Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 16
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksander Wolicki
Literatura:

- B.Bravo & E.Wipszycka, Dzieje starożytnych Greków, t. 1 Warszawa 1988

- B.Bravo, M.Węcowski, E.Wipszycka & A.Wolicki, Dzieje starożytnych Greków t. 2, Warszawa 2009

- E.Wipszycka & B.Bravo, Dzieje starożytnych Greków, t. 3, Warszawa 2010

- S. Hornblower & A. Spawforth (eds), The Oxford Classical Dictionary, 3 ed., Oxford 1996

- A. Świderkówna (red), Słownik pisarzy antycznych [wiele wydań]

[Patrz też niżej rubryka "Zakres tematów"]

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne

- Sprawy organizacyjne.

- Podstawowe pomoce badacza starożytności.

2. Homer Odyseja, wojna trojańska i tzw. „świat homerowy”

(i) Postać Homera

- Najstarsze wzmianki o Homerze.

- Hellenistyczna tradycja biografistyczna.

- Nowożytny spór o imię Homera

Źródło: Homer, Odyseja, w tł. J. Parandowskiego (było wiele wydań).

[UWAGA! Na te zajęcia trzeba przeczytać pierwsze 12 pieśni]

Literatura: J. Łanowski wstęp do Iliady w przekładzie K. Jeżewskiej (seria BN wydania od 1986 roku!) i T. Sinko, Literatura grecka, t. I cz. 1: Literatura archaiczna VIII-VI w., Kraków 1931,31-62 lub H. Podbielski, „Homer wczoraj i dziś”, [w:] Literatura Grecji starożytnej, t. I, Epika-liryka-dramat, red. H. Podbielski, Lublin 2005, 67-90.

(ii) Teorie powstania poematów homerowych.

- Wystąpienie Friedricha Wolfa.

- Spór pluralistów z unitarystami.

- Teoria formularna.

- Homer między literaturą ustną a pisaną.

Źródło:

j.w.

[UWAGA! Na te zajęcia należy przeczytać Odyseję do końca czyli drugie 12 pieśni]

Opracowania:

j.w. + wstęp Z. Abramowiczówny do tł. Odysei pióra L. Siemieńskiego w serii BN.

(iii) Kwerenda: gościnność w Odysei.

- Typologia zachowań wobec obcych.

- Rytuały podejmowania gości.

- Etyka gościnności.

Żródło:

j.w.

Opracowania:

M. Finley, World of Odysseus rozdziały III i IV; P. Vidal-Naquet, Czarny Łowca, Warszawa 2003,37-61 (= roz.1.1. Religijne i mityczne aspekty ziemi i ofiary w Odysei)

(iv) Podsumowanie. Co to jest „świat homerowy”?

- Definicja poezji heroicznej.

- Próba zakreślenia jej przydatności jako źródła historycznego.

Źródło:

j.w.

Opracowania:

J. Griffin, Homer, Warszawa 1999, 9-31; E. Wipszycka & B. Bravo, Historia starożytnych Greków, t.I, Warszawa 1988, 124-125; L. Trzcionkowski, „Historyczne aspekty eposu homeryckiego”, [w:] Literatura Grecji starożytnej, t. I, Epika-liryka-dramat, red. H. Podbielski, Lublin 2005,41-66.

3. Grecy i barbarzyńcy. Persowie Ajschylosa

(i) Okoliczności wystawienia Persów

Żródło:

Persowie [w:] Ajschylos, Tragedie, przeł. S.Srebrny, Warszawa 1954.

Opracowania:

H.D.F.Kitto, Tragedia grecka, Bydgoszcz 1997,39-49 lub R.Chodkowski, Ajschylos i jego tragedie, Lublin 1994,33-65;

(ii) Przedstawienie Greków i Persów

- Obraz dworu perskiego.

- Grecy a barbarzyńcy. Katalog różnic.

- Opozycja grecko-barbarzyńska na scenie: rekwizyty i scenografia

Źródło:

j.w.

Opracowania:

E.Hall, Inventing the Barbarian. Greek Self-Definition through Tragedy, Oxford 1989,79-84; 93-98; P. Georges, Barbarian Asia and the Greek Experience, Baltimore 1994, chap. IV (= 76-114)

4. Barbarzyńcy w ateńskim malarstwie wazowym

(i) Przedstawienia wazowe jako źródło historyczne

- Malarze wazowi – nośnik – język i treść obrazu – odbiorcy.

- Charakterystyka malarstwa wazowego jako źródła historycznego

Opracowania:

- M. L. Bernhard, Greckie malarstwo wazowe, Ossolineum 1966, ss. 1-79 lub J. Boardman, Sztuka grecka, Toruń 1999, ss. 35-42; 54-63; 100-123; 198-215; 247-249

(ii) Analiza wybranych przedstawień.

- Wygląd i atrybuty barbarzyńcy

- Schemat a specyfika w prezentacji ludów niegreckich

- Malarstwo wazowe jako źródło do poznania mentalności

Źródła:

- Zdjęcia przedstawień wazowych, wraz z opisami, zostaną przesłane uczestnikom zajęć via USOS

5. Autoidentyfikacja Ateńczyków: Mowa pogrzebowa Peryklesa

(i) Tukidydes i jego dzieło

- Kontekst historyczny, temat dzieła

- Metoda historyczna Tukidydesa: mowy

Źródło:

Tukidydes, Wojna peloponeska ks. II,1-46

Opracowanie:

R. Turasiewicz, „Wstęp”, [w:] Tukidydes, Wojna peloponeska, w serii BN

(ii) Mowa pogrzebowa Peryklesa jako wyraz autoidentyfikacji ateńskiej

- Okoliczności wygłoszenia

- Katalog cech szczególnych polis ateńskiej

- Żródła ateńskiej specyfiki

-

Żródło:

j.w.

Opracowanie:

M. Węcowski, „Najważniejsze motywy ateńskiej ideologii epoki klasycznej”, [w:] B. Bravo, M. Węcowski, E. Wipszycka & A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. II, Warszawa 2009, 491-500

6. Sympoliteia: łączenie się miast greckich w okresie hellenistycznym

- Zjawisko sympoliteia a przemiany polis greckiej w epoce późnoklasycznej i hellenistycznej

- Jak z obcego zrobić współobywatela? Administracyjne i kulturowe problemy łączenia się wspólnot obywatelskich

Źródło:

Traktat sympoliteia Stiris and Medeon w Fokidzie Syll.3 647= M.M.Austin, The Hellenistic World. From Alexander to the Roman Conquest. A selection of ancient sources in translation, 2 ed., Cambridge 2006, nr 154

Opracowania:

Fr. Salviat & Cl. Vatin, Inscriptions de Grèce centrale, Paris 1971, 77-80

7. Zajęcia końcowe i test z mapy

Metody dydaktyczne:

Zajęcia są prowadzone w formie dyskusji nad źródłami i ich interpretacjami we współczesnych opracowaniach a wychodząc od tego próbami rekonstrukcji poszczególnych wycinków przeszłości. W optymistycznym wariancie rolą prowadzącego będzie sformułowanie problemów, moderowanie dyskusji i jej podsumowanie. Dla osób, które chcą się wykazać, możliwe będą referaty (sprawozdanie z lektury obcojęzycznej). W trakcie semestru odbędzie się jeden sprawdzian ze znajomości mapy Grecji i greckiej kolonizacji. Nieobecności (powyżej jednej) studenci będą zaliczać w formie rozmowy indywidualnej na dyżurach

Metody i kryteria oceniania:

Poza frekwencją (dozwolona jedna nieodrobiona nieobecność w semestrze) podstawowym kryterium oceny poszczególnych uczestników będą obserwacje prowadzącego odnośnie do ich udziału w dyskusji i odpowiedzi na zadawane (także indywidualnie) pytania. Trafność tych obserwacji będzie kontrolowana poprzez ich zestawienie z wynikami kończącego semestr testu z mapy. Na teście pojawią się wyłącznie takie nazwy geograficzne, które padały na zajęciach w trakcie semestru. W sytuacjach, gdy nie będzie jasności co do oceny (zwłaszcza w przypadku zbyt ograniczonej aktywności danej osoby w dyskusji) prowadzący rezerwuje sobie prawo do indywidualnego odpytania uczestnika zajęć w trybie dyżuru z całości/części materiału.

Uwagi:

dr hab. A. Wolicki

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.