Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 8
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Niesiołowski-Spano
Literatura:

Zasady ogólne: Wszystkich Państwa obowiązuje znajomość tekstów źródłowych i literatury przedmiotu na kolejnych zajęciach. Jako, że istotą ćwiczeń jest praca nad tekstem źródłowym nieznajomość tegoż uniemożliwia realne uczestnictwo w zajęciach. Poza tym oczekiwać będę od studentów znajomości kontekstu historycznego, w jakim powstały omawiane teksty oraz informacji o omawianych autorach i ich twórczości. Dla tego celu przydatne będą Państwu podręczniki i pomoce naukowe jakie zaprezentuje podczas pierwszych zajęć. (M.in.: B.Bravo, E.Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t.1, 2, 3 Warszawa 1988, 1992, 2009; A.Ziółkowski, Historia starożytna, Warszawa 2009; W.Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999; Słownik pisarzy antycznych, pod red. A.Świderkówny, Warszawa 2001 (lub poprzednie wyd.) oraz pomoce wymienione w Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod red. E. Wipszyckiej, t. I/II, Warszawa 2001; W.Schuller, Wprowadzenie do studium historii starożytnej, Warszawa 1997 (części 1 i 3).

Wymagać będę od Państwa elementarnej wiedzy z zakresu geografii (na podstawie L. Piotrowicz, Atlas historii starożytnej).

Zakres tematów:

TEMAT WIODĄCY:

ŚWIAT ELIT I ŚWIAT OBYWATELI

(daty podane są orientacyjnie i mogą ulegać zmianie)

4 X

Zajęcia wprowadzające: Starożytnicze pomoce naukowe. Omówimy również zasady pracy na ćwiczeniach i wymagania stawiane przy zaliczeniu.

11 X

Zagadnienia:

Co to jest „Antyk”, „starożytność”, transmisja tekstów starożytnych, wydania tekstów.

Literatura:

H. Podbielski, „Historia przekazu literatury greckiej”, w: H. Podbielski (red.), Literatura starożytnej Grecji, t. I, Lublin 2004, 9-24;

B.Bravo, E.Wipszycka, „Wprowadzenie do źródłoznawstwa antycznego”, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I, Warszawa 1979, s. 9-37 (UWAGA, to jest pierwsze wydanie, nie mylić z późniejszym)

18, 25 X, 8, 15 XI

Zagadnienia:

Elity epoki archaicznej

Źródła:

Homer, Iliada (tł. K. Jeżewska), Warszawa 1999, (wyd. Prószyński i S-ka)

na 8 XI również: Hezjod, Prace i dnie (tłum. J. Łanowski), Warszawa 1999

Literatura:

B. Patzek, Homer i jego czasy, Warszawa 2007 (całość)

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988, (rozdz. „Poematy homerowe”), s. 118-126.

J. Griffin, Homer, Warszawa 1999, (rozdz. „Epika homerowa”), s. 9-31

L. Trzcionkowski, „Historyczne aspekty eposu homerowego” w: H. Podbielskiego (red.), Literatura Grecji starożytnej, t. 1, Lublin 2004, 41-61;

O. Murray, Narodziny Grecji, Warszawa 2004, (rozdz. III. „Koniec Wieków Ciemnych: Arystokracja”), s. 52-77 i (rozdz. IV. „Koniec Wieków Ciemnych: Wspólnota”), s. 78-95

M. Węcowski, Sympozjon, czyli wspólne picie, Warszawa 2011, 173-224

22, 29 XI, 6 XII

Zagadnienia:

Kolonizacja Kyrene. Relacje kolonizatorów z ludnością lokalną. Cechy i przebieg kolonizacji.

Źródła:

Herodot, Dzieje ks. IV, (cała księga, lecz ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozdz. 147-205);

„Założenie kolonii w Kyrenie” [w:] A. Chankowski (red.), Wybór źródeł do historii starożytnej, Warszawa 1995, s. 28-29

Pindar, Ody pytyjskie IV, V, IX [w:] Pindar, Ody zwycięskie, przeł. M. Brożek, Kraków 1987

Literatura:

P.Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum 1997, s.v. „Argonauci”, oraz „Kyrene”

B. Bravo, J. Trynkowski, A. Wolicki, ”Epigrafika. Wprowadzenie” [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II, Warszawa 2001, 131-153

B. Bravo, A. Wolicki, ”Inskrypcje greckie” [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II, Warszawa 2001, s. 154-185

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988, (rozdz. ”Kolonizacja doby archaicznej”) s. 158-187

13, 20 XII, 10 I

Zagadnienia:

Miejsce kobiety w domu obywatela.

Źródła:

Arystofanes, Lizystrata, (tłum. J. Ławińska-Tyszkowska), Arystofanes. Komedie, t. II, Warszawa 2003 (wyd. Prószyński i S-ka)

Lizjasz, „Obrona w sprawie zabójstwa Eratostenesa” [w:] Lizjasz, Mowy (przeł. R. Turasiewicz) Kraków 1998, s. 3-11

Literatura:

J. Redfield, „Człowiek i życie domowe” [w:] J.-P. Vernant, Człowiek Grecji, Warszawa 2000, 181-220.

R.Flacelière, Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1985, (rozdz. „Kobieta, małżeństwo, rodzina”), s. 55-78

P. Vidal-Naquet, Czarny łowca, Warszawa 2003, (rozdz. 3.4 „Niewolnictwo i rządy kobiet w tradycji, micie i utopii”), s. 273-291

C. Reinsberg, Obyczaje seksualne starożytnych Greków, Gdynia 1998, s. 30-76

17, 24 I

Zagadnienie: Formy i cele upamiętniania

Źródła:

„Inskrypcja honoryfikacyjna: Menasa z Sestos” (w: A. Mączakowa [red.], Wybór źródeł do dziejów Grecji i Rzymu)

oraz

„Dekret honoryfikacyjny ku czci Diofantosa”, w: A. Chankowski (red.), Wybór źródeł do historii starożytnej, Warszawa 1995, 74-76;

Literatura:

E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1/2 (wyd. 2), Warszawa 2001, s. 131-153, 172-175;

Frank William Walbank, Świat hellenistyczny, Warszawa 2003 (wyd. Prószyński i S-ka), rozdz. VIII „Kontakty między poleis i państwa związkowe” (s. 140-156), rozdz. XIII „Nadejście Rzymu” (s. 225-249);

E. Wipszycka, B. Bravo, Historia starożytnych Greków, t. III, Warszawa 2010 (2 wyd.), s. 565-584.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, analiza tekstów źródłowych, dyskusja podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny będzie aktywność studentów podczas zajęć oraz znajomość źródeł omawianych podczas zajęć i wskazanej literatury przedmiotu. Istnieje możliwość przeprowadzenia kolokwium dotyczącego materiału omawianego na zajęciach oraz znajomości mapy.

Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń zależne jest również od frekwencji. Bez konsekwencji można opuścić jedne ćwiczenia, opuszczenie dwóch lub trzech ćwiczeń będzie wymagało zaliczenia materiału z tych zajęć podczas dyżurów. Opuszczenie więcej niż trzech ćwiczeń uniemożliwia zaliczenie ćwiczeń.

Uwagi:

dr hab. Ł. Niesiołowski-Spano

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.