Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia społeczna 3501-FSP18-F
Rok akademicki 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Filozofia społeczna 3501-FSP18-F
Zajęcia Rok akademicki 2018/19 (2018) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:00 - 16:30
sala 108
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Michał Dobrzański
Literatura:

Lista ma charakter orientacyjny i może ulec modyfikacjom (także na prośbę studentów).

Planowane jest omówienie fragmentów z następujących dzieł:

- Platon, „Polityk”, „Prawa”

- Arystoteles, „Polityka”

- Cyceron, „O państwie”, „O prawach”

- św. Augustyn, „O państwie Bożym”

- św. Tomasz, „Suma teologiczna”

- Nicollo Machiavelli, „Książę”

- Hugo Grocjusz, „O prawie wojny i pokoju”

- Wawrzyniec Goślicki, „O senatorze doskonałym”

- Thomas Hobbes, „Lewiatan”

- Benedykt Spinoza, „Traktat teologiczno-polityczny”

- John Locke, „Dwa traktaty o rządzie”

- Charles de Secondat (Monteskiusz), „O duchu praw”

- Jan Jakub Rousseau, „Umowa społeczna”, „Uwagi o rządzie polskim”

- Adam Smith, „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”

- Edmund Burke, „O duchu i naturze rewolucji” (wybór pism)

- Immanuel Kant, „Do wiecznego pokoju”

- Johann Gottlieb Fichte, „Podstawy prawa naturalnego wedle zasad teorii wiedzy”, „Zamknięte państwo handlowe”

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel, „Wykłady z filozofii dziejów”, „Zasady filozofii prawa”

- Arthur Schopenhauer, "Świat jako wola i przedstawienie", "Parerga i paralipomena"

- Alexis de Tocqueville, „O demokracji w Ameryce”

- Karol Marks, „Manifest komunistyczny”, „Kapitał”, „Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 roku”

- Fryderyk Nietzsche, „Niewczesne rozważania”, „Poza dobrem i złem”

- Max Weber, „Etyka protestancka a duch kapitalizmu”

- Sigmund Freud, „Kultura jako źródło cierpień”

- Carl Schmitt, „Teologia polityczna i inne pisma”

- Max Horkheimer, Theodor Adorno, „Dialektyka oświecenia”

- Ludwig Wittgenstein, „Dociekania filozoficzne”

- Hannah Arendt, „Kondycja ludzka”

- Michel Foucault, „Nadzorować i karać”

- Jürgen Habermas, „Przyszłość natury ludzkiej”

- Giorgio Agamben, „Homo sacer”

Zakres tematów:

Zajęcia stanowić będą przegląd koncepcji istotnych dla filozofii społecznej w oparciu o teksty ułożone w porządku historycznym od czasów antycznych aż po współczesność.

Do kręgu poruszonych tematów będą należeć m.in. następujące zagadnienia:

- państwo, jego geneza i rola, relacja między obywatelem w władzą, klasyczne formy ustrojów i ich ocena w różnych okresach

- teorie pochodzenia władzy

- prawo, jego geneza, relacja między prawem natury i prawem ludzkim

- umowa społeczna w ujęciu różnych myślicieli

- warstwy społeczne, ich wzajemne relacje i sposoby uzasadniania podziałów społecznych

- własność i praca oraz ich znaczenie społeczne

- wolność i jej ograniczenia

- handel, jego związek z państwem i polityką międzynarodową

- zmiany porządku społecznego, rewolucja i jej krytyka

- kultura i natura, ich wzajemna relacja i rola w stosunkach społecznych

- intersubiektywność i komunikacja

- prawa człowieka

- prawo międzynarodowe

Poszczególne teksty omawiane będą z uwzględnieniem historycznego kontekstu, w którym powstały. Nie jest wykluczone wyrywkowe sięganie także do dokumentów historycznych.

Na zajęciach nacisk będzie położony na szczegółową rekonstrukcję poszczególnych argumentów wybranych myślicieli.

Proponowana lista autorów znajduje się w spisie literatury.

Metody dydaktyczne:

Efekty kształcenia :

Nabyta wiedza:

Student

- ma szeroką wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania,

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w ramach obszaru badań filozofii społecznej,

- zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla filozofii społecznej oraz potrafi odróżnić i zdefiniować występujące w niej nurty myślenia.

Nabyte umiejętności:

Student

- czyta i interpretuje tekst filozoficzny,

- przytacza główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych, stosownie do ich istotności,

- poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną.

Nabyte kompetencje społeczne:

Student

- ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych,

- ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia, wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz odpowiedzialności za jego zachowanie.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach (po każdych zajęciach można otrzymać +)

- przygotowanie 2 protokołów z zajęć opatrzonych własnym komentarzem

- dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.