Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wojskowości XIX wieku (blok: Historia wojskowości) 3104-M2HWXIX
Semestr zimowy 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia wojskowości XIX wieku (blok: Historia wojskowości) 3104-M2HWXIX
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jarosław Czubaty, Michał Mydłowski
Literatura:

Zob. "Zakres tematów".

Zakres tematów:

Ćwiczenia warsztatowe z historii wojskowości XIX w. stanowią element bloku zajęć specjalizacji wojskowej. Ich celem jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami historii wojen, dziejów poszczególnych kampanii, organizacji armii, nowych rozwiązań w dziedzinie techniki wojskowej, strategii i taktyki. W trakcie zajęć na przykładach wojen toczonych przez rewolucyjną Francję, kampanii napoleońskich, czy powstania listopadowego omówione zostaną m. in. kwestie generalnych zasad kierujących strategią prowadzenia wojen, organizacji i taktyki poszczególnych rodzajów broni (np. artyleria, czy kawaleria), logistycznego przygotowania działań wojennych w owej epoce, realiów funkcjonowania sztabów, przebiegu bitew i kampanii itp. Odrębną część zajęć stanowią warsztaty prowadzone w Muzeum Wojska Polskiego, podczas których uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się z uzbrojeniem i ekwipunkiem żołnierza w XIX w.

1) Bitwa pod Maciejowicami 1794

Sytuacja wojenna przed bitwą; znaczenie bitwy w planach obu stron; przyczyny klęski: przypadek, zdrada czy nieudolność? pamiętnik jako źródło do odtwarzania przebiegu bitwy.

Opracowania: Wybrane fragmenty z S. Herbst, Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego, Warszawa 1983, [siły i środki walczących stron, uwagi n.t. teatru działań wojennych; insurekcja a przełom w europejskiej sztuce wojennej]; W. Mikuła, Maciejowice 1794 [dowolne wydanie: sytuacja strategiczna w okresie poprzedzającym bitwę, teren bitwy, plany obu stron, przebieg bitwy]

Źródła: fragmenty z: J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, t. II, Warszawa 1957; J. Drzewiecki, Pamiętniki, Wilno 1858.

2) Napoleońska sztuka wojenna

Cechy charakterystyczne napoleońskiej sztuki wojennej. Dyskusja nad przykładami operacji i manewrów. Przykład wojny 1812 r. w opiniach historyków wojskowości

Źródła i opracowania: fragmenty z: M. Kukiel, Wojny napoleońskie; H. Bonnal, Manewr wileński, Oświęcim 2010; H. Camon, Napoleoński system wojny, Oświęcim 2010.

3) Kawaleria Wielkiej Armii

Liczebność i organizacja kawalerii napoleońskiej; przykłady zastosowania w działaniach wojennych; specyfika służby i walki, problemy związane z wyszkoleniem i prowadzeniem działań.

Źródła: Fragmenty z D. Chłapowski, Pamiętniki, Poznań 1899, t. I-II; Dał nam przykład Bonaparte. Wspomnienia i relacje żołnierzy polskich, t. I-II; podzielone między uczestników zajęć: pamiętniki H. Dembińskiego i F. Gajewskiego.

Opracowania: R. Bielecki, Wielka Armia [fragment dotyczący liczebności kawalerii, jej organizacji, uzbrojenia i zastosowania w działaniach wojennych]; R. Bielecki, Somosierra [fragment dotyczący terenu, na którym odbywała się szarża i jej przebiegu]; lub: A. Nieuważny, R. Morawski, Wojsko polskie w służbie Napoleona. Gwardie [zagadnienia j.w.]. Podzielone między uczestników zajęć: fragmenty z B. Gembarzewski, Wojsko polskie.

4) „Mała wojna” w epoce napoleońskiej.

Zasady działania lekkiej kawalerii na podstawie pracy Aleksandra Oborskiego.

Źródła: A. Oborski, Przepisy polowe w czasie boju przeznaczone dla jazdy lekkiej i wszelkich oficerów tejże broni, Warszawa 1812 (.http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=153328).

Opracowania: fragmenty z: R. Bielecki, Wielka Armia, Warszawa 1995; Ł. Wojtach, Napoleońska wojna podjazdowa http://napoleon.org.pl/taktyka/przepisy.php)

5) Precyzyjny plan rozgrywki i ludzkie błędy.

Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji na polu bitwy na przykładach wybranych epizodów z wojen napoleońskich i wojny krymskiej. Uczestnicy zajęć przygotują własne przykłady błędnych decyzji na poziomie taktycznym i strategicznym w wojnach XIX w.

Źródła: Fragmenty z D. Chłapowski, Pamiętniki, cz. I; Dał nam przykład Bonaparte... Wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1797-1815, t. II.

Opracowania: R. Bielecki, Encyklopedia wojen napoleońskich – hasło: Pruska Iława; M. Klimecki, Krym 1854-1855, Warszawa 2006 (fragment dotyczący szarży lekkiej brygady pod Balaclava)

6) Spory o ofensywę na Siedlce 1831

Czy utrwalona w historiografii teza o kunktatorstwie Skrzyneckiego podczas ofensywy na Siedlce jest dostatecznie uzasadniona? Artykuł Wacława Tokarza jako przykład analizy źródeł z historii wojskowej.

Źródła: I. Prądzyński, Pamiętniki, t. II, [rozdział dotyczący działań wojennych w końcu marca i na początku kwietnia 1831].

Opracowania: W. Zajewski, Powstanie listopadowe, Warszawa 1998, s. 108-110; J. Łojek, Szanse powstania listopadowego, Warszawa 1980, s. 70-77 [lub inne wydanie — fragment dotyczący oceny Skrzyneckiego]; W. Tokarz, Jak studiować historię wojen?, w: tenże, Rozprawy i szkice, t. II, Warszawa 1959; T. Strzeżek, Polska ofensywa wiosenna w 1831 r., Oświęcim 2011, s. 289-296.

7-8) Warsztaty w Muzeum Wojska Polskiego

Uczestnicy zajęć zapoznają się z różnymi przykładami broni palnej i białej oraz elementami żołnierskiego ekwipunku z pierwszej połowy XIX w.

Metody dydaktyczne:

W trakcie ćwiczeń warsztatowych prowadzona będzie analiza tekstów źródłowych i źródeł ikonograficznych. Wnioski z niej płynące będą w trakcie dyskusji konfrontowane z ustaleniami zawartymi w przyczynkach, monografiach i syntezach.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wystawiana na podstawie wykazanej podczas dyskusji na zajęciach wiedzy na temat omawianych zagadnień, merytorycznego wkładu w dyskusję, umiejętności wyciągania wniosków z analizy materiału źródłowego, dostrzegania relacji i związków przyczynowo-skutkowych między faktami i procesami, wyprowadzania ogólnych prawidłowości dotyczących procesu dziejowego i zjawisk społeczno-politycznych w oparciu o wiedzę szczegółową.

Zaliczenie na stopień. Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w nich, należyte przygotowanie do nich i aktywny udział w dyskusji.

Uwagi:

prof. J. Czubaty, mgr M. Mydłowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.