Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Czechosłowacji 1938-1992 3104-WH16MAJ-OG
Semestr letni 2018/19
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia Czechosłowacji 1938-1992 3104-WH16MAJ-OG
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 125
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 36
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Majewski
Literatura:

Nie jest wymagana.

Zakres tematów:

Wykład poświęcony jest historii Czechosłowacji w latach 1938-1992 ze szczególnym uwzględnieniem różnych form państwowości w okresie II wojny światowej (Protektorat Czech i Moraw, Słowacja, czechosłowackie władze emigracyjne).

Przedmiot jest kontynuacją wykładu prowadzonego w semestrze zimowym, który poświęcony był historii ziem czeskich i Czechosłowacji w latach 1848-1938.

Pierwsza część wykładu dotyczy sytuacji Czechów i Słowaków w latach II wojny światowej z uwzględnieniem Protektoratu Czech i Moraw, Słowacji oraz akcji niepodległościowej na emigracji. W drugiej części omawiane są wydarzenia powojenne, które doprowadziły do przejęcia pełni władzy w kraju przez komunistów, a następnie kolejne fazy ich rządów, aż do „aksamitnej rewolucji”. Wykład kończy się przedstawieniem demokratycznej Czechosłowacji w latach 1989-1992 i jej podziału.

Zakres tematów

1. II Republika Czechosłowacka (1938-1939).

2. Likwidacja państwowości czechosłowackiej przez Rzeszę, utworzenie Protektoratu Czech i Moraw (1939).

3. Narodziny czechosłowackiej akcji niepodległościowej na emigracji (1939-1940).

4. Pierwsze lata okupacji niemieckiej: represje, system rządów, kolaboracja, ruch oporu (1939-1941).

5. Rządy Reinharda Heydricha, zamach na niego i represje niemieckie (1941-1942).

6. Czechosłowacka polityka na emigracji (1940-1945).

7. Protektorat Czech i Moraw w drugiej fazie wojny (1943-1945).

8. Państwo słowackie i słowackie powstanie narodowe (1939-1945).

9. Wyzwolenie Czechosłowacji, powstanie praskie, odsun Niemców i rząd Frontu Narodowego (1945).

10. Półdemokratyczne interludium (1945-1948).

11. Długie lata stalinizmu (1948-1967).

12. Praska wiosna i jej stłumienie (1967-1969).

13. Normalizacja (1970-1989).

14. Od Czechosłowacji ku Czechom i Słowacji (1989-1992).

Założenia i wymagania wstępne

Uczęszczanie na wykład nie wymaga spełnienia żadnych warunków wstępnych. Zakłada się, że słuchacze dysponują podstawową wiedzą na temat historii XX wieku, pozwalającą zrozumieć szerszy kontekst wydarzeń omawianych w ramach wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia

Po zaliczeniu wykładu student:

– zna podstawowe fakty z historii Czechosłowacji w omawianym okresie;

– rozumie specyfikę położenia Czech i Słowacji podczas II wojny światowej a także procesy i mechanizmy charakterystyczne dla rządów komunistycznych po wojnie;

– zna podstawowe interpretacje dotyczące omawianych wydarzeń.

Kryteria oceniania

Dopuszcza się co najwyżej dwie nieobecności w trakcie semestru.

Wykład zaliczany jest na podstawie testu końcowego, składającego się z 10 pytań zamkniętych. Do uzyskania zaliczenia niezbędne jest udzielenie min. 60% odpowiedzi poprawnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.