Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ryszard Kulesza
Literatura:

Poza lekturami dla wszystkich będą też w zależności od kompetencji językowych uczestników zajęć przydzielane indywidualne (również tzw. referaty).

1. a) źródła: Homer, "Iliada" i "Odyseja", b. literatura przedmiotu (m.in.): K. Kumaniecki, J. Mańkowski, "Homer", Warszawa 1974; R. Fowler (ed.), "Cambridge Companion to Homer", Cambridge 2004; T. Sinko, "Literatura grecka"; F. Kolb, "Zmanipulowana "Troja": historia - mity - polityka", Gniezno 2016; E. Wipszycka, B. Bravo, "Historia starożytnych Greków", t. 1, Warszawa 1988, Zweihundert Jahre Homer-Forschung (hrsgb.) J. latacz, Stuttgart-Leipzig 1991 i in.


2) Monarchia, oligarchia i demokracja w praktyce i myśli greckiej a) Herodot, "Dzieje"; Tukidydes "Wojna peloponeska", Stary Oligarcha, "Ustrój polityczny Aten"; Arystofanes, "Acharnejczycy", "Osy", "Rycerze", Platon, "Państwo", "Prawa", Plutarch, Żywot Peryklesa", b) Literatura przedmiotu: M.H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa, Warszawa 1999; J. Bleicken, Die athenische Demokratie, Paderborn 1995 i in.

3. Sparta i jej legenda a) Ksenofont "Hellenika", "Ustrój polityczny Sparty", "Agesilaos", Plutarch, "Żywot Likurga", b) R. Kulesza, Sparta w V-IV w. p.n.e., Warszawa 2003, S. Hodkinson, "Property and Wealth in Classical Sparta", London 2000; J. Christien, Y. Le Tallec, "Léonidas. Histoire et mémoire d’un sacrifice", Paris 2013 , , Baltrusch E., Sparta: Geschichte, Gesellschaft, Kultur, München 1998; Clauss M., Sparta. Eine Einführung in seine Geschichte und Zivilisation, München 1983; Lévy E., Sparte, Paris 2003; Michell H., Sparta, Cambridge 1964 (2 ed.), Pečatnova L.G., Istoria Sparty, Sankt-Peterburg 2001. i in.

4. Aleksander Wielki. Aleksander, basileus (tes Asias), theos aniketos. Z dziejów Aleksandra i jego legendy a) źródła: Arrian, "Wyprawa Aleksandra Wielkiego", Plutarch "Żywot Aleksandra", Kurcjusz Rufus "Historia Aleksandra Wielkiego", PseudoKallisthenes "Historia Aleksandra", b) literatura przedmiotu: K Nawotka, "Aleksander Wielki", Wrocław 2004, M.J. Olbrycht, "Aleksander Wielki i świat irański", Rzeszów 2004, B. Bosworth, "Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great", Cambridge 1988.

W zależności od kompetencji językowych studentów oraz potrzeb wynikajacych z rozwoju dyskusji na zajęciach możliwe będą dalsze lektury w językach - angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim i włoskim.

Zakres tematów:

1. Świat homerycki

2. Monarchia, oligarchia i demokracja w praktyce i myśli greckiej

3. Sparta i jej legenda

4. Aleksander Wielki. Aleksander, basileus (tes Asias), theos aniketos. Z dziejów Aleksandra i jego

Efekty kształcenia:

Zaliczenie zajęć oznacza, że student orientuje się w podstawowych problemach antycznej Grecji, zna podstawowe pomoce naukowe wykorzystywane przez historyków starożytności, najważniejszą literaturę dotyczącą omawianych zagadnień.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium i elementy wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest przygotowanie studenta na każde zajęcia, aktywny w nich udział, wykazanie się wynikającą z zalecanych lektur wiedzą na omawiany temat, zaliczenie sprawdzianu ze znajomości mapy starożytnej Grecji, identyfikacja zabytku ikonograficznego, zaliczenie w trakcie indywidualnego kolokwium nieobecności.

Uwagi:

prof. R. Kulesza

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.