Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krystyna Stebnicka
Literatura:

PODANA DO KAŻDEGO TEMATU

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne – omówienie tematyki ćwiczeń i kryteriów zaliczenia, prezentacja najważniejszych pomocy wykorzystywanych w pierwszym semestrze.

2. Stan zachowania literatury antycznej do naszych czasów (1 zajęcia). Literatura: B. Bravo, E. Wipszycka, „Wprowadzenie do źródłoznawstwa antycznego” w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I Warszawa 1982 (sic!), s. 9-37.

3. Ofiary u Homera (4 kolejne zajęcia).

Źródła: „Odyseja” w przekładzie J. Parandowskiego.

Literatura: J. Łanowski, Wstęp do Iliady w przekładzie K. Jeżewskiej (seria Biblioteki Narodowej); E. Wipszycka, B. Bravo, Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988, s. 297-335; B. Patzek, Homer Homer i jego czasy, Warszawa 2007, s. 82-88; W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994, s. 78-111; L. Trzcionkowski, „Historyczne aspekty eposu homeryckiego”, w: Literatura Grecji starożytnej, t. I, red. H. Podbielski, Lublin 2005, s. 41-66.

1 zajęcia: Co starożytni wiedzieli o Homerze? Teorie powstania poematów Homerowych od wystąpienia Wolfa do teorii formułkowej; znajomość pisma – czy poematy Homerowe mogły zostać napisane w chwili ich powstania?; 2-3 zajęcia: akty ofiarne i ich przebieg w Odysei; 4 zajęcia: epos jako źródło historyczne.

4. Scytowie u Herodota (3 kolejne zajęcia).

Źródła: Herodot, Dzieje, ks. IV (szczególnie III 39-60).

Literatura: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej I/II, Warszawa 2001, red. E. Wipszycka, Warszawa 2001, ss. 10-39 oraz 74;

Problemy:

- greckie piśmiennictwo historyczne przed Herodotem;

- Herodot i jego dzieło; miejsce ekskursu scytyjskiego w całości Dziejów

- Herodot i etniczność: ludy nie-greckie u Herodota

- źródła Herodota na temat Scytów

- Obyczje Scytów

- Herodot i archeologia (materiał ikonograficzny będzie dostępny w depozycie: katalog z wystawy w British Museum, Warriors of ancient Siberia, London 2017.

5. Przedstawienie kobiety-obywatelki na greckich malowidłach wazowych (2 zajęcia).

Źródła: uczestnicy zajęć otrzymają odbitki malowideł wazowych.

Literatura: J. Boardman, Sztuka grecka, Toruń 1999, o malarstwie wazowym na stronach: s. 35-42; 54-63; 100-123; 198-215; 247-249.

6. Prawo Eukratesa o tyranii (3 kolejne zajęcia).

Źródła: tłumaczenie inskrypcji w: Wybór źródeł do historii starożytnej, red. A. Chankowski, Warszawa 1994, s. 51.

Literatura: B. Bravo, A. Wolicki, „Inskrypcje greckie“ w: Vedemecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, I/II, , ss. 154-185; M.H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa, Warszawa 1999, rozdział VII.

- wstęp do epigrafiki; inskrypcje greckie jako źródło historyczne (1 zajęcia);

- prawo (nomos) i procedura uchwalania prawa, nomothesia;

- analIza prawa Eukratesa i powody jego uchwalenia.

Metody dydaktyczne:

Na zajĘcich analizujemy teksty źródłowe, odwołując się przy tym do wiedzy z opracowań.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na ćwiczeniach i udział w zajęciach (osoby milczące przez cały semestr muszą się liczyć z koniecznością zaliczenia materiału ćwiczeniowego na dyżurach). Planowane jest kolokwium z mitologii (środek semestru), z mapy na ostatnich zajęciach w semestrze

Uwagi:

dr hab. K. Stebnicka

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.