Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski 1914-1945 3104-L2H20PL1
Semestr letni 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia Polski 1914-1945 3104-L2H20PL1
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dobrochna Kałwa, Aleksandra Kuligowska
Literatura:

Temat 1:

-źródło:

tekst ustawy o reformie rolnej z dnia 28 grudnia 1925 r.: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19260010001

-Literatura obowiązkowa:

W. Studnicki, Przewroty i reformy agrarne Europy powojennej i Polski, Warszawa 1927, s. 225-262.

-Literatura uzupełniająca (nieobowiązkowa):

J. Sadkieicz, „Ci, którzy przekonać nie umieją”. Idea porozumienia polsko-niemieckiego w publicystyce Władysława Studnickiego i wileńskiego „Słowa” (do 1939), Kraków 2012, s. 35-81.

J. Gzella, Zaborcy i sąsiedzi Polski w myśli społeczno-politycznej Władysława Studnickiego (do 1939 roku), Toruń 1998.

M. Figura, Rosja w myśli politycznej Władysława Studnickiego, Poznań 2008.

Temat 2:

-źródło:

J. Burhardt, Moja misja w Gdańsku, Warszawa 1970, s. 10-52.

Umowa zawarta pomiędzy Polską, a Wolnym Miastem Gdańskiem celem wykonania i uzupełnienia polsko-gdańskiej konwencji z dnia 9 listopada 1920 r.

Obrona ludności polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk 1931.

-Literatura obowiązkowa:

K. Weiss, Swoi i obcy w Wolnym Mieście Gdańsku, w: M. Mroczko (red.), Na rozstajach dróg. Gdańsk między Niemcami a Polską (1920-1939), Gdańsk 1998, s.

-Literatura uzupełniająca:

H.M. Kula, Gdańska „Dziura celna”. Polscy inspektorzy celni w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1939, Gdańsk 1999.

Z. Kurek, Trzy lata w Wolnym Mieście Gdańsku 1936-1939, Bydgoszcz 1987.

Temat 3:

-źródło:

list Arthura Greisera do Marii Greiser z dnia 15 czerwca 1946 roku

List A. Greisera do H. Himmlera z 1.05.1942 r.

-Literatura obowiązkowa:

Cz. Łuczak, Artur Greiser, Poznań 1998.

-Literatura uzupełniająca:

C. Epstein, Wzorcowy nazista. Arthur Greiser i okupacja Kraju Warty, Wrocław 2010.

I. Kershaw, Arthur Greiser – ein Motor der „Endloeseung”, w: Die Braune Elite 2, Darmstadt 1999, s. 116-127.

Temat 4:

Źródło:

Artykuły prasowe na temat procesu M. Gorgonowej w: Express Wieczorny Ilustrowany: od 25 kwietnia do 1 maja 1932 roku, dostępne online w: Biblioteka Cyfrowa Regionalia Ziemi Łódzkiej: http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=23390

Artykuły prasowe na temat procesu M. Gorgonowej w: Ilustrowany Kurier Codzienny od 26 kwietnia do 2 maja 1932 roku, dostępny online w:

Małopolska Biblioteka Cyfrowa http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=71461&tab=3

-Literatura obowiązkowa:

I.Krzywicka, Kontrola współczesności. Wybór międzywojennej publicystyki społecznej i literackiej z lat 1924-1939, Warszawa 2008, s. 106-144.

-Literatura uzupełniająca:

C. Łazarewicz, Sprawa Gorgonowej, Wołowiec 2018.

-Dodatkowo:

Film w reż. J. Majewskiego „Sprawa Gorgonowej”, dostępny w Internecie

„Odeon” – felietony filmowe Stanisława Janickiego: https://www.rmfclassic.pl/radio/programy,odeon-stanislawa-janickiego,71.html

Temat 5:

-źródło:

T. Dołęga-Mostowicz, Kariera Nikodema Dyzmy – wybrane wydanie.

Eseje polityczne T. Dołęgi-Mostowicza: Zły system, Ecce Homo, Ave Censor, w: T. Dołęga-Mostowicz, Zły system. Teksty niewydane, Warszawa 2017.

-Literatura uzupełniająca:

P. Duber, Działalność polityczna Kazimierza Bartla w latach 1926-1930, Warszawa 2014.

S. Kalbarczyk, Kazimierz Bartel (1882-1941). Uczony w świetle polityki, Warszawa 2015.

J. Rurawski, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Warszawa 1987.

P. Sliwiński, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Poznań 1994.

Temat 6:

-źródło:

J. Tuwim, Jarmark rymów. Tylko dla dorosłych – wybrane wydanie

K.I. Gałczyński, Piekło polskie, pierwodruk w: Cyrulik Warszawski, nr 18 (18),1926, str. 6-7.

-Literatura obowiązkowa:

J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000, s. 112-124 i 158-160.

-Literatura uzupełniająca:

A.Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 1999.

Temat 7:

-źródło:

J. Stempowski, Pan Jowialski i jego spadkobiercy, w: tegoż, Pamiętnik teatralny trzeciej klasy i inne szkice, Wrocław 1999, s. 78-138.

-Literatura uzupełniająca:

J. Stempowski, Pamiętnik teatralny trzeciej klasy i inne szkice, Wrocław 1999.

A.S. Kowalczyk, Nieśpieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim, Wrocław 1997.

„Pan Jerzy”. Śladami nieśpiesznego przechodnia. Wspomnienia i szkice o Jerzym Stempowskim, Warszawa 2005.

Temat 9:

-źródło:

Z. Uniłowski, Wspólny pokój – dowolne wydanie

-Literatura obowiązkowa:

B. Faron, Wstęp, w: Z. Uniłowski, Wspólny pokój i inne utwory, Wrocław 1976, s. 3-45.

Temat 10:

źródło:

- Literatura obowiązkowa:

P. Mitzner, Warszawski domek w Kołomnie, Warszawa 2014, s. 64-92.

Prowadzący zajęcia zastrzega sobie możliwość zmian w sylabusie, w tym co do kolejności realizowanych tematów.

Zakres tematów:

1.Reforma rolna w II RP w opinii Władysława Studnickiego.

2. Relacje między II RP a Wolnym Miastem Gdańskiem.

3. Wzorcowy Okręg Arthura Greisera – nowe środki germanizacji Wielkopolski w czasie II wojny światowej.

4. Sprawa Gorgonowej – relacje prasowe, czy sensacje? Prasa o jednym z najsłynniejszych procesów karnych II RP.

5. Kariera polityczna w świetle literatury „popularnej” – przypadek Nikodema Dyzmy.

6. Polemiki polityczne i społeczne w twórczości poetów dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.

7. Pamflet polityczny Jerzego Stempowskiego.

8. Wojny literackie w czasopismach (literackich) II RP.

9. Wspólny pokój Z. Uniłowskiego jako zwierciadło polskiej bohemy artystycznej II RP.

10. Emigracja rosyjska w Polsce. Domek w Kołomnie i Dimitr Fiłosovov

Metody dydaktyczne:

Szczegółowa analiza źródeł w oparciu o:

-warsztat badawczy historyka

-wiedzę na temat kontekstu historycznego, do którego przynależy źródło, zdobytą na podstawie przeczytanych lektur.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkami zaliczenia są: obecność na zajęciach i wykazanie się stosowną wiedzą, wyniesioną z lektury opracowań (listy lektur w sylabusach).

Ocena uzależniona będzie od aktywności na zajęciach. Możliwe jest przygotowanie dodatkowej pracy (np. omówienie dodatkowej lektury) dla osób chcących podnieść ocenę z przedmiotu.

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Kolejne należy odrobić na dyżurze (czwartek godz. 13.00-14.00)

Uwagi:

dr D. Kałwa, dr A. Kuligowska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.