Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Dyplomatyka XX-XXI wieku 3104-L2SA17-DYPL
Semestr letni 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Archiwistyka. Dyplomatyka XX-XXI wieku 3104-L2SA17-DYPL
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tadeusz Rutkowski
Literatura:

Adam G. Dąbrowski, „Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w latach 1918-1939”, Warszawa 2015, Władysław Horst, „Kancelarie i archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1944-1990)”, Warszawa 2006, „Standard metadanych e-PL”, Warszawa 2005; Robótka H. „Metodyka archiwalna. Opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, technicznej, audiowizualnej (fotografii, filmów i mikrofilmów, nagrań)”, Toruń 1988; Robótka H. „Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki”, Toruń 2011; „Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno – źródłoznawcze”, red. Filip Musiał, Kraków 2006.

Zakres tematów:

I. Zajęcia wstępne, wprowadzenie do tematyki zajęć

II. Standardy opisu dokumentu

Analiza standardów Dublin Core i e-PL:

www.archiwa.gov.pl Zarządzanie dokumentacją dokument elektroniczny

III. Dokumentacja urzędowa - protokoły posiedzeń i zebrań

Źródła: "Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo nowogródzkie", wstęp i opr. M. Szarejko, W. Śleszyński, Kraków 2015,

IV. Dokumentacja urzędowa: notatki służbowe, sprawozdania

Źródła: Szukaj w archiwach, „Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej”, t. 1 – 8, red. W. Rojek, Kraków 1994 – 2008,

V. Korespondencja urzędowa

Źródła: Szukaj w archiwach

VI. Dokumenty dyplomatyczne: 2 zajęcia

Źródła: „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne”, wybrane tomy z okresu II RP I PRL

Opracowania: „Historia dyplomacji polskiej”, t. IV 1918 - 1939, Warszawa 1995 r., „Historia dyplomacji polskiej”, t. VI 1944/45 – 1989, Warszawa 2010,

VII. Dokumenty PZPR – 2 zajęcia

„Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1944 – 1945”, opr. A. Kochański, Warszawa 1992, „PZPR a Solidarność” 1980 – 1981: tajne dokumenty Biura Politycznego”, Warszawa 2013, „Marzec’68 w Łodzi”, red. S. Nowinowski, Łódź 2010; „Spętana Akademia”. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. T. 2 Materiały partyjne”, opr. P. Pleskot, T. P. Rutkowski, Warszawa 2012, Szukaj w archiwach

VIII. Dokumenty aparatu bezpieczeństwa – 2 zajęcia

„Aparat bezpieczeństwa w latach 1944 – 1956: taktyka strategia, metody. Cz. 1, lata 1945 – 1947”, opr. A. Paczkowski, Warszawa 1994, „Aparat bezpieczeństwa w latach 1944 – 1956: taktyka, strategia, metody. Cz. 2, lata 1948 – 1949”, opr. A. Paczkowski, Warszawa 1996, „Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1950 – 1952” taktyka, strategia, metody”, wstęp. A. Paczkowski, wyb. i opr. A. Dudek, A. Paczkowski, Warszawa 2000, „Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953 – 1954: taktyka, strategia metody”, wstęp A. Paczkowski, wyb. i opr. G. Majchrzak, A. Paczkowski, Warszawa 2004, „Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1954 – 1956: taktyka, strategia metody”, wstęp A. Paczkowski, wyb. i opr. G. Majchrzak, A. Paczkowski, Warszawa 2011, „Rok pierwszy: powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie”, Warszawa 2004, „Rok pierwszy: powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa na Rzeszowszczyźnie (sierpień 1944 –lipiec 1945), wyb. i opr. D. Iwaneczko, Z. Nawrocki, Rzeszów 2005,

Opracowania: „Zarządzanie dokumentacją aktową w naczelnych organach bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1990”, w: „W kręgu "teczek". Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, P. Perzyna, Toruń 2007, s. 115-128, Tomasz Balbus, „Badanie dokumentacji komunistycznego aparatu represji I (UBP, Informacji Wojskowej, Milicji Obywatelskiej). Wybrane aspekty źródłoznawcze”, w: „Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno – źródłoznawcze”, red. Filip Musiał, Kraków 2006, s. 193 – 212, W. Frazik, F. Musiał, „Akta agenturalne w pracy historyka”, w: „Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno – źródłoznawcze”, red. Filip Musiał, Kraków 2006, s. 301 – 330,

IX. Dokumentacja wojskowa – 2 zajęcia

„Bitwa warszawska 13-28 VIII 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 1, (13-17 VIII)”, oprac. zespół pod red. M. Tarczyńskiego, Warszawa 1995, „Bitwa warszawska 13-28 VIII 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 2, (17-28 VIII)”, oprac. zespół pod red. M. Tarczyńskiego, Warszawa 1996, „Dokumenty Obrony Lwowa 1939”, oprac. Artur Leinwand, Warszawa 1997, „Armia Krajowa w dokumentach 1939 - 1945”, t. 1 – 6, „Kedyw Okręgu Warszawa Armii Krajowej : dokumenty - rok 1943”, opr. Hanna Rybicka, Warszawa 2006,

X. Archiwalia audiowizualne – 2 zajęcia

Strona NAC, wybrane albumy fotograficzne dot. XX w.

XI. Podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

Analiza dokumentów, dyskusja na zajęciach, wykonywanie opisów dokumentów w standardzie e-PL, omawianie wykonanych opisów.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest praca na zajęciach oraz wykonywanie zadań zleconych przez wykładowcę, a także wykonanie pracy zaliczeniowej. Możliwa jest tylko jedna nieobecność, pozostałe trzeba zaliczyć na dyżurze prowadzącego.

Uwagi:

prof. T. Rutkowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.