Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski 1914-1945 3104-L2H20PL1
Semestr letni 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia Polski 1914-1945 3104-L2H20PL1
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 8
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Igor Chabrowski
Literatura:

Patrz zakres tematów.

Podręczniki:

Żarnowski, Janusz, red. Badania nad dziejami społecznymi XIX i XX wieku. Metamorfozy społeczne, t. 2: Warszawa: Instytut Historii PAN, 2007.

Żarnowski, Janusz. Historia społeczna: metodologia, ewolucja, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Nariton, Instytut Historii PAN, 2011.

Zakres tematów:

Historia polski 1914-1945

analizowane problemy:

1. Zmiany w środkach komunikacji społecznej i formach dokumentacji życia we wczesnym XX wieku.

2. Analiza źródeł do historii społecznej.

3. Analiza różnorodności narracji historii społecznej.

4. Analizowanie różnorodności społecznej / geograficznej / politycznej / kulturowej 1 poł. XX w. na terenach II RP.

Problemy i źródła:

1. Nowoczesne państwo i biurokracja: zatrudnienie, określenie statusu w hierarchii instytucjonalnej, organizacja, klasyfikacja, podziały i klasy; metody komunikacji wewnątrz-instytucjonalnej, potrzeba / konieczność biurokratyzacji, biurokracja jako forma władzy i jako nowoczesność – nowoczesne zbiurokratyzowane społeczeństwo

Źródło: AAN 2/2021/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej we Lwowie, „Sprawozdania sytuacyjne miesięczne Komendanta Policji Państwowej Okręgu VIII we Lwowie z życia polskich legalnych partii politycznych i mniejszości narodowych [lipiec - październik 1924 rok.]”: https://szukajwarchiwach.pl/2/2021/0/-/5/str/1/1/100#tabSkany

AAN 2/2021/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej we Lwowie, „Ewidencja szeregowych posiadających kurs komendantów posterunków Policji Państwowej, przydziały posterunków. Wykazy, korespondencja.”: https://szukajwarchiwach.pl/2/2021/0/-/16#tabSkany

2. Statystyka: forma państwowo-twórcza: zbiór, forma, metoda i reprezentacja „naukowa” danych; standardy tworzenia „rzeczywistości” statystycznych, zmiany pytań i form-metod interpretacji pytań w konstrukcjach statystycznych; mapa a obraz statystyczny, polityka a „naukowy” obraz społeczny

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1931, 1935, 1937, 1939/1940

3. Propagowanie niepodległości – propaganda i legitymizacja (nowej) państwowości: fotografia: sfera prywatna – obraz patriotyczny, ubiór osobisty, biżuteria, tworzenie i dostosowywanie historii; sfera publiczna – wielkie wydarzenia, obraz wojny, rewolucji, cierpienia i zwycięstwa, miejsca pamięci. Problematyka: tworzenie obrazu, autentyczność, tworzenie standardów, obrót informacji, konformizm.

Źródło: Kolekcje fotografii o tematyce niepodległościowej;

Dodatkowe źródła: https://polona.pl/item/xx-rocznica-odzyskania-niepodleglosci,NzIyMzk3Mjk/0/#info:metadata; https://polona.pl/item/trzeci-maj-swieto-narodowe,NzQyNTY1NDE/36/#info:metadata

4. Etnografia i tworzenie narodu, etniczności, ludowości, egzotyki i swojskości: film i opis etnograficzny jako źródła opisu / manipulacji / klasyfikacji / kreacji / kontrastowania rzeczywistości: problemy swój i obcy w obrazie społecznym, swój i obcy w tworzeniu nowego państwa; obraz nowoczesności w lustrze egzotyki / „zacofania” / odmienności kulturowej; problem czasu historycznego a społecznej, etnicznej, kulturowej różnorodności.

Źródło: film etnograficzny (Polesie: https://www.youtube.com/watch?v=WMeTSNfvJ0g ); twórczość Zofii Chomętowskiej (1902-1991)

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4218

Literatura: Linkiewicz, Olga. Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków: Universitas, Fundacja Lanckorońskich, 2018.

5. Życie religijne i odnowa religijności: „Rycerz Niepokalanej” w walce o nowe życie polityczne – media w służbie wiary i wizji politycznej; M. Kolbe i charyzmatyczny kościół; rola religii wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich; „Cud nad Wisłą” i narodowy katolicyzm (ONR i nar. kat.) i antysemityzm w kościele;

Źródło: „Rycerz Niepokalanej” (wybór BUW)

Literatura: Stegnera, Taduesz, red. Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Metamorfozy społeczne t. 5. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2013. (katolicyzm: Grzegorz Bujak, 11-22; Paweł Maciaszek, 45-59; prawosławie: Roman Płoński, 165-180; grekokatolicy: Stefan Horak, 179-200; judaizm: Regina Renz, 279-290, Kamil Kijek, 291-331).

6. Prasa i pluralizm polityczny oraz pluralizm medialny: jego rola, skala i ograniczenia na przestrzeni międzywojnia, cenzura i jej konsekwencje; rola sensacji w tworzeniu mediów; rola rynku w kształtowaniu prasy; „plemiona informacyjne” – podziały polityczne i różne światopoglądy oraz wiedze o świecie; konflikty jak fundament tworzenia wspólnot politycznych.

Zadanie źródłowe: wyszukiwanie opinii o przełomowych wydarzeniach (wybór jednego) zamach na Narutowicza (1922), zamach majowy (1926), strajk chłopski 1937 (krakowskie), wybór prasy

7. Satyra i walka polityczna: proces polityczny w państwie demokratycznym i autorytarnym: ograniczenia w wolności słowa i bunty oraz śmiech intelektualistów, rola śmiechu i szyderstwa w ataku i obronie społeczeństwa (elity społ.); życie polityczne i jego granice w nowoczesnym państwie – co to znaczy i czy w ogóle coś to znaczy? Jak była różnica w życiu w monarchiach i państwie demokratycznym oraz pod dyktaturą.

Źródło: M. Hemar, J. Lechoń i J. Tuwim, „Szopka polityczna” (1931) w M. Hemar, J. Lechoń, A. Słonimski i J. Tuwim, Szopki 1922-1931 Pikadora i Cyrulika Warszawskiego, oprac. T. Januszewski, Warszawa 2013.

Dodatkowe źródła: https://polona.pl/item/album-karykatur-marszalka-j-pilsudskiego-na-pamiatke-x-lecia-niepodleglosci-rz-posp,MzMzODc5NDk/0/#info:metadata

8. Muzyka i film: metody i zmiany w konsumpcji dóbr kultury / produktów kultury; produkcja, konsumpcja, przetwarzanie i odtwarzanie; zabawa, forma zabawy, dostępność, klasowość; mody i smaki – inny świat, lepszy świat; sztuka dla relaksu i zaangażowana; międzynarodowe i globalne trendy

LUB architektura i kwestia zachowania dziedzictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz tworzenia dziedzictwa narodowego.

Źródła: https://polona.pl/item/album-naszych-zabytkow-t-1-koscioly-drewniane-cz-1-dyec-gnieznienska,NzY4MDg0NjI/0/#info:metadata ; Z. Kalinowski, J. Kłos, Z. Mączeński, K. Stefański, K. Skórewicz, R. Świerczyński, J. Wojciechowski. Wieś i Miasteczko, Materyały do Architektury Polskiej, Tom I. Warszawa 1916.

Literatura: Theodor Adorno, The Culture Industry: Selected Esseys on Mass Culture, ed. J. Bernstein (London, New York: Routledge, 2001), 61-97. Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (wiele edycji); Mędrzecki, Włodzimierz, wyd. Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Metamorfozy społeczne, t. 4. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2012.

9. Dyskusja i recenzja:

a) Jochen Böhler, Wojna domowa: nowe spojrzenie na odrodzenie Polski, tłum. Rober Sudół, Kraków 2018.

b) Włodzimierz Mędrzecki, Kresowy kalejdoskop: wędrówki przez ziemie wschodnie drugiej Rzeczypospolitej, 1918-1939, Kraków 2018.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia ćwiczeniowe: studenci będą uczyć się krytycznie czytać źródła do epoki XX w., dyskutować problematykę zawartą w źródłach i literaturze przedmiotu, a także przygotowywać krótkie wypowiedzi pisemne i prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (obecność, aktywna praca, kolokwia): 70%

Prezentacja: 15%

Praca pisemna / esej: 15%

Uwagi:

dr Igor Chabrowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.