Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krystyna Stebnicka
Literatura:

PODANA DO KAŻDEGO TEMATU

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne – omówienie tematyki ćwiczeń i kryteriów zaliczenia, prezentacja najważniejszych pomocy wykorzystywanych w pierwszym semestrze.

2. Stan zachowania literatury antycznej do naszych czasów (1 zajęcia). Literatura: B. Bravo, E. Wipszycka, „Wprowadzenie do źródłoznawstwa antycznego” w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I Warszawa 1982 (sic!), s. 9-37.

3. Ofiary u Homera (4 kolejne zajęcia).

Źródła: „Odyseja” w przekładzie J. Parandowskiego.

Literatura: J. Łanowski, Wstęp do Iliady w przekładzie K. Jeżewskiej (seria Biblioteki Narodowej); E. Wipszycka, B. Bravo, Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988, s. 297-335; B. Patzek, Homer Homer i jego czasy, Warszawa 2007, s. 82-88; W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994, s. 78-111; L. Trzcionkowski, „Historyczne aspekty eposu homeryckiego”, w: Literatura Grecji starożytnej, t. I, red. H. Podbielski, Lublin 2005, s. 41-66.

1 zajęcia: Co starożytni wiedzieli o Homerze? Teorie powstania poematów Homerowych od wystąpienia Wolfa do teorii formułkowej; znajomość pisma – czy poematy Homerowe mogły zostać napisane w chwili ich powstania?; 2-3 zajęcia: akty ofiarne i ich przebieg w Odysei; 4 zajęcia: epos jako źródło historyczne.

4. Scytowie u Herodota (3 kolejne zajęcia).

Źródła: Herodot, Dzieje, ks. IV (szczególnie III 39-60).

Literatura: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej I/II, Warszawa 2001, red. E. Wipszycka, Warszawa 2001, ss. 10-39 oraz 74;

Problemy:

- greckie piśmiennictwo historyczne przed Herodotem;

- Herodot i jego dzieło; miejsce ekskursu scytyjskiego w całości Dziejów

- Herodot i etniczność: ludy nie-greckie u Herodota

- źródła Herodota na temat Scytów

- Obyczje Scytów

- Herodot i archeologia (materiał ikonograficzny będzie dostępny w depozycie: katalog z wystawy w British Museum, Warriors of ancient Siberia, London 2017.

5. Przedstawienie kobiety-obywatelki na greckich malowidłach wazowych (2 zajęcia).

Źródła: uczestnicy zajęć otrzymają odbitki malowideł wazowych.

Literatura: J. Boardman, Sztuka grecka, Toruń 1999, o malarstwie wazowym na stronach: s. 35-42; 54-63; 100-123; 198-215; 247-249.

6. Prawo Eukratesa o tyranii (3 kolejne zajęcia).

Źródła: tłumaczenie inskrypcji w: Wybór źródeł do historii starożytnej, red. A. Chankowski, Warszawa 1994, s. 51.

Literatura: B. Bravo, A. Wolicki, „Inskrypcje greckie“ w: Vedemecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, I/II, , ss. 154-185; M.H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa, Warszawa 1999, rozdział VII.

- wstęp do epigrafiki; inskrypcje greckie jako źródło historyczne (1 zajęcia);

- prawo (nomos) i procedura uchwalania prawa, nomothesia;

- analIza prawa Eukratesa i powody jego uchwalenia.

Metody dydaktyczne:

Na zajĘcich analizujemy teksty źródłowe, odwołując się przy tym do wiedzy z opracowań.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na ćwiczeniach i udział w zajęciach (osoby milczące przez cały semestr muszą się liczyć z koniecznością zaliczenia materiału ćwiczeniowego na dyżurach). Planowane jest kolokwium z mitologii (środek semestru), z mapy na ostatnich zajęciach w semestrze

Uwagi:

dr hab. K. Stebnicka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.