Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium z języka angielskiego 3104-M2TR-ANG/Z
Semestr zimowy 2018/19
Translatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Translatorium z języka angielskiego 3104-M2TR-ANG/Z
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Translatorium (TRAN), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala B
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Michał Leśniewski
Literatura:

Szczegóły w rubryce „zakres tematów”

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne, omówienie tematyki zajęć.

2. Współczesna Historiografia Brytyjska,

Szczegółowe przypadki.

C.A. Bayly, Imperial Meridian. The British Empire and the World, 1780-1830, London 1994, s. 1-15, 100-163, 217-247.

3. Współczesna Historiografia Brytyjska,

Szczegółowe przypadki.

C.A. Bayly, Imperial Meridian. The British Empire and the World, 1780-1830, London 1994, s. 1-15, 100-163, 217-247.

4. Współczesna Historiografia Brytyjska,

Szczegółowe przypadki.

C.A. Bayly, Imperial Meridian. The British Empire and the World, 1780-1830, London 1994, s. 1-15, 100-163, 217-247.

5. Współczesna Historiografia Brytyjska,

Szczegółowe przypadki.

C.A. Bayly, Imperial Meridian. The British Empire and the World, 1780-1830, London 1994, s. 1-15, 100-163, 217-247.

6. Archiwa brytyjskie – Colonial Office - wstęp.

http://www2.nationalarchives.gov.uk/default.htm

Anne Thurston, Records of the Colonial Office, Dominions Office, Commonwealth Relations Office and Commonwealth Office, London 1997, s. 1-22

7. Colonial Office zasoby i obieg dokumentów

Anne Thurston, Records of the Colonial Office, Domionions Office, Commonwealth Relations Office and Commonwealth Office, s. 30-55

8. Praktyczne odczytywanie przykładowych brytyjskich dokumentów archiwalnych

Dwa przykładowe dokumenty z PRO

Anne Thurston, Records of the Colonial Office, s. 421-424.

9. Zajęcia praktyczne – lektura wybranych rękopiśmiennych dokumentów archiwalnych z Public Record Office – 1

War Office Records, NA, WO 162/192

10. Zajęcia praktyczne – lektura wybranych rękopiśmiennych dokumentów archiwalnych z Public Record Office – 1

War Office Records, NA, WO 162/192

11. Zajęcia praktyczne – lektura wybranych rękopiśmiennych dokumentów archiwalnych z Public Record Office – 1

War Office Records, NA, WO 162/192

12. Zajęcia praktyczne – lektura wybranych rękopiśmiennych dokumentów archiwalnych z Public Record Office – 2.

Colonial Office Records, NA, CO 48/191

13. Swobodna dyskusja

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu tych zajęć student ma docelowo czytać ze zrozumieniem teksty naukowe, orientować się terminologii historycznej współczesnej i dziewiętnastowiecznej. Powinien czytać ze zrozumieniem dziewiętnastowieczną literaturę przedmiotu oraz źródła tak drukowane, jak i w postaci manuskryptu.

Student powinien nabyć umiejętności analizy tekstów pochodzących z dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Powinien także umieć odczytać ówczesne rękopisy. Powinien również rozpoznać tekst napisany dziewiętnastowieczną angielszczyzną i odróżnić go od współczesnego lub starszego.

Powinien wreszcie umieć wyjaśnić przyczyny, takiej a nie innej konstrukcji oficjalnych dokumentów i korespondencji wytworzonej w dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą prowadzone w postaci ćwiczeń warsztatowych. Podstawa zajęć będzie lektura zadanych materiałów. Ważnym, elementem procesu dydaktycznego będzie czytane fragmentów tekstów w trakcie zajęć (tak zadanych, jak i wcześniej nie znanych), a następnie dyskusje nad tymi tekstami i ich rozumieniem, dotyczyć to będzie przede wszystkim materiału źródłowego w tym rękopiśmiennego.

Czytanie w domu pozwoli zapoznać się ze znacznym zakresem literatury anglojęzycznej, z XIX i XX wieku.

Odczytywanie na zajęciach ma służyć poprawie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Dyskusje nad fragmentami tekstów mają pokazać niejednoznaczność wielu przekazów tekstowych i wielość możliwych interpretacji.

Czytanie fragmentów rękopiśmiennych ma zapoznać studentów z elementami angielskie neografii.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa do zaliczenia i oceny zajęć są:

1) Obecność, czyli regularne uczęszczanie na zajęcia.

Dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze, pozostałe nieobecności wymagają zaliczenia.

2) Aktywne uczestnictwo w pracy na zajęciach, udział w dyskusjach.

3) Przygotowanie do zajęć, czyli zapoznawanie się z zadawanymi tekstami;

4) Omówienie wybranego rozdziału The Oxford History of British Empire, t. 1-5

5) Porównanie wybranego rozdziału z OHBE z wybranym rozdziałem z The Cambridge History of British Empire.

Uwagi:

prof. Michał Leśniewski - Od czytania ze zrozumieniem do neografii angielskiej. Jak czytać rozumieć i odczytywać XIX i XX wieczne teksty angielskie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.