Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 3104-L2HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 6
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marek Węcowski
Literatura:

Ogólne lektury pomocnicze:

B. BRAVO, „Polis u Homera”, [w:] Świat antyczny. Stosunki społeczne, ideologia i polityka, religia. Studia ofiarowane Izie Bieżuńskiej-Małowist…, red. B. Bravo, J. Kolendo, W. Lengauer, Warszawa 1988, s. 17-65;

B. BRAVO, E. WIPSZYCKA, Historia starożytnych Greków, t. I: Okres archaiczny, Warszawa 1988;

B. BRAVO, M. WĘCOWSKI. E. WIPSZYCKA, A. WOLICKI, Historia starożytnych Greków, t. II: Okres klasyczny, Warszawa 2009;

J. DANIELEWICZ, „Wstęp”, [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Warszawa–Poznań 1996 (i późniejsze);

M. H. HANSEN, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, zasady, ideologia (tłum. R. Kulesza), Warszawa 1999;

B. PATZEK, Homer i jego czasy, Warszawa 2007;

M. WĘCOWSKI, Sympozjon, czyli wspólne picie, Warszawa 2014, s. 39-61;

E. WIPSZYCKA (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I (Uwaga! tylko 1. wyd.), Warszawa 1979, s. 9-37 („Wprowadzenie do źródłoznawstwa antycznego”), a następnie partie poświęcone Tukidydesowi i ogólne wprowadzenie do historiografii starożytnej.

UWAGA 1: Szczególnie ważna jest systematyczna praca z Atlasem do historii starożytnej L. PIOTROWICZA (Warszawa, wiele wydań). Będzie on nam towarzyszył na każdych zajęciach.

UWAGA 2: Lektury szczegółowe do poszczególnych tematów (zarówno teksty źródłowe do przygotowania kwerendy, jak i opracowania) podawane będą na bieżąco.

Zakres tematów:

1. Źródłoznawstwo antyczne – mechanizmy i progi selekcji literatury antycznej;

2. Jednostka wybitna a wspólnota w poematach homeryckich – Iliada Homera;

3. Obraz ludu w poezji Teognisa z Megary i w tzw. Korpusie Teognidejskim;

4. Liderzy demokracji ateńskiej a wspólnota obywatelska w Wojnie peloponeskiej Tukidydesa.

Metody dydaktyczne:

Animowana przez prowadzącego dyskusja towarzysząca wspólnej analizie źródeł (w przeważającej części źródeł pisanych).

Metody i kryteria oceniania:

Najważniejszym elementem oceny jest aktywność na zajęciach, przy należytej obecności, która, poza przypadkami szczególnymi, nie może być niższa niż dwie nieobecności ogółem w ciągu semestru.

W uzasadnionych sytuacjach, w których ocena pracy studenta wyłącznie w oparciu o jego lub jej aktywność na zajęciach nie będzie możliwa, prowadzący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia indywidualnego kolokwium zaliczeniowego (ustnie) lub zadania dodatkowej, niewielkiej pracy pisemnej.

Uwagi:

dr hab. Marek Węcowski - Jednostka a lud (demos) w Grecji epoki archaicznej i klasycznej

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.