Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 6
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Robert Wiśniewski
Literatura:

Zob. zakres tematów.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne

- charakter zajęć

- kryteria oceny

- pomoce naukowe historyka starożytności: podręczniki, słowniki, bibliografie, encyklopedie

2. Jak dotarła do nas literatura antyczna?

Opracowania: B. Bravo, E. Wipszycka, „Losy literatury antycznej”, w: Słownik pisarzy antycznych, red. A. Świderkówna, Warszawa 1990, s. 13-27

Pytania i problemy:

-Które z tekstów starożytnych miały szanse zachować się do naszych czasów?

-Jakie były „wąskie gardła” przekazu rękopiśmiennego?

-Jak ustalić oryginalną postać tekstów starożytnych?

-Jakie teksty zachowały się omijając drogę przekazu rękopiśmiennego?

-Charakter źródeł epigraficznych i papirologicznych

3. Kwestia Homerowa

Źródła: Iliada. Na te zajęcia muszą mieć Państwo przeczytaną całą Iliadę

Opracowania: Wstęp J. Łanowskiego do Iliady w przekładzie K. Jeżewskiej w edycji Biblioteki Narodowej, wyd. XIV z roku 1986 lub następne; B. Patzek, Homer i jego czasy, Warszawa 2007

Pytania i problemy:

- datacja i autorstwo Iliady i Odysei

- historia tekstu

- Czy istniał świat Homera?

4-6. Społeczeństwo i gospodarka u Homera

Źródła: Homer, Iliada – kwerenda

Opracowania: R. Osborne, „Homer’s Society”, w: The Cambridge Companion to Homer, red. R. Fowler, Cambridge 2004, ss. 206-219; M. I. Finley, The world of Odysseus, wiele wydań, rozdział: „wealth and labor”

Pytania problemy:

- Jakie sfery aktywności gospodarczej pojawiają się u Homera, jakie są nieobecne?

- Czy „realia” Iliady są rzeczywiście realiami?

- Które informacje godne są zaufania?

- Czy można mówić o „społeczeństwie Homerowym”?

7-8. Aisymneteia

Źródła:

Alkaios, fragmenty zamieszczone w: Liryka starożytnej Grecji, opr. J. Danielewicz, Warszawa 2001

Arystoteles, Polityka II 1274, III 1285-1286, V 1311b

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów I 4 (74-81)

Opracowania:

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 1, Warszawa 1988, ss. 189-212

F.E. Romer, „Aisymneteia: A problem in Aristotle’s historical method”, The American Journal of Philology 103 (1982), ss. 25-46. Czasopismo w wersji elektronicznej dostępne jest dla czytelników BUW w bazie JSTOR (także z komputerów domowych).

Pytania i problemy:

- Sytuacja w Mitylenie przed rządami Pittakosa

- Alkaios i jego rodzina w walkach politycznych na Lesbos

- Dojście Pittakosa do władzy i charakter jego rządów? Tyran? Król? Przywódca ludu?

- Analogie w świecie greckim?

- Aisymneci – realne zjawisko czy kreacja Arystotelesa?

9-10. Pytia i brzuchomówcy. Jak udzielali odpowiedzi wieszczkowie greccy?

Źródła: Plutarch, O zanikaniu wyroczni, w: Plutarch, Moralia, t. 1, Warszawa 1977; Arystofanes, Osy 1017-1020; Platon, Sofista 252 C

Opracowania: S. Oświecimski, Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście, Wrocław 1989, s. 10-14 i 53-84; E. Dodds, Grecy i irracjonalność, rozdział „Błogosławieństwo szału”

Pytania i problemy:

- Rodzaje wieszczków w świecie greckim

- Technika zadawania pytania i technika odpowiedzi

- Z jakimi sprawami udawano się do wyroczni?

- Co decydowało o wyborze medium/wyroczni?

- Greckie teorie na temat działania wyroczni

11-13. Założenie Kyreny

Źródła: Herodot, Dzieje IV 145-205; Pindar, Ody Pytyjskie: IV, V i IV; Stela z Kyreny, w: Wybór źródeł do historii starożytnej, red. A. Chankowski, Warszawa 1995, s. 28-29

Opracowania: B. Bravo, J. Trynkowski, A. Wolicki, „Epigrafika. Wprowadzenie”, w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, red. E. Wipszycka, t. I/II, Warszawa, ss. 131-153; E. Wipszycka, B. Bravo, Historia starożytnych Greków, T. 1, Warszawa 1988, ss. 158-188

A. J. Graham, „The colonial Expansion of Greece”, w: Cambridge Ancient History III 3, ss. 134-138, 256-257

Pytania i problemy:

- Relacje w przekazie źródłowym i różnice między nimi

- Kwestia wiarygodności źródeł

- Co dało impuls do decyzji o założeniu kolonii w Libii?

- Sposób podjęcia decyzji

- Rola wyroczni delfickiej

14-15. Żydzi i hellenizm w przededniu wybuchu powstania machabejskiego

Źródła:

1 Księga Machabejska 1-2; 2 Księga Machabejska 1-7 (dowolny przekład Starego Testamentu); Józef Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela XII 5-6 (dowolne wydanie)

Opracowania:

W. Harrington, Klucz do Biblii (wiele wydań, rozdziały poświęcone obu księgom machabejskim), E. Wipszycka, O starożytności polemicznie, Warszawa 2000 lub następne wydanie, rozdział: „Żydzi wobec pokusy hellenizacji”

Pytania i problemy:

- Okoliczności powstania, adresaci i źródła ksiąg machabejskich i Dawnych dziejów Izraela

- Jakie było tło polityczne i kulturalne omawianych wydarzeń?

- Jaki był charakter, zasięg i cel zmian w Jerozolimie w okresie poprzedzającym powstanie?

- Do kogo należała inicjatywa zmian?

- Jaki był klucz podziału na zwolenników i wrogów hellenizacji?

- Sens polityki religijnej Antiocha IV

Po zaliczeniu zajęć student

– rozpoznaje źródła należących do różnych gatunków literackich

– analizuje je z uwzględnieniem cech gatunkowych, okoliczności i celu ich powstania

– ocenia wiarygodność źródła

– konfrontuje przekaz z wielu źródeł

– wyjaśnia omawiane zjawiska polityczne, społeczne, kulturalne i religijne świata rzymskiego

Metody dydaktyczne:

Zajęcia polegają na wspólnej analizie źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, wymagający wcześniejszego przeczytania i przemyślenia źródeł i opracowań, oraz wykonanie kilku dodatkowych zadań (m. in. kolokwium z mapy, streszczenie artykułu etc.). Osoby, które aktywnością się nie wykażą bądź wykażą się brakiem przygotowania do ćwiczeń, będą zdawać kolokwium zaliczeniowe w sesji letniej. Każda nieobecność powyżej jednej wymaga zaliczenia na dyżurze. Do wszystkich zajęć oprócz wymienionych lektur obowiązuje Państwa wiedza podręcznikowa o omawianym zjawisku i epoce, podstawowa wiedza o źródłach, także tych, na które natrafią Państwo w trakcie lektury wskazanych opracowań, oraz znajomość mapy.

Uwagi:

dr hab. R. Wiśniewski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.