Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia powszechna po 1945 r. 3104-L2H20PW2
Semestr letni 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia powszechna po 1945 r. 3104-L2H20PW2
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 14
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Michał Leśniewski
Literatura:

- John Darwin, The Empire Project. The Rise and Fall of the British World System, 1830-1970, Cambridge 2011;

- John Darwin, Britain and Decolonisation. The Retreat from Empire in the Post-War World, London 1988;

- Ronald Hyam, Britain’s Declining Empire. The Road to Decolonisation, 1918-1968, Cambridge 2006;

- Denis Judd, Empire, London 1996;

- Paul Kennedy, Mocarstwa Świata, Warszawa 1994;

- Jadwiga Kiwerska, Rozpad imperium Brytyjskiego w Afryce, Warszawa 1989;

- Adam Kosidło, Dekolonizacja Afryki. Kryzys Formalnego Imperium Wielkiej Brytanii, 1939-1951, Gdańsk 1997;

- James Lawrence, The Rise and Fall of the British Empire, London 1996;

- The Oxford History of the British Empire, t. IV, Oxford 1999;

- Keith Robbins, Zmierzch Wielkiego Mocarstwa. Wielka Brytania w latach 1870-1992, Wrocław 1994

Zakres tematów:

Dekolonizacja Imperium Brytyjskiego w Afryce, 1945-1966?: przyczyny, przebieg i skutki.

1) Szczegóły techniczne, wymagania merytoryczne, zasady zaliczania; wątpliwości i pytania.

2) Dekolonizacja, charakter i przyczyny zjawiska.

The Expansion of International Society, wyd. Headley Bull, Adam Watson, Oxford 1989, s.201-228;

John Darwin, Britain and Decolonisation: The Reatreat from Empire in the Post-War World, London 1988, s. 3-33.

3) Przed-dzień dekolonizacji, 1931-1941, cz.I.

Statut Westminsterski, 1931, [w:] Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t.II, 1927-1934, wyd. S. Sierpowski, Poznań 1992

John Darwin, Britain and Decolonisation: The Reatreat from Empire in the Post-War World, London 1988, s. 3-33

British Imperial Policy and Decolonisation, 1938-1964, t.I, Hong Kong 1987, s.8-24;

4) Przed-dzień dekolonizacji, 1931-1941, cz.II.

Colonial Development and Welfare Bill, 21.05.1940, [w:] British Imperial Policy and Decolonisation, 1938-1964, t.I, Hong Kong 1987, nr. 7;

Adam Kosidło, Dekolonizacja Afryki. Kryzys Formalnego Imperium Wielkiej Brytanii, 1939-1951, Gdańsk 1997, s.35-48.

John Darwin, Britain and Decolonisation: The Reatreat from Empire in the Post-War World, London 1988, s. 3-33

5) Kolonie i wojna, 1940-1945.

The Atlantic Charter, 14.08.1941, [w:] British Imperial Policy and Decolonisation, 1938-1964, t.I, nr 8;

The Atlantic Charter: Extract from the speech of the Prime Minister, 9.09.1941, [w:] ibidem, nr 9.

The War Effort and Colonial Policy, 24.06.1942, [w:] ibidem, nr 12;

Constitutional Development in West Africa, July 1942, [w:] ibidem, s. 168-182;

A Public Declaration on Colonial Policy, 1 i 4.09.1945, [w:] ibidem, nr 14 I 15;

A Public Declaration on Colonial Policy, 2.01.1943, [w:] ibidem, nr 17;

Colonial Development and Welfare, 21.09.1944, [w:] ibidem, nr 27.

John Darwin, Britain and Decolonisation: The Reatreat from Empire in the Post-War World, London 1988, s. 34-68.

Adam Kosidło, Dekolonizacja Afryki, s. 48-61.

Africa and World War II, Judith A. Byfield, Carolyn A. Brown, Cambridge 2015, s. 24-42.

6) Kolonializm po II wojnie światowej

Karta Narodów Zjednoczonych, 1945, Preambuła, Rozdz XI-XIII

Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka, 10.12.1945

Adam Kosidło, Dekolonizacja Afryki, s. 22-34, 63-109

7) Trudne początki dekolonizacji, 1945-1951.

Colonial Development and Welfare, 25.10.1944, [w:] British Imperial Policy and Decolonisation, 1938-1964, t.I, nr 28;

Colonial Development and Welfare, 15.11.1944, [w:] ibidem, nr 29;

Post-war Financial Policy and the Colonies, 9 July 1945, [w:] ibidem, nr 32;

Post-war Financial Policy and the Colonies, 15.06.1945, [w:] ibidem, nr 33;

Colonial Economic Policy, 6.12.1947, [w:] ibidem, nr 46;

‘The Colonial Empire and the Economic Crisis’, 26.07.1948, [w:] ibidem, nr 51;

The USA and British Colonial Policy, 14.01.1950, [w:] ibidem, nr 55;

‘A Survey of Communism in Africa’, 08.1950, [w:] ibidem, nr 59;

Colonial Resources and Defence Policy, 08.1950, [w:] ibidem, nr 60;

British Imperial Policy and Decolonisation, 1938-1964, t.I, s.46-51;

Adam Kosidło, Dekolonizacja Afryki, s. 120-171.

J. Darwin, Britain and Decolonisation: The Reatreat from Empire in the Post-War World, s. 69-79, 126-166.

6) Proces dekolonizacji w latach 50-tych XX wieku.

‘Sterling Balances’, [w:] British Imperial Policy and Decolonisation, 1938-1964, t.II, nr. 5;

Economic Policy, 17.05.1952, [w:] ibidem, t.II, nr 10;

British Overseas Obligations, 18.06.1952, [w:] ibidem, t.II, nr 11;

Colonial Development Policy, 27.06.1952, [w:] ibidem, t.II, nr 12;

Colonial Development Policy, 7.10.1952, [w:] ibidem, t.II, nr 13;

Colonial Development and Welfare, 30.09.1954, [w:] ibidem, t.II, nr 50;

Colonial Development and Welfare, 17.11.1954, [w:] ibidem, t.II, nr 50;

British Imperial Policy and Decolonisation, 1938-1964, t.II, s. 3-32;

J. Darwin, Britain and Decolonisation: The Reatreat from Empire in the Post-War World, s. 167-174.

The Oxford History of the British Empire, t. IV, s. 329-378

7) Początki dekolonizacji Afryki

Colonial Policy in Africa, February 1947, [w:] British Imperial Policy and Decolonisation, 1938-1964, t.I, s. 264-266;

Colonial Policy in Africa, May-Nov. 1947, [w:] ibidem, t. I, s. 276-277;

‘A Survey of Communism in Africa’, Aug. 1950, [w:] ibidem, t. I, s. 346-356;

Local Government Policy in Africa, 14 Jan. 1952, [w:] ibidem, t. II, s. 138-141;

Adam Kosidło, Dekolonizacja Afryki, s. 63-171;

Ronald Hyam, Britain’s Declining Empire. The Road to Decolonisation, 1918-1968, Cambridge 2006, s. 139-146;

8) Dekolonizacja Afryki Zachodniej - Ghana

West African Policy, 28 June 1948, British Imperial Policy and Decolonisation, 1938-1964, t.I, s.297-298;

Constitutional Advance in the Gold Coast, 26 Jan. 1953, [w:] ibidem, t. II, s. 190-194;

The Africanisation Policy of the West African Governments, 13 March 1983, [w:] ibidem, t. II, s. 209-214;

Gold Coast Independence and Commeonwealth, 27 June 1953, [w:] ibidem, t. II, s. 239-240;

Gold Coast Independence and Commeonwealth, Sept. 1953, [w:] ibidem, t. II, s., 254-255;

Notes on the Future Gold Coast Scene, Aug. 1955, [w:] ibidem, t. II, s. 374-378;

Kwame Nkrumah, Autobiografia, Warszawa 1958.

Adam Kosidło, Dekolonizacja Afryki, s.173-210;

Jedwiga Kiwerska, Rozpad imperium brytyjskiego w Afryce, Warszawa 1989, s. 132-147;

9) Dekolonizacja Afryki Zachodniej - Nigeria

West African Policy, 12, 28 June 1948, British Imperial Policy and Decolonisation, 1938-1964, t.I, s.296-298;

Constitutional Advance in West Africa, 5 Feb. 1953, [w:] ibidem, t. II, s. 195-198;

Constitutional Advance in West Africa, 5 March 1953, [w:] ibidem, t. II, s. 203-208;

The Africanisation Policy of the West African Governments, 13 March 1983, [w:] ibidem, t. II, s. 209-214;

Constitutional Advance in West Africa, 15 March 1953, [w:] ibidem, t. II, s. 215-218;

The Nigerian Constitution, 17 Aug. 1953, [w:] ibidem, t. II, s. 249-253;

Adam Kosidło, Dekolonizacja Afryki, s.211-225;

Jedwiga Kiwerska, Rozpad imperium brytyjskiego w Afryce, Warszawa 1989, s. 147-159;

10) Dekolonizacja Afryki Wschodniej - Kenia

The East-african groundnut scheme, British Imperial Policy and Decolonisation, 1938-1964, t. I, s. 302-320;

Constitutional Development in East Africa, 20. Nov. 1950, [w:] ibidem, t. I, s. 368-369;

Constitutional Advance in Kenya, 14 Aug. 1953, [w:] ibidem, t. II, s. 246-248;

Constitutional Development in Kenya, 29. Oct. 1953, [w:] ibidem, t. II, s. 259-263;

The franchise in East and Central Africa, 15 Oct. 1955, [w:] ibidem, t. II, s. 393-397;

Hola Camp, Kenya, 27 July 1959, [w:] ibidem, t. II, s. 498-514;

Report of the Kenya Constitutional Conference, Feb. 1960, [w:] ibidem, t. II, s. 539-557;

Adam Kosidło, Dekolonizacja Afryki, s. 250-260;

Marek Pawełczak, Kenia, Warszawa 2004, s. 162-215.

11) i 12) Afryka Centralna: Imperium między osadnikami i Tubylcami.

‘Closer Association in Central Africa’, 9.11.1951, [w:] British Imperial Policy and Decolonisation, 1938-1964, t.II, nr 2;

‘Relations with South Africa’, 5.06.1953, [w:] ibidem, t.II, nr 27;

Constitutional Advance in Central Africa, 15.04.1954, [w:] ibidem, t.II, nr 40;

Central African Federation, 14.09.1954, [w:] ibidem, t.II, nr 47;

Central African Federation, 10.1960, [w:] ibidem, t.II, nr 79;

‘Southern Rhodesia’, 11.1965, [w:] ibidem, t.II, nr 81;

Adam Kosidło, Dekolonizacja Afryki, s. 234-250;

J. Kiwerska, Rozpad Imperium Brytyjskiego w Afryce, Warszawa 1989, s.219-290;

A.J. Wills, An Introduction to the History of Central Africa, Oxford 1973, s. 304-367.

13) „Wiatr Przemian”, czyli o dekolonizacji w latach sześćdziesiątych XX wieku.

‘Imperium et Libertas’, 9.10.1958, [w:] British Imperial Policy and Decolonisation, 1938-1964, t.II, nr 74;

Colonial Policy, 2.11.1959, [w:] ibidem, t.II, nr 76;

The Wind of Change, 3.02.1960, [w:] ibidem, t.II, nr 77;

Colonial Policy, 11.10.1961, [w:] ibidem, t.II, nr 80;

‘Trouble in Africa’, 31.01.1964, [w:] ibidem, t.II, nr 82;

‘Trouble in Africa’, 7.02.1964, [w:] ibidem, t.II, nr 83;

J. Darwin, Britain and Decolonisation: The Reatreat from Empire in the Post-War World, s.289-328.

Ronald Hyam, Britain’s Declining Empire. The Road to Decolonisation, 1918-1968, Cambridge 2006, s.241-326.

14) Zakończenie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą prowadzone w postaci ćwiczeń warsztatowych. Podstawa zajęć będzie lektura zadanych materiałów. Ważnym, elementem procesu dydaktycznego będzie nad tekstami i ich rozumieniem.

Czytanie w domu pozwoli zapoznać się ze znacznym zakresem literatury anglojęzycznej dotyczącej dziejów Wielkiej Brytanii i Imperium w dwudziestoleciu międzywojennym.

Dyskusje nad fragmentami tekstów mają pokazać niuanse ówczesnej polityki imperialnej i motywacji, jakie kierowały poszczególnymi politykami brytyjskimi i dominialnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa do zaliczenia i oceny zajęć są:

a) Regularne uczęszczanie na zajęcia. Dozwolona jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona, każda następna wymaga usprawiedliwienia.

- jedna nieobecność nie wymaga zaliczania opuszczonych zajęć;

- dwie nieobecności wymagają zaliczenia jednego z dwóch opuszczonych tematów;

- trzy nieobecności wymagają zaliczenia całego kursu;

- nieobecność na więcej niż trzech zajęciach oznacza automatyczne wykreślenie z grupy ćwiczeniowej.

b) Przygotowanie i aktywny udział w zajęciach.

- każdy brak przygotowania na zajęcia musi być zaliczony;

- w przypadku osób, które nie były aktywne w trakcie ćwiczeń podstawą zaliczenia, będzie końcowe kolokwium, z którego zostaną zwolnieni najaktywniejsi uczestnicy zajęć;

Poprawy wystawionych ocen będą możliwe jedynie w przypadku osób biorących aktywny udział w zajęciach; ewentualne zaliczenia zajęć i poprawki będą się odbywały na indywidualnych spotkaniach, w trakcie dyżurów, lub innych ustalonych terminach.

Uwagi:

dr hab. M. Leśniewski - Dekolonizacja Imperium Brytyjskiego w Afryce, 1945-1966? Przyczyny, przebieg i skutki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.