Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Edytorstwo źródeł historycznych 3104-M2SAEDA
Semestr zimowy 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Archiwistyka. Edytorstwo źródeł historycznych 3104-M2SAEDA
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Sikorska-Kulesza
Literatura:

1/Instrukcje w: J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014; Większość prac będzie wykonywana na podstawie instrukcji K. Lepszego i I. Ihnatowicza.

2/ R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006;

Wybrane artykuły z:

3/ Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.), red. A. Perłakowski, Kraków 2011;

4/ Edytorstwo źródeł – ograniczenia i perspektywy, red. A. Perłakowski, Kraków 2011;

5/Edytorstwo źródeł XIX wieku. Problemy teoretyczne i praktyka edytorska, red. J. Sikorska-Kulesza, Warszawa 2016;

6/Wokół edytorstwa dziewiętnastowiecznych źródeł, red. J. Sikorska-Kulesza, Warszawa 2017

7/Edytorstwo źródeł: różne drogi – wspólny cel, Kraków 2017

Kserokopie źródeł, tytuły edycji źródeł, recenzje podawane będą na zajęciach indywidualnie dla każdego studenta, tak aby możliwie rozszerzyć podstawę do analizy i oceny przyjętych rozwiązań.

Zakres tematów:

1.Warsztat edytora. Instrukcje wydawnicze:

ogólne i dotyczące określonych typów źródeł; normy zwyczajowe; literatura przedmiotu; modele edycji, e-edycje. Omówienie literatury. Rodzaje edycji źródłowych. Kryteria wyboru źródeł do wydania.

2. Wybór podstawy wydania, zasady ogólne i

procedury wyboru podstawy różnych rodzajów źródeł. Formy zapisu odmian.

3. Transliteracja, transkrypcja, modernizacja.

Ustalenie brzmienia tekstu. Kopiowanie i kolacjonowanie. Nota edytorska.

4. Oddanie elementów kancelaryjnych, not marginalnych, elementów nietekstowych źródła. Przypis tekstowy.

5. Redakcja nagłówka oraz legendy – cel, elementy, ćwiczenia.

6. Przypisy rzeczowe – rodzaje, cel, zakres, redakcja.

7. Omówienie zakresu wstępu, rodzajów i sposobu sporządzania indeksów.

Efekty kształcenia:

Po zaliczeniu zajęć student powinien: 1/rozumieć konieczność uzasadnionego wyboru określonych źródeł do wydania i podać argumenty przemawiające za lub przeciw wydaniu; 2/umieć wskazać instrukcje wydawnicze dla określonych epok oraz typów źródeł i umieć wskazać inne źródła informacji dotyczące krytycznych edycji źródeł; 3/znać zależność między rodzajami edycji źródłowych a standardem ich opracowania; 4/znać zasady postępowania w przypadku źródeł istniejących w różnych przekazach; 5/umieć poprawnie skopiować tekst, wybrać metodę odwzorowania do wydania; 6/ rozumieć problemy związane z transkrypcją i modernizacją tekstu źródła; 7/umieć poprawnie zredagować nagłówek, legendę oraz notę edytorską; 8/wiedzieć, jakie treści powinny znajdować się we wstępach; 9/znać rodzaje przypisów i zasady ich poprawnego tworzenia.

W efekcie student otrzyma podstawowe instrumenty poznawcze do oceny wartości edycji źródłowej oraz do podjęcia własnej pracy nad edycją źródła historycznego.

Metody dydaktyczne:

Tematyka zajęć będzie realizowana w porządku kolejnych faz w procesie pracy nad wydaniem źródła historycznego. Główne metody osiągnięcia celów zajęć to: 1/zapoznanie się z zasadami zapisanymi w instrukcjach; 2/zapoznanie się z literaturą przedmiotu; 3/analiza rozwiązań edytorskich w wybranych edycjach źródeł (wzorcowych oraz przykłady nietrafnych realizacji); 4/wykonanie części prac edycyjnych dla określonego źródła oryginalnego: a/skopiowanie, b/transkrypcja, c/modernizacja, d/ćwiczenia w pisaniu nagłówka, legendy, przypisów, e/napisanie noty edytorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest pozytywna ocena przygotowania się do zajęć i zadowalające wykonanie prac pisemnych po zajęciach. Zaliczenie będzie na ocenę.

Uwagi:

prof. J. Sikorska-Kulesza

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.