Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 6
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Robert Wiśniewski
Literatura:

Zob. zakres tematów.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne

- charakter zajęć

- kryteria oceny

- pomoce naukowe historyka starożytności: podręczniki, słowniki, bibliografie, encyklopedie

2. Jak dotarła do nas literatura antyczna?

Opracowania: B. Bravo, E. Wipszycka, „Losy literatury antycznej”, w: Słownik pisarzy antycznych, red. A. Świderkówna, Warszawa 1990, s. 13-27

Pytania i problemy:

-Które z tekstów starożytnych miały szanse zachować się do naszych czasów?

-Jakie były „wąskie gardła” przekazu rękopiśmiennego?

-Jak ustalić oryginalną postać tekstów starożytnych?

-Jakie teksty zachowały się omijając drogę przekazu rękopiśmiennego?

-Charakter źródeł epigraficznych i papirologicznych

3. Kwestia Homerowa

Źródła: Iliada. Na te zajęcia muszą mieć Państwo przeczytaną całą Iliadę

Opracowania: Wstęp J. Łanowskiego do Iliady w przekładzie K. Jeżewskiej w edycji Biblioteki Narodowej, wyd. XIV z roku 1986 lub następne; B. Patzek, Homer i jego czasy, Warszawa 2007

Pytania i problemy:

- datacja i autorstwo Iliady i Odysei

- historia tekstu

- Czy istniał świat Homera?

4-6. Społeczeństwo i gospodarka u Homera

Źródła: Homer, Iliada – kwerenda

Opracowania: R. Osborne, „Homer’s Society”, w: The Cambridge Companion to Homer, red. R. Fowler, Cambridge 2004, ss. 206-219; M. I. Finley, The world of Odysseus, wiele wydań, rozdział: „wealth and labor”

Pytania problemy:

- Jakie sfery aktywności gospodarczej pojawiają się u Homera, jakie są nieobecne?

- Czy „realia” Iliady są rzeczywiście realiami?

- Które informacje godne są zaufania?

- Czy można mówić o „społeczeństwie Homerowym”?

7-8. Aisymneteia

Źródła:

Alkaios, fragmenty zamieszczone w: Liryka starożytnej Grecji, opr. J. Danielewicz, Warszawa 2001

Arystoteles, Polityka II 1274, III 1285-1286, V 1311b

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów I 4 (74-81)

Opracowania:

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 1, Warszawa 1988, ss. 189-212

F.E. Romer, „Aisymneteia: A problem in Aristotle’s historical method”, The American Journal of Philology 103 (1982), ss. 25-46. Czasopismo w wersji elektronicznej dostępne jest dla czytelników BUW w bazie JSTOR (także z komputerów domowych).

Pytania i problemy:

- Sytuacja w Mitylenie przed rządami Pittakosa

- Alkaios i jego rodzina w walkach politycznych na Lesbos

- Dojście Pittakosa do władzy i charakter jego rządów? Tyran? Król? Przywódca ludu?

- Analogie w świecie greckim?

- Aisymneci – realne zjawisko czy kreacja Arystotelesa?

9-10. Pytia i brzuchomówcy. Jak udzielali odpowiedzi wieszczkowie greccy?

Źródła: Plutarch, O zanikaniu wyroczni, w: Plutarch, Moralia, t. 1, Warszawa 1977; Arystofanes, Osy 1017-1020; Platon, Sofista 252 C

Opracowania: S. Oświecimski, Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście, Wrocław 1989, s. 10-14 i 53-84; E. Dodds, Grecy i irracjonalność, rozdział „Błogosławieństwo szału”

Pytania i problemy:

- Rodzaje wieszczków w świecie greckim

- Technika zadawania pytania i technika odpowiedzi

- Z jakimi sprawami udawano się do wyroczni?

- Co decydowało o wyborze medium/wyroczni?

- Greckie teorie na temat działania wyroczni

11-13. Założenie Kyreny

Źródła: Herodot, Dzieje IV 145-205; Pindar, Ody Pytyjskie: IV, V i IV; Stela z Kyreny, w: Wybór źródeł do historii starożytnej, red. A. Chankowski, Warszawa 1995, s. 28-29

Opracowania: B. Bravo, J. Trynkowski, A. Wolicki, „Epigrafika. Wprowadzenie”, w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, red. E. Wipszycka, t. I/II, Warszawa, ss. 131-153; E. Wipszycka, B. Bravo, Historia starożytnych Greków, T. 1, Warszawa 1988, ss. 158-188

A. J. Graham, „The colonial Expansion of Greece”, w: Cambridge Ancient History III 3, ss. 134-138, 256-257

Pytania i problemy:

- Relacje w przekazie źródłowym i różnice między nimi

- Kwestia wiarygodności źródeł

- Co dało impuls do decyzji o założeniu kolonii w Libii?

- Sposób podjęcia decyzji

- Rola wyroczni delfickiej

14-15. Żydzi i hellenizm w przededniu wybuchu powstania machabejskiego

Źródła:

1 Księga Machabejska 1-2; 2 Księga Machabejska 1-7 (dowolny przekład Starego Testamentu); Józef Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela XII 5-6 (dowolne wydanie)

Opracowania:

W. Harrington, Klucz do Biblii (wiele wydań, rozdziały poświęcone obu księgom machabejskim), E. Wipszycka, O starożytności polemicznie, Warszawa 2000 lub następne wydanie, rozdział: „Żydzi wobec pokusy hellenizacji”

Pytania i problemy:

- Okoliczności powstania, adresaci i źródła ksiąg machabejskich i Dawnych dziejów Izraela

- Jakie było tło polityczne i kulturalne omawianych wydarzeń?

- Jaki był charakter, zasięg i cel zmian w Jerozolimie w okresie poprzedzającym powstanie?

- Do kogo należała inicjatywa zmian?

- Jaki był klucz podziału na zwolenników i wrogów hellenizacji?

- Sens polityki religijnej Antiocha IV

Po zaliczeniu zajęć student

– rozpoznaje źródła należących do różnych gatunków literackich

– analizuje je z uwzględnieniem cech gatunkowych, okoliczności i celu ich powstania

– ocenia wiarygodność źródła

– konfrontuje przekaz z wielu źródeł

– wyjaśnia omawiane zjawiska polityczne, społeczne, kulturalne i religijne świata rzymskiego

Metody dydaktyczne:

Zajęcia polegają na wspólnej analizie źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, wymagający wcześniejszego przeczytania i przemyślenia źródeł i opracowań, oraz wykonanie kilku dodatkowych zadań (m. in. kolokwium z mapy, streszczenie artykułu etc.). Osoby, które aktywnością się nie wykażą bądź wykażą się brakiem przygotowania do ćwiczeń, będą zdawać kolokwium zaliczeniowe w sesji letniej. Każda nieobecność powyżej jednej wymaga zaliczenia na dyżurze. Do wszystkich zajęć oprócz wymienionych lektur obowiązuje Państwa wiedza podręcznikowa o omawianym zjawisku i epoce, podstawowa wiedza o źródłach, także tych, na które natrafią Państwo w trakcie lektury wskazanych opracowań, oraz znajomość mapy.

Uwagi:

dr hab. R. Wiśniewski

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.