenda

4. Aleksander Wielki. Aleksander, basileus (tes Asias), theos aniketos. Z dziejów Aleksandra i jego

Efekty kształcenia:

Zaliczenie zajęć oznacza, że student orientuje się w podstawowych problemach antycznej Grecji, zna podstawowe pomoce naukowe wykorzystywane przez historyków starożytności, najważniejszą literaturę dotyczącą omawianych zagadnień.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium i elementy wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest przygotowanie studenta na każde zajęcia, aktywny w nich udział, wykazanie się wynikającą z zalecanych lektur wiedzą na omawiany temat, zaliczenie sprawdzianu ze znajomości mapy starożytnej Grecji, identyfikacja zabytku ikonograficznego, zaliczenie w trakcie indywidualnego kolokwium nieobecności.

Uwagi:

prof. R. Kulesza

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.