Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do badań nad historią Rosji (blok: Historia Rosji) 3104-M2HR-WBHR-OG
Semestr letni 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do badań nad historią Rosji (blok: Historia Rosji) 3104-M2HR-WBHR-OG
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Konrad Bobiatyński, Tadeusz Rutkowski
Literatura:

Центральный государственный архив древних актов СССР. Путеводитель, Том 1 (1991)

Российский государственный архив древних актов. Путеводитель, Том 2 (1992)

Российский государственный архив древних актов. Путеводитель, Том 3, Часть 1 (1997)

Российский государственный архив древних актов. Путеводитель, Том 3, Часть 2 (1997)

Российский государственный архив древних актов. Путеводитель, Том 4 (1999)

Pietkiewicz K., Paleografia ruska, Warszawa 2015

Khodarkovsky M., Na granicach Rosji. Budowanie imperium na stepie 1500-1800, Warszawa 2009

Choroszkievicz A.L., Simvoli russkoj gosudarstvennosti, Moskwa 1993

Filipowicz M., Emigranci i Jankesi. O amerykańskich historykach Rosji, Lublin 2007

Jeroszkin I.P., Istorija gosudarstviennych uczreżdenij

Историческая география России IX — начало XX вв.: Территория. Население. Экономика. Очерки, ред. К.А. Аверьянов, Москва 2013

Историческая география России, Москва 1970

Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв., Москва 1985

Любавский М.К., Историческая география России в связи с колонизацией, Москва 1909

Яцунский В.К, Историческая география. История ее возникновения и развития в XIV-XVIII веках, Москва 1955

Историки России XVIII – начало ХХ века, t. I-V, Москва 1995-1998

Историография истории России до 1917: Учебник, nод ред. М.Ю. Лачаевой, cz. I-II, Москва 2002

Рубинштейн Н.Л., Русская историография, Москва 1941

Ковальский Н. П., Источниковедение истории Украины ХУІ – первой половины ХУІІ, часть 2: Анализ дореволюционных отечественных публикаций. Днепропетровск 1978

Голиков А. Г., Круглов Т. А., Источниковедение отечественной истории, Москва 2000

Черепнин Л.В, Русские феодальные архивы XIV-XV веков, cz. I-II, Москва 1948-1951

Каштанов С.М., Русская дипломатика, Москва 1988

Miller A., Impieria romanowych i nacjonalizm, Moskwa 2006

Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, red. A. Nowak Warszawa 2010

Sovetskaja istoriografiâ , red. O. N. Pankova, Moskwa 1996,

Grabski A. F., Dzieje historiografii, Poznań 2006,

Bosacki A., Izdebski H., Konstytucjonalizm rosyjski: historia i współczesność, Kraków 2013

Zakres tematów:

Celem zajęć jest przede wszystkim zapoznanie studentów z warsztatem naukowym historyka zajmującego się historią Rosji (Państwa Moskiewskiego) i ZSRR. W ich trakcie omówione zostaną podstawowe pomoce naukowe, edycje źródeł drukowanych oraz zbiory elektroniczne, jak również najważniejsze zagadnienia z dziedziny nauk pomocniczych historii, pomocne przy badaniach nad historią, a także istotne aspekty funkcjonowania państwa rosyjskiego.

Przedstawione zostaną również szkoły badawcze, które odegrały najważniejszą rolę w rozwoju różnych gałęzi badań nad historią Rosji.

1. Zajęcia wstępne – prezentacja tematyki zajęć i ich celów, podstawowe informacje na temat literatury, pomocy naukowych

2. Archiwa do XVIII w.

W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe archiwa do badań nad dziejami Państwa Moskiewskiego (oraz Litwy, Białorusi i Ukrainy), zasób archiwalny o podstawowe pomoce archiwalne dostępne online.

Literatura: strony internetowe RGADA i innych archiwów oraz przewodniki archiwalne w wersji papierowej (rozdysponowane na pierwszych zajęciach)

3. Bazy elektroniczne do końca XVIII w.

Omówione zostaną podstawowe zasoby internetowe do badań nad historią Państwa Moskiewskiego (bibliografie, zasoby zeskanowanych edycji źródłowych i literatury)

4-5. Geografia historyczna ziem rosyjskich

- omówiona zostanie tematyka zw. z tą dziedziną nauk pomocniczych historii, dorobek historiografii radzieckiej/rosyjskiej/ukraińskiej na tym polu, najstarsze i najważniejsze zabytki kartograficzne do dziejów Rosji, jak również podstawowe podziały polityczno-geograficzne ziem rosyjskich od średniowiecza po wiek XVIII

Literatura: J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna: zarys problematyki, Warszawa 2014

Khodarkovsky M., Na granicach Rosji. Budowanie imperium na stepie 1500-1800, Warszawa 2009

Историческая география России IX — начало XX вв.: Территория. Население. Экономика. Очерки, ред. К.А. Аверьянов, Москва 2013

6. Ośrodki badawcze nad historią Rosji

Zostaną omówione najważniejsze ośrodki badawcze (twórcy, dorobek historiograficzny) do badań nad historią Państwa Moskiewskiego/Cesarstwa Rosyjskiego

Literatura:

Serczyk J., 25 wieków historii: historycy i ich dzieła, Toruń 1994

Filipowicz M., Emigranci i Jankesi. O amerykańskich historykach Rosji, Lublin 2007

Mazour G., An outline of Modern Russian Historiography, Berkeley 1939

7-8. Pokaz dokumentów do historii Państwa Moskiewskiego/Rosji w AGAD (zajęcia wspólne obu prowadzących)

9. System władzy w carskiej Rosji w XIX i początkach XX w.

Omówiona zostanie ewolucja systemu władzy w carskiej Rosji w XIX i początkach XX w.

Literatura: wybrane zbiory dokumentów i aktów prawnych (rozdysponowane przed zajęciami), M. Heller „Historia imperium rosyjskiego” (kilka wydań),

10 - 11. Związek Sowiecki: powstanie i ewolucja systemu władzy

W trakcie zajęć zostanie omówiony system władzy sowieckiej w okresie Rosji bolszewickiej, rządów Józefa Stalina aż do 1991 r. Dyskusja obejmie także strukturę WKP(b) i KPZS oraz organów władzy państwowej i ich zmian w wymienionym okresie.

Literatura: Adam Bosacki, Hubert Izdebski, „Konstytucjonalizm rosyjski: historia i współczesność”, Kraków 2013, s. 182 – 268, John Löwenhardt, James R. Ozinga and Eric van Ree „The rise and fall of the Soviet Politburo”, New York 1992.

12. Archiwa XIX - XX w.

W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe archiwa do badań nad dziejami Rosji i ZSRR. Przedstawiona zostanie struktura systemu archiwalnego Federacji Rosyjskiej (oraz Litwy, Białorusi i Ukrainy), zasób archiwalny oraz podstawowe pomoce archiwalne dostępne online.

Literatura: strony internetowe wybranych archiwów i wybrane przewodniki archiwalne w wersji papierowej (rozdysponuję na poprzedzających zajęciach)

13. Sowiecka i rosyjska historiografia: podstawowe pisma i ośrodki badawcze

Na zajęciach zostaną omówione główne tytuły sowieckiej i rosyjskiej prasy historycznej oraz główne ośrodki badawcze.

Tytuły czasopism do omówienia zostaną rozdane na wcześniejszych zajęciach.

14. Zasoby internetowe XIX - XX w.

Omówimy podstawowe zasoby internetowe do badań nad Rosją i ZSRR (bibliografie, bazy źródeł w tym ikonografii I kartografii). Spróbujemy zastanowić się nad ich użytecznością i „obliczem politycznym”.

Literatura: strony internetowe (rozdysponuję na poprzedzających zajęciach)

Metody dydaktyczne:

- analiza źródeł historycznych

- dyskusja ze studentami nad wybranymi zagadnieniami

- referaty przygotowywane przez studentów na podstawie zadanych opracowań

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru dopuszczalne są dwie nieobecności, w tym jedna nieusprawiedliwiona. Druga wymaga zaliczenia na dyżurze, trzecia – o ile nie będzie następstwem poświadczonych problemów zdrowotnych – automatycznie powoduje niezaliczenie zajęć.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie testu zaliczeniowego na ostatnich zajęciach. Poza tym wymagana jest aktywność i przygotowanie do każdych zajęć, także merytoryczny udział w dyskusji

Uwagi:

prof. T. Rutkowski, prof. K. Bobiatyński

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.