Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 6
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marek Węcowski
Literatura:

Ogólne lektury pomocnicze:

B. BRAVO, „Polis u Homera”, [w:] Świat antyczny. Stosunki społeczne, ideologia i polityka, religia. Studia ofiarowane Izie Bieżuńskiej-Małowist…, red. B. Bravo, J. Kolendo, W. Lengauer, Warszawa 1988, s. 17-65;

B. BRAVO, E. WIPSZYCKA, Historia starożytnych Greków, t. I: Okres archaiczny, Warszawa 1988;

B. BRAVO, M. WĘCOWSKI. E. WIPSZYCKA, A. WOLICKI, Historia starożytnych Greków, t. II: Okres klasyczny, Warszawa 2009;

J. DANIELEWICZ, „Wstęp”, [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Warszawa–Poznań 1996 (i późniejsze);

M. H. HANSEN, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, zasady, ideologia (tłum. R. Kulesza), Warszawa 1999;

B. PATZEK, Homer i jego czasy, Warszawa 2007;

M. WĘCOWSKI, Sympozjon, czyli wspólne picie, Warszawa 2014, s. 39-61;

E. WIPSZYCKA (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I (Uwaga! tylko 1. wyd.), Warszawa 1979, s. 9-37 („Wprowadzenie do źródłoznawstwa antycznego”), a następnie partie poświęcone Tukidydesowi i ogólne wprowadzenie do historiografii starożytnej.

UWAGA 1: Szczególnie ważna jest systematyczna praca z Atlasem do historii starożytnej L. PIOTROWICZA (Warszawa, wiele wydań). Będzie on nam towarzyszył na każdych zajęciach.

UWAGA 2: Lektury szczegółowe do poszczególnych tematów (zarówno teksty źródłowe do przygotowania kwerendy, jak i opracowania) podawane będą na bieżąco.

Zakres tematów:

1. Źródłoznawstwo antyczne – mechanizmy i progi selekcji literatury antycznej;

2. Jednostka wybitna a wspólnota w poematach homeryckich – Iliada Homera;

3. Obraz ludu w poezji Teognisa z Megary i w tzw. Korpusie Teognidejskim;

4. Liderzy demokracji ateńskiej a wspólnota obywatelska w Wojnie peloponeskiej Tukidydesa.

Metody dydaktyczne:

Animowana przez prowadzącego dyskusja towarzysząca wspólnej analizie źródeł (w przeważającej części źródeł pisanych).

Metody i kryteria oceniania:

Najważniejszym elementem oceny jest aktywność na zajęciach, przy należytej obecności, która, poza przypadkami szczególnymi, nie może być niższa niż dwie nieobecności ogółem w ciągu semestru.

W uzasadnionych sytuacjach, w których ocena pracy studenta wyłącznie w oparciu o jego lub jej aktywność na zajęciach nie będzie możliwa, prowadzący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia indywidualnego kolokwium zaliczeniowego (ustnie) lub zadania dodatkowej, niewielkiej pracy pisemnej.

Uwagi:

dr hab. Marek Węcowski - Jednostka a lud (demos) w Grecji epoki archaicznej i klasycznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.