Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Podstawy historii ustroju i instytucji XX w. 3104-L2SAWPHU
Semestr zimowy 2018/19
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Archiwistyka. Podstawy historii ustroju i instytucji XX w. 3104-L2SAWPHU
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Michał Leśniewski
Literatura:

- Jan Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2003

- Leszek Garlicki, Ustrój polityczny Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 1985

- Ewa Gdulewicz, System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000

- Paweł Kaczorowski (red.), Nauka o państwie, Warszawa 2006;

- Jerzy Kowalski, Konstytucja Federacji Rosyjskiej a rosyjska i europejska tradycja konstytucyjna, Poznań 2009;

- Marcin Król, Historia myśli politycznej: od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 1998

- Tomasz Langer, Stany w USA: instytucje, praktyka, doktryna, Koszalin 1997

- Andrzej Pułło, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1997

- Anthony Sampson, Anatomy of Britain, New York 1962

- Paweł Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków 2003

- Wiesław Skrzydło, Ustroje państw współczesnych, Lublin 2007

- Stanisław Sulowski, Konstanty A. Wojtaszczyk (red.), System polityczny Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 2005

- Andrzej Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1999

Piotr Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1998

- Maria Zmierczak, Sławomira Wronkowska (red.), Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Poznań 1993

Zakres tematów:

Tematem tych zajęć jest zaprezentowanie studentom specjalizacji archiwalnej podstawowych informacji o historii ustrojów i instytucji państwowych w Europie i na świecie w XX wieku.

Warto pamiętać, ze systemy archiwalne nie istnieją w próżni, są produktami systemów politycznych, administracyjnych i prawnych funkcjonujących w danych państwach i społeczeństwach. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego w różnych krajach archiwa funkcjonują odmiennie, to jest to w oczywisty sposób pochodna takiego a nie innego kierunku rozwoju w danych państwach ich systemów administracyjnych, politycznych, społecznych i politycznych.

Dlatego tematem tych zajęć będzie przedstawienie ewolucji ustrojów i instytucji państw europejskich i niektórych pozaeuropejskich w XX wieku, z których archiwami możemy realnie się spotkać.

Omówione zostaną podstawowe cechy charakterystyczne tych systemów oraz ich ewolucja w ciągu szeroko rozumianego XX wieku. Zostanie zwrócona uwaga na prawne uwarunkowania ewolucji tych systemów, a także na podstawowe zasady nimi kierujące, najczęściej wyrażane w konstytucjach lub innego rodzaju aktach zasadniczych.

Omówiony także zostanie rozwój instytucji poszczególnych państw, ze wskazaniem na dominujące kierunki ewolucji tychże instytucji.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne;

2. Teoria państwa:

- czym jest państwo;

- cechy charakterystyczne państwa;

3. Formy organizacji państwowej;

4. Systemy i ustroje państwowe;

5. Ustrój Wielkiej Brytanii, cz. 1;

6. Ustrój Wielkiej Brytanii, cz. 2;

7. Ustrój USA, cz. 1;

8. Ustrój USA, cz. 2;

9. Ustrój Niemiec, cz. 1;

10. Ustrój Niemiec, cz. 2;

11. Ustrój Francji, cz. 1;

12. Ustrój Francji, cz. 2;

13. Ustrój Rosji, cz. 1;

14. Ustrój Rosji, cz. 2;

15. Zakończenie zajęć

Założenia wstępne:

Wykład ten jest przeznaczony dla studentów Wydziału Historycznego, zwłaszcza dla studentów I stopnia, które wybrały specjalizację: „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” i są na drugim lub trzecim roku studiów licencjackich. Dlatego takie osoby będą miały pierwszeństwo w zapisach.

Metody dydaktyczne:

Podstawowa metodą dydaktyczną będzie w tym wypadku wykład wspomagany różnorodnymi pomocami audiowizualnymi.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu tego kursu studenci powinni mieć podstawową wiedze na temat charakteru ustrojów i instytucji najważniejszych państw Europy i świata. Powinni rozumieć najbardziej podstawowe mechanizmy kierujące ewolucją tych systemów i instytucji. Powinni mieć świadomość dlaczego w różnych krajach te systemy i instytucje rozwijały się odmiennie. Powinni także rozumieć jaki jest wpływ ewolucji i kształtu tych instytucji i ustrojów na kształt i charakter prawa i instytucji odnoszących się do archiwistyki.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa zaliczenia będą obecność i aktywność.

Na zakończenie zajęć planowane jest kolokwium sprawdzające wiedzę, które będzie podstawą dla wystawienia ocen.

Uwagi:

dr hab. Michał Leśniewski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.