Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna 1900-5-GE
Semestr zimowy 2018/19
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Geografia ekonomiczna 1900-5-GE
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15
sala kolumnowa-310
Lokale w budynku Karowa 20 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 74
Limit miejsc: 65
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alina Awramiuk-Godun, Magdalena Fuhrmann
Literatura:

Geografia ekonomiczna jako dyscyplina naukowa

Domański R., 1977, Geografia ekonomiczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Poznań;

Domański R., 2004, Geografia ekonomiczna – ujęcie dynamiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa;

Rozwój

Agenda Rozwoju 2030

http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/agenda-/

Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030

https://www.polskapomoc.gov.pl/Agenda,Zrownowazonego,Rozwoju,2030,2370.html

Chojnicki Z., Czyż T., 2005, Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym, Biuletyn KPZK nr 219: 8-23

Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu

http://www.staff.amu.edu.pl/~chur/bibliografia/CZYNNIKI%20ROZWOJU%20REGIONALNEGO%20.pdf

Churski P., Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji

Europejskiej. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki

Przestrzennej UAM w Poznaniu

Deklaracja milenijna Narodów Zjednoczonych

https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=deklaracja+milenijna+onz

Domański B., 2001, Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce (w:) Sagan I., Czepczyński M., (red.) Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce. Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański, Gdynia

Domański R., 2005, Modyfikacje teorii wzrostu gospodarczego. Wzrost endogeniczny. Biuletyn KPZK PAN, nr 219: 174-199

Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów, Uniwersytet Warszawski http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/ekspertyzy/inwestycje%20zagraniczne%20dziemianowicz.pdf

Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej (tł. z ang. The Rise Of The Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community And Everyday Life, Basic Books, New York, 2003). Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

http://www.euractiv.pl/zrownowazony-rozwoj

Gorzelak G., 2003, Bieda i zamożność regionów [w:] Sagan I., Czepczyński M. (red.), 2003, Wymiar i współczesne interpretacje regionu. Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdańsk-Poznań: 57-77;

Gwosdz K., 2004, Koncepcja zależności od ścieżki (path dependence) w geografii społeczno– ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, T. 76, z. 4, s. 433–456

Idea zrównoważonego rozwoju. Portal informacyjny, GUS

http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/idea-zrownowazonego-rozwoju/?pdf=1

Kryński H., 1978, Planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. PWN, Warszawa (Rozdział VIII. Planowanie tempa wzrostu gospodarczego);

Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W., 1973, Granice wzrostu (tł. z ang. The Limits To Growth, 1972). PWE, Warszawa;

Miary dobrobytu wg Stiglitza

http://www.firma.egospodarka.pl/44958,Miary-dobrobytu-wg-Stiglitza,2,11,1.html

Mierzejewska L., 2008. Wskaźniki rozwoju zrównoważonego i rożne podejścia do ich konstrukcj (w:) J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 189-216;

Milenijne Cele Rozwoju

https://www.polskapomoc.gov.pl/Milenijne,cele,rozwoju,53.html

Milewski R. (red.), 1997, Elementarne zagadnienia ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (głównie Rozdział XI, Podstawowe kategorie i problemy wzrostu gospodarczego;

Mishan Edward J., 1986, Spór o wzrost gospodarczy (tł. z ang. The Economic Gtrowth Debate, 1977). Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa;

Przyszłość jakiej chcemy

https://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_12/927b84fcb58c51d3731bd08dc2ff700d.pdf

Rosicki R., 2010, Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, Przegląd Naukowo – Metodyczny, nr 4, 2010, s. 44 – 56;

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/739/1/Mi%c4%99dzynarodowe%20i%20europejskie%20koncepcje%20zr%c3%b3wnowa%c5%bconego%20rozwoju.pdf

Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela , 2010,

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf

Road to Dignity by 2030

http://www.un.org/en/development/desa/news/sustainable/blueprint-towards-sustdev.html

Stryjakiewicz T., 2008, Regiony kreatywnej wiedzy – zarys projektu badawczego ACRE [w:] Czyż T., Stryjakiewicz T. (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN z. 237: 129-145;

UNIC Warszawski Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

http://www.unic.un.org.pl/unic-activities//organizacja-narodow-zjednoczonych:-zagrozenia-i-wyzwania-w-xxi-wieku/-przemowienie-colin-glennie-koordynatora-systemu-onz-w-polsce/489

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2011.GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wskazniki_zrownowazonego_rozwoju_Polski_us_kat.pdf

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015.GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2015

Zrównoważony rozwój i cele Zrównoważonego Rozwoju

http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860

Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej. Raport monitorujący z 2011 r. w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju UE. Streszczenie

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5731989/224-PL-PL.PDF

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i specjalne strefy ekonomiczne

Dziemianowicz W., 1997, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. „Studia Regionalne i Lokalne” 21 (54), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

http://www.paiz.gov.pl

Przybylska K., 1999a, Monopolistyczne przewagi przedsiębiorstw podejmujących zagraniczne inwestycje bezpośrednie. „Gospodarka Narodowa”, Nr 4 1999: 45-55.

Przybylska K., 1999b, W poszukiwaniu ogólnej teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich. „Gospodarka Narodowa”, Nr 7-8/1999: 27-39;

World Investment Report 2015. UNCTAD, Geneva, UN

http://www.worldinvestmentreport.org/

World Investment Report 2016. UNCTAD, Geneva, UN

http://www.worldinvestmentreport.org/wir2016/

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Przewodnik po SSE. KPMG Polska, Warszawa 2014;

http://www.paiz.gov.pl/publikacje/parki_i_strefy

System osadniczy

Czornik M., 2008, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice;

Godlewska H., 2001, Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa;

Heffner K., Gibas P., Ośrodki wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

http://www.euroreg.uw.edu.pl/media/prezentacje_konferencja_polityka_miejska/1.2._piotr_gibas__krystian_heffner_-_orodki_regionalne_i_ich_obszary_funkcjonalne_w_polsce.pdf

Kiełczewska Zaleska M., 1972, Geografia osadnictwa. PWN, Warszawa;

Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013 http://strategia2020.pomorskie.eu/res/strategia2020/obszary_funkcjonalne/kryteria_delimitacji_mof_o_rodk_w_wojew_dzkich_mrr__luty_2013.pdf

Maik W., 1992, Podstawy geografii miast. Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika;

Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. KPZK PAN, Warszawa;

Miasta w liczbach 2010. GUS, US w Poznaniu. Warszawa 2012

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_miasta_w_liczbach_2010.pdf

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy

http://omw.um.warszawa.pl/

Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony. MRR, Warszawa, 2011: 144;

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Polska_2011_Gospodarka_Spoleczenstwo_Regiony.pdf

Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Część I. Diagnoza stanu polskich miast. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Warszawa, 2010

Ryś Rajmund, 2013, Miejskie obszary funkcjonalne w polityce spójności 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 2013

http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1359706401402844.pdf/Miejskie%2Bobszary%2Bfunkcjonalne%2Bw%2Bpolityce%2Bsp%25C3%25B3jno%25C5%259Bci%2B2014-2020%2B/Miejskie%2Bobszary%2Bfunkcjonalne%2Bw%2Bpolityce%2Bsp%25C3%25B3jno%25C5%259Bci%2B2014-2020%2B.pdf

Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. Warszawa, 2015;

http://omw.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2015/09/Strategia-Rozwoju-Obszaru-Metropolitalnego.pdf

Szymańska D., 2013, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa,

Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic wojewódzkich. Przegląd Geograficzny 2013, T. 85, z. 2: 151-175;

Śleszyński P., 2013, Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce. IGiPZ PAN, Warszawa

http://www.euroreg.uw.edu.pl/media/prezentacje_konferencja_polityka_miejska/1.2_przemysaw_leszyski_problemy_delimitacji_obszarw_funkcjonalnych.pdf

Obszary problemowe

Bański J., 1999, Teoria i kierunki badań obszarów problemowych w Polsce. Przegląd Geograficzny, T. LXXI, z. 4: 401-416;

Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski. Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa;

Bański J., 2007, Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce – polaryzacja czy równoważenie. Przegląd Geograficzny LXXIX, z. 1: 45-79;

Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (rozdział: Obszary problemowe rolnictwa)

Bański J., Typy ludnościowych obszarów problemowych. IGiPZ PAN, Warszawa;

Churski P., 2003, Obszary problemowe w polityce regionalnej Unii Europejskiej w latach 2000-2006. Promocje Kujawsko-Pomorskie, Nr 1-2 (122) 2003. Fundacja Promocje Pomorskie, Bydgoszcz: 5-8;

Churski P., 2004, Obszary problemowe w Polsce z perspektywy celów polityki regionalnej Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek;

Churski P., 2004, Obszary problemowe w Polsce w aspekcie celów polityki regionalnej Unii Europejskiej [w:] Kosiedowski W. (red ), Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rozwój Regionalny”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Włocławek: 127-145;

Churski P., 2003, Obszary problemowe unijnej polityki regionalnej w Hiszpanii. Czasopismo Geograficzne, 74 (1-2). Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław: 19-38;

Churski P., 2003, Zasady wydzielania obszarów problemowych polityki regionalnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej - przykład Hiszpanii [w:] Rogacki H. (red.), Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Komitet Nauk Geograficznych PAN. Bogucki Wydawnictwa Naukowe, Poznań: 267-278;

Churski P., 2004, Struktura obszarów problemowych unijnej polityki regionalnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w Polsce. Przegląd Geograficzny, 76 (2). Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa: 191-210;

Churski P., 2004, Obszary problemowe w Polsce z perspektywy celów polityki regionalnej Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku. Włocławek;

Churski P., Hauke J., 2002, Obszary problemowe w Polsce w układzie jednostek NTS. [w:] Rogacki H. (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Bogucki Wydawnictwa Naukowe. Poznań: 161-176;

Ciok P.P., 1996. Teoretyczne i empiryczne koncepcje obszarów problemowych (Theoretical and empirical conceptions of problem areas), Prace Instytutu Geograficznego, seria B, t. XIII,

Acta Universitatis Wratislaviensis no 1796, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław;

Dembowska Z., 1994, Obszary problemowe w Polsce. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa;

Domański R., 1987, Przestrzenna organizacja rozwoju regionalnego. Studia KPZK PAN, z. 93, PWE, Warszawa;

Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 148, Warszawa;

Gorzelak G., 1989, Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy. Rozwój regionalny – Rozwój lokalny – Samorząd terytorialny, 14. Instytut Gospodarki Przestrzennej UW, Warszawa;

Kulikowski R., 1992, Obszary problemowe rolnictwa w Polsce. Biuletyn KPZK PAN, z. 158: 23-40;

Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce w latach 1982 i 1990. Studia i Analizy Statystyczne. GUS, Warszawa, 1992;

Szlachta J., 1984, Wschodnie obszary przygraniczne jako obszar problemowy. Gospodarka Planowa, nr 12: 552-559;

Szul R., 1988, Mechanizmy rozwoju regionalnego – przykład Polski, Hiszpanii i Jugosławii. Biuletyn KPZK PAN, z. 138: 148-193;

Węcławowicz G. i inni, 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku. PAN IGiPZ, Warszawa (podrozdział 8.5. Obszary problemowe: 174-180;

Winiarski B., 1976, Polityka regionalna. PWE, Warszawa;

Zagożdżon A., 1988, Kilka uwag o obszarach problemowych. Biuletyn KPZK PAN, z. 138, Warszawa: 137-147;

Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce. Wnioski z analiz. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2009.

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/raport_strategiczne_interwencje/Documents/zam_1042_internet_calosc.pdf

Zakres tematów:

1. Geografia ekonomiczna jako dyscyplina naukowa

2. Rozwój (gospodarczy, społeczno-gospodarczy, zrównoważony

3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i specjalne strefy ekonomiczne (SSE)

4. System osadniczy – miasta jako bieguny wzrostu (rozwoju) gospodarczego

5. Obszary problemowe i strategicznej interwencji

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test 20 pytań. Za każde pytanie można uzyskać jeden punkt. Do zdania egzaminu należy uzyskać 10,5 pkt.

Uwagi:

1 połowa semestru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.