Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do badań historycznych 3104-L2WBH
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do badań historycznych 3104-L2WBH
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Wagner
Literatura:

Zob. "Zakres tematów".

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Czym jest historia?

Historia narodowa, powszechna, regionalna.

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993.

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998.

M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1991.

E.H. Carr, Historia. Czym jest?, Poznań 1999, s. 15-42.

3. Źródła (definicja, typy, krytyka)

- M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, s. 17-25, 64-77, 113-133.

- J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2012 (różne wydania), s. 28-63.

- M. Bloch, Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, Warszawa 1962, s. 85-104.

4-5. Opracowania

a. książki (typy, prezentacja wybranych publikacji) i artykuły (cel, struktura)

M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, s. 13-16.

B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Poznań 1985, s. 184-188.

b. czasopisma (polskie i zagraniczne)

- uczestnicy zajęć otrzymają do omówienia wybrane czasopisma naukowe

6-8. Pomoce naukowe

a. Encyklopedie

- Encyklopedia powszechna, wyd. S. Orgelbrand

- Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, wyd. Gutenberg

- Wielka Powszechna Encyklopedia PWN

- Wikipedia

b. bibliografie

- podział między uczestników zajęć: Bibliografia polska, Bibliografia zawartości czasopism, Bibliografia historii polskiej, „Nowy Korbut”

c. słowniki geograficzne i biograficzne

- podział między uczestników: „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” lub „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu” oraz wybrane części PSB (wstępy redakcyjne, t. 1, 20, 30, 40; lektura kilku haseł wraz z zastanowieniem się nad strukturą hasła)

9-10. Archiwa i biblioteki

- wspólna wizyta w wybranej czytelni naukowej lub archiwum oraz omówienie wizyt zleconych studentom

- księgozbiory, katalogi, poszukiwania, bazy internetowe

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, s. 504-525.

Strony internetowe BUW, Biblioteki Narodowej + jednej wybranej biblioteki zagranicznej

11. Muzeum i jego zbiory w pracy historyka

wspólna wizyta w wybranym warszawskim muzeum. Omówienie specyfiki zbiorów oraz ich przydatności.

12. Bibliografia i przypisy (termin, rodzaje – teoria i praktyka)

- M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, s. 65-66, 109-112, 144-145.

- A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka, Łódź 1978, s. 44-63.

13. Etyka w zawodzie historyka

S. Kieniewicz, O etyce zawodu historyka, w: S. Kieniewicz, Historyk a świadomość narodowa, Warszawa 1982, s. 128-142.

Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa 2001, s. 9-27.

14. Podsumowanie

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

- potrafi odróżnić źródła od opracowań i wskazać typy jednych i drugich

- potrafi samodzielnie sporządzić bibliografię oraz skonstruować przypisy

- zna pomoce naukowe historyka i potrafi z nich korzystać

- potrafi przeprowadzić krytykę wewnętrzną i zewnętrzną źródła

- dysponuje wiedzą na temat miejsc, w których należy poszukiwać źródeł i opracowań na interesujący go temat

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prezentacje prowadzącej, wspólne wyjścia do archiwum i muzeum.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowywanie zadań domowych, w tym przygotowanie do zajęć.

Uwagi:

dr Katarzyna Wagner

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.