Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do pisania prac uniwersyteckich 3104-L2WPPU
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do pisania prac uniwersyteckich 3104-L2WPPU
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 18:30 - 20:00
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dariusz Kołodziejczyk
Literatura:

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007;

G. Gambarelli i Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 2001;

J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

W teatrze debaty oksfordzkiej. Przewodnik debatancki Szkoły Liderów, Warszawa 2012.

Zakres tematów:

Założenia wstępne:

Celem zajęć jest wdrożenie studentów do pisania prac rocznych i licencjackich, a na dalszych etapach nauki prac seminaryjnych i magisterskich, jak również do przygotowywania wypowiedzi ustnych o charakterze akademickim i popularyzatorskim. Poprzez ćwiczenie i analizę mniejszych form tekstów studenci nabywają umiejętności wychwytywania błędów konstrukcyjnych i logicznych oraz korekty błędów językowych. Uczą się tworzenia przypisów i bibliografii, poznają wreszcie techniki konstruowania i uatrakcyjniania prezentacji ustnych.

Zakres tematów;

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie.

2. Tekst naukowy a popularnonaukowy:

- cel i adresat;

- stosowność stylu; niebezpieczeństwo pomieszania stylów;

- przypisy, cytaty i bibliografia;

- kiedy mamy do czynienia z plagiatem, a kiedy z kompilacją?

3. Jak dobrze wybrać temat pracy naukowej:

- temat i tytuł;

- baza źródłowa;

- czy potrzebna jest teza?

- odniesienia do teorii.

4. Jak pisać pracę naukową:

- zaplanowanie pracy (czy potrzebny jest konspekt?);

- stosunek do poprzedników;

- jak zbierać i porządkować materiał;

- jak efektywnie pisać?

- sczytanie i końcowa redakcja.

5. Konstrukcja tekstu naukowego na przykładzie artykułu naukowego:

- części tekstu naukowego i ich wzajemne relacje;

- zasady argumentowania i błędy logiczne;

- typowe błędy (powtórzenia, rozwlekłość).

Zadanie: pisemne streszczenie tekstu naukowego ze wskazaniem tezy, wykorzystanych źródeł i literatury, zastosowanej metody i wniosków.

6-7. Błędy językowe (składniowe, leksykalne, stylistyczne, itp.).

8. Recenzje i ich rodzaje

- recenzje polemiczne i sprawozdawcze;

- czemu służą recenzje?

- kiedy warto pisać recenzje?

Zadanie: przygotowanie krótkiej recenzji lub noty recenzyjnej z wybranego artykułu naukowego lub książki.

9. Aparat krytyczny:

- do czego służą przypisy, ich rodzaje, przypisy a bibliografia;

- kiedy przypis jest potrzebny?

- zasady cytowania źródeł;

- jak wykorzystywać materiał ikonograficzny, mapy etc.;

10-12. Wypowiedź ustna – referat:

- specyfika wypowiedzi ustnej, najczęściej popełniane błędy;

- podstawowe zasady retoryki;

- dyscyplina czasowa, dostosowanie formy wypowiedzi do odbiorców;

- rola prezentacji multimedialnej i zasady jej przygotowania.

Zadanie: przygotowanie dziesięciominutowego referatu z prezentacją na wybrany temat.

13-14. Dyskusja/debata/polemika

- poprawne argumentowanie w dyskusji; jak bronić swego zdania i przyjmować cudze argumenty;

- kultura dyskusji;

- moderowanie dyskusji.

Zadanie: przygotowanie i przeprowadzenie debaty na wybrany temat zgodnie z modelem debaty oksfordzkiej.

Efekty uczenia się:

Student powinien rozróżniać style pisarstwa historycznego, znać zasady argumentacji naukowej oraz budowania naukowej wypowiedzi ustnej i pisemnej, umieć napisać recenzję, streszczenie i krótki tekst naukowy, przygotować prezentację i poprawnie wygłosić referat; potrafić krytycznie analizować tekst własny i cudzy, wskazać w nim błędy konstrukcyjne, logiczne, stylistyczne i umieć je poprawić; potrafić opracować aparat krytyczny do tekstu naukowego.

Metody dydaktyczne:

Praca w grupie na wskazanych tekstach oraz na tekstach pisanych przez uczestników zajęć; samodzielne przygotowanie prezentacji ustnych na zadany temat, ich wygłoszenie oraz analiza w grupie; samodzielne przygotowanie tekstów pisemnych (streszczenie artykułu naukowego, recenzja) i ich analiza w grupie i indywidualnie z prowadzącym zajęcia; swobodna dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zależy od aktywności na zajęciach, przygotowania studenta do zajęć, zaliczenia prac pisemnych i ustnych. Dopuszczalne są trzy nieobecności, ale tylko jedna pozostaje bez konsekwencji. Każdą następną należy zaliczyć indywidualnie na dyżurze.

Uwagi:

prof. Dariusz Kołodziejczyk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.