Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 16
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksander Wolicki
Literatura:

- B.Bravo & E.Wipszycka, Dzieje starożytnych Greków, t. 1 Warszawa 1988

- B.Bravo, M.Węcowski, E.Wipszycka & A.Wolicki, Dzieje starożytnych Greków t. 2, Warszawa 2009

- E.Wipszycka & B.Bravo, Dzieje starożytnych Greków, t. 3, Warszawa 2010

- S. Hornblower & A. Spawforth (eds), The Oxford Classical Dictionary, 3 ed., Oxford 1996

- A. Świderkówna (red), Słownik pisarzy antycznych [wiele wydań]

[Patrz też niżej rubryka "Zakres tematów"]

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne

- Sprawy organizacyjne.

- Podstawowe pomoce badacza starożytności.

2. Homer Odyseja, wojna trojańska i tzw. „świat homerowy”

(i) Postać Homera

- Najstarsze wzmianki o Homerze.

- Hellenistyczna tradycja biografistyczna.

- Nowożytny spór o imię Homera

Źródło: Homer, Odyseja, w tł. J. Parandowskiego (było wiele wydań).

[UWAGA! Na te zajęcia trzeba przeczytać pierwsze 12 pieśni]

Literatura: J. Łanowski wstęp do Iliady w przekładzie K. Jeżewskiej (seria BN wydania od 1986 roku!) i T. Sinko, Literatura grecka, t. I cz. 1: Literatura archaiczna VIII-VI w., Kraków 1931,31-62 lub H. Podbielski, „Homer wczoraj i dziś”, [w:] Literatura Grecji starożytnej, t. I, Epika-liryka-dramat, red. H. Podbielski, Lublin 2005, 67-90.

(ii) Teorie powstania poematów homerowych.

- Wystąpienie Friedricha Wolfa.

- Spór pluralistów z unitarystami.

- Teoria formularna.

- Homer między literaturą ustną a pisaną.

Źródło:

j.w.

[UWAGA! Na te zajęcia należy przeczytać Odyseję do końca czyli drugie 12 pieśni]

Opracowania:

j.w. + wstęp Z. Abramowiczówny do tł. Odysei pióra L. Siemieńskiego w serii BN.

(iii) Kwerenda: gościnność w Odysei.

- Typologia zachowań wobec obcych.

- Rytuały podejmowania gości.

- Etyka gościnności.

Żródło:

j.w.

Opracowania:

M. Finley, World of Odysseus rozdziały III i IV; P. Vidal-Naquet, Czarny Łowca, Warszawa 2003,37-61 (= roz.1.1. Religijne i mityczne aspekty ziemi i ofiary w Odysei)

(iv) Podsumowanie. Co to jest „świat homerowy”?

- Definicja poezji heroicznej.

- Próba zakreślenia jej przydatności jako źródła historycznego.

Źródło:

j.w.

Opracowania:

J. Griffin, Homer, Warszawa 1999, 9-31; E. Wipszycka & B. Bravo, Historia starożytnych Greków, t.I, Warszawa 1988, 124-125; L. Trzcionkowski, „Historyczne aspekty eposu homeryckiego”, [w:] Literatura Grecji starożytnej, t. I, Epika-liryka-dramat, red. H. Podbielski, Lublin 2005,41-66.

3. Grecy i barbarzyńcy. Persowie Ajschylosa

(i) Okoliczności wystawienia Persów

Żródło:

Persowie [w:] Ajschylos, Tragedie, przeł. S.Srebrny, Warszawa 1954.

Opracowania:

H.D.F.Kitto, Tragedia grecka, Bydgoszcz 1997,39-49 lub R.Chodkowski, Ajschylos i jego tragedie, Lublin 1994,33-65;

(ii) Przedstawienie Greków i Persów

- Obraz dworu perskiego.

- Grecy a barbarzyńcy. Katalog różnic.

- Opozycja grecko-barbarzyńska na scenie: rekwizyty i scenografia

Źródło:

j.w.

Opracowania:

E.Hall, Inventing the Barbarian. Greek Self-Definition through Tragedy, Oxford 1989,79-84; 93-98; P. Georges, Barbarian Asia and the Greek Experience, Baltimore 1994, chap. IV (= 76-114)

4. Barbarzyńcy w ateńskim malarstwie wazowym

(i) Przedstawienia wazowe jako źródło historyczne

- Malarze wazowi – nośnik – język i treść obrazu – odbiorcy.

- Charakterystyka malarstwa wazowego jako źródła historycznego

Opracowania:

- M. L. Bernhard, Greckie malarstwo wazowe, Ossolineum 1966, ss. 1-79 lub J. Boardman, Sztuka grecka, Toruń 1999, ss. 35-42; 54-63; 100-123; 198-215; 247-249

(ii) Analiza wybranych przedstawień.

- Wygląd i atrybuty barbarzyńcy

- Schemat a specyfika w prezentacji ludów niegreckich

- Malarstwo wazowe jako źródło do poznania mentalności

Źródła:

- Zdjęcia przedstawień wazowych, wraz z opisami, zostaną przesłane uczestnikom zajęć via USOS

5. Autoidentyfikacja Ateńczyków: Mowa pogrzebowa Peryklesa

(i) Tukidydes i jego dzieło

- Kontekst historyczny, temat dzieła

- Metoda historyczna Tukidydesa: mowy

Źródło:

Tukidydes, Wojna peloponeska ks. II,1-46

Opracowanie:

R. Turasiewicz, „Wstęp”, [w:] Tukidydes, Wojna peloponeska, w serii BN

(ii) Mowa pogrzebowa Peryklesa jako wyraz autoidentyfikacji ateńskiej

- Okoliczności wygłoszenia

- Katalog cech szczególnych polis ateńskiej

- Żródła ateńskiej specyfiki

-

Żródło:

j.w.

Opracowanie:

M. Węcowski, „Najważniejsze motywy ateńskiej ideologii epoki klasycznej”, [w:] B. Bravo, M. Węcowski, E. Wipszycka & A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. II, Warszawa 2009, 491-500

6. Sympoliteia: łączenie się miast greckich w okresie hellenistycznym

- Zjawisko sympoliteia a przemiany polis greckiej w epoce późnoklasycznej i hellenistycznej

- Jak z obcego zrobić współobywatela? Administracyjne i kulturowe problemy łączenia się wspólnot obywatelskich

Źródło:

Traktat sympoliteia Stiris and Medeon w Fokidzie Syll.3 647= M.M.Austin, The Hellenistic World. From Alexander to the Roman Conquest. A selection of ancient sources in translation, 2 ed., Cambridge 2006, nr 154

Opracowania:

Fr. Salviat & Cl. Vatin, Inscriptions de Grèce centrale, Paris 1971, 77-80

7. Zajęcia końcowe i test z mapy

Metody dydaktyczne:

Zajęcia są prowadzone w formie dyskusji nad źródłami i ich interpretacjami we współczesnych opracowaniach a wychodząc od tego próbami rekonstrukcji poszczególnych wycinków przeszłości. W optymistycznym wariancie rolą prowadzącego będzie sformułowanie problemów, moderowanie dyskusji i jej podsumowanie. Dla osób, które chcą się wykazać, możliwe będą referaty (sprawozdanie z lektury obcojęzycznej). W trakcie semestru odbędzie się jeden sprawdzian ze znajomości mapy Grecji i greckiej kolonizacji. Nieobecności (powyżej jednej) studenci będą zaliczać w formie rozmowy indywidualnej na dyżurach

Metody i kryteria oceniania:

Poza frekwencją (dozwolona jedna nieodrobiona nieobecność w semestrze) podstawowym kryterium oceny poszczególnych uczestników będą obserwacje prowadzącego odnośnie do ich udziału w dyskusji i odpowiedzi na zadawane (także indywidualnie) pytania. Trafność tych obserwacji będzie kontrolowana poprzez ich zestawienie z wynikami kończącego semestr testu z mapy. Na teście pojawią się wyłącznie takie nazwy geograficzne, które padały na zajęciach w trakcie semestru. W sytuacjach, gdy nie będzie jasności co do oceny (zwłaszcza w przypadku zbyt ograniczonej aktywności danej osoby w dyskusji) prowadzący rezerwuje sobie prawo do indywidualnego odpytania uczestnika zajęć w trybie dyżuru z całości/części materiału.

Uwagi:

dr hab. A. Wolicki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.