Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielkie problemy średniowiecza II (blok: Cywilizacja Europy średniowiecznej) 3104-M2CES15WPS2
Semestr zimowy 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wielkie problemy średniowiecza II (blok: Cywilizacja Europy średniowiecznej) 3104-M2CES15WPS2
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 14
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Roman Michałowski
Literatura:

1. Roman Michałowski, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.

2. Karol Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

3. Historia chrześcijaństwa, t. 4: Biskupi, mnisi i cesarze 610-1054, wyd. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez (tłumaczenie z wydania francuskiego), Warszawa 1999.

4. Historia chrześcijaństwa, t. 5: Apogeum papiestwa i ekspansja chrześcijaństwa, wyd. A. Vauchez (tłumaczenie z wydania francuskiego), Warszawa 2001.

5. Jerzy Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003.

6. Jean Chélini, Dzieje religijności w Europie zachodniej w średniowieczu (tłumaczenie z wydania francuskiego), Warszawa 1996.

7. André Vauchez, Duchowość średniowieczna (tłumaczenie z wydania francuskiego), Gdańsk 2004.

8. Literatura monograficzna zalecana w zależności od potrzeb na konkretne zajęcia.

Zakres tematów:

Religia i społeczeństwo w średniowieczu

Celem konwersatorium jest próba odpowiedzi na następujące pytanie: czy i do jakiego stopnia religia wpływała na społeczne realia. Zagadnienie to będzie analizowane na różnych przykładach. Oto najważniejsze:

1. Pogaństwo a struktura polityczna (na przykładzie społeczeństw germańskich i słowiańskich).

2. Chrześcijaństwo a rodzina.

3. Chrześcijaństwo a władza królewska.

4. Chrześcijaństwo a bogactwo i ubóstwo

5. Chrześcijaństwo a wojna.

Metody dydaktyczne:

Lektura i komentowanie źródeł pisanych, omawianie źródeł ikonograficznych, dyskusja nad wybranymi zagadnieniami rzeczywistości historycznej na podstawie literatury przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie erudycji studentów i umiejętności analizowania źródeł i problemów w czasie dyskusji na konserwatorium; w wyjątkowych wypadkach w czasie indywidualnego kolokwium ustnego.

Aby uzyskać zaliczenie konwersatorium, należy spełnić następujące warunki:

1. Na zajęciach należy być obecnym. Cztery nieobecności nieusprawiedliwione są powodem niezaliczenia ćwiczeń. Usprawiedliwić nieobecność może tylko zwolnienie lekarskie. Powodem niezaliczenia ćwiczeń jest pięć nieobecności, nawet usprawiedliwionych.

2. Na zajęciach należy się wykazywać aktywnością, znajomością zadanej literatury przedmiotu oraz źródeł.

3. Nie przewiduje się kolokwium końcowego. Prowadzący może poprosić o złożenie kolokwium z całości materiału w wypadku, jeżeli ma wątpliwości, czy dany student zasługuje na zaliczenie.

Uwagi:

prof. R. Michałowski - Religia i społeczeństwo w średniowieczu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.