Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 8
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Niesiołowski-Spano
Literatura:

Zasady ogólne: Wszystkich Państwa obowiązuje znajomość tekstów źródłowych i literatury przedmiotu na kolejnych zajęciach. Jako, że istotą ćwiczeń jest praca nad tekstem źródłowym nieznajomość tegoż uniemożliwia realne uczestnictwo w zajęciach. Poza tym oczekiwać będę od studentów znajomości kontekstu historycznego, w jakim powstały omawiane teksty oraz informacji o omawianych autorach i ich twórczości. Dla tego celu przydatne będą Państwu podręczniki i pomoce naukowe jakie zaprezentuje podczas pierwszych zajęć. (M.in.: B.Bravo, E.Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t.1, 2, 3 Warszawa 1988, 1992, 2009; A.Ziółkowski, Historia starożytna, Warszawa 2009; W.Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999; Słownik pisarzy antycznych, pod red. A.Świderkówny, Warszawa 2001 (lub poprzednie wyd.) oraz pomoce wymienione w Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod red. E. Wipszyckiej, t. I/II, Warszawa 2001; W.Schuller, Wprowadzenie do studium historii starożytnej, Warszawa 1997 (części 1 i 3).

Wymagać będę od Państwa elementarnej wiedzy z zakresu geografii (na podstawie L. Piotrowicz, Atlas historii starożytnej).

Zakres tematów:

TEMAT WIODĄCY:

ŚWIAT ELIT I ŚWIAT OBYWATELI

(daty podane są orientacyjnie i mogą ulegać zmianie)

4 X

Zajęcia wprowadzające: Starożytnicze pomoce naukowe. Omówimy również zasady pracy na ćwiczeniach i wymagania stawiane przy zaliczeniu.

11 X

Zagadnienia:

Co to jest „Antyk”, „starożytność”, transmisja tekstów starożytnych, wydania tekstów.

Literatura:

H. Podbielski, „Historia przekazu literatury greckiej”, w: H. Podbielski (red.), Literatura starożytnej Grecji, t. I, Lublin 2004, 9-24;

B.Bravo, E.Wipszycka, „Wprowadzenie do źródłoznawstwa antycznego”, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I, Warszawa 1979, s. 9-37 (UWAGA, to jest pierwsze wydanie, nie mylić z późniejszym)

18, 25 X, 8, 15 XI

Zagadnienia:

Elity epoki archaicznej

Źródła:

Homer, Iliada (tł. K. Jeżewska), Warszawa 1999, (wyd. Prószyński i S-ka)

na 8 XI również: Hezjod, Prace i dnie (tłum. J. Łanowski), Warszawa 1999

Literatura:

B. Patzek, Homer i jego czasy, Warszawa 2007 (całość)

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988, (rozdz. „Poematy homerowe”), s. 118-126.

J. Griffin, Homer, Warszawa 1999, (rozdz. „Epika homerowa”), s. 9-31

L. Trzcionkowski, „Historyczne aspekty eposu homerowego” w: H. Podbielskiego (red.), Literatura Grecji starożytnej, t. 1, Lublin 2004, 41-61;

O. Murray, Narodziny Grecji, Warszawa 2004, (rozdz. III. „Koniec Wieków Ciemnych: Arystokracja”), s. 52-77 i (rozdz. IV. „Koniec Wieków Ciemnych: Wspólnota”), s. 78-95

M. Węcowski, Sympozjon, czyli wspólne picie, Warszawa 2011, 173-224

22, 29 XI, 6 XII

Zagadnienia:

Kolonizacja Kyrene. Relacje kolonizatorów z ludnością lokalną. Cechy i przebieg kolonizacji.

Źródła:

Herodot, Dzieje ks. IV, (cała księga, lecz ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozdz. 147-205);

„Założenie kolonii w Kyrenie” [w:] A. Chankowski (red.), Wybór źródeł do historii starożytnej, Warszawa 1995, s. 28-29

Pindar, Ody pytyjskie IV, V, IX [w:] Pindar, Ody zwycięskie, przeł. M. Brożek, Kraków 1987

Literatura:

P.Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum 1997, s.v. „Argonauci”, oraz „Kyrene”

B. Bravo, J. Trynkowski, A. Wolicki, ”Epigrafika. Wprowadzenie” [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II, Warszawa 2001, 131-153

B. Bravo, A. Wolicki, ”Inskrypcje greckie” [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II, Warszawa 2001, s. 154-185

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988, (rozdz. ”Kolonizacja doby archaicznej”) s. 158-187

13, 20 XII, 10 I

Zagadnienia:

Miejsce kobiety w domu obywatela.

Źródła:

Arystofanes, Lizystrata, (tłum. J. Ławińska-Tyszkowska), Arystofanes. Komedie, t. II, Warszawa 2003 (wyd. Prószyński i S-ka)

Lizjasz, „Obrona w sprawie zabójstwa Eratostenesa” [w:] Lizjasz, Mowy (przeł. R. Turasiewicz) Kraków 1998, s. 3-11

Literatura:

J. Redfield, „Człowiek i życie domowe” [w:] J.-P. Vernant, Człowiek Grecji, Warszawa 2000, 181-220.

R.Flacelière, Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1985, (rozdz. „Kobieta, małżeństwo, rodzina”), s. 55-78

P. Vidal-Naquet, Czarny łowca, Warszawa 2003, (rozdz. 3.4 „Niewolnictwo i rządy kobiet w tradycji, micie i utopii”), s. 273-291

C. Reinsberg, Obyczaje seksualne starożytnych Greków, Gdynia 1998, s. 30-76

17, 24 I

Zagadnienie: Formy i cele upamiętniania

Źródła:

„Inskrypcja honoryfikacyjna: Menasa z Sestos” (w: A. Mączakowa [red.], Wybór źródeł do dziejów Grecji i Rzymu)

oraz

„Dekret honoryfikacyjny ku czci Diofantosa”, w: A. Chankowski (red.), Wybór źródeł do historii starożytnej, Warszawa 1995, 74-76;

Literatura:

E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1/2 (wyd. 2), Warszawa 2001, s. 131-153, 172-175;

Frank William Walbank, Świat hellenistyczny, Warszawa 2003 (wyd. Prószyński i S-ka), rozdz. VIII „Kontakty między poleis i państwa związkowe” (s. 140-156), rozdz. XIII „Nadejście Rzymu” (s. 225-249);

E. Wipszycka, B. Bravo, Historia starożytnych Greków, t. III, Warszawa 2010 (2 wyd.), s. 565-584.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, analiza tekstów źródłowych, dyskusja podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny będzie aktywność studentów podczas zajęć oraz znajomość źródeł omawianych podczas zajęć i wskazanej literatury przedmiotu. Istnieje możliwość przeprowadzenia kolokwium dotyczącego materiału omawianego na zajęciach oraz znajomości mapy.

Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń zależne jest również od frekwencji. Bez konsekwencji można opuścić jedne ćwiczenia, opuszczenie dwóch lub trzech ćwiczeń będzie wymagało zaliczenia materiału z tych zajęć podczas dyżurów. Opuszczenie więcej niż trzech ćwiczeń uniemożliwia zaliczenie ćwiczeń.

Uwagi:

dr hab. Ł. Niesiołowski-Spano

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.