Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka średniowiecza i jej społeczno-kulturowe konteksty (XII-XV w.)(blok: Historia gospodarcza) 3104-WH15HG-GMYS-OG
Semestr letni 2018/19
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Gospodarka średniowiecza i jej społeczno-kulturowe konteksty (XII-XV w.)(blok: Historia gospodarcza) 3104-WH15HG-GMYS-OG
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 17
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 62
Limit miejsc: 65
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Myśliwski
Literatura:

* R. Cameron, Historia gospodarcza świata, W-wa 1996–2004 (cztery wydania), Wstęp, roz. 1, 3;

* J. Kuliszer, Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. 1, W-wa 1961;

* N. J. G. Pounds, An Economic History of Medieval Europe, London–New York 1994;

* M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, W–wa 2002 (cz. 7: Nieprawomocne panowanie < Typologia miast>, s. 905–992);

* J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970 (i inne wydania);

* F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm (XV–XVIII wiek), t. 3: Czas świata, Warszawa 1992, –> roz. 2: Dawne gospodarki europejskie zdominowane przez miasta: przed i po Wenecji (s. 74–152);

* J. Abu–Lughod, Europa na peryferiach. Średniowieczny system świat w latach 1250–1350, Kęty 2012;

* I. Turnau, Historia europejskiego włókiennictwa odzieżowego od XIII do XVIII w., Wrocław 1987;

* H. Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego, Warszawa 1970;

* Ph. Dollinger, Dzieje Hanzy (XII–XVII w.), Warszawa 1975, 1997;

* H. Samsonowicz, Późne średniowiecze miast nadbałtyckich, Warszawa 1968;

* B. Zientara, A. Mączak, I. Ihnatowicz, Z. Landau, Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, Warszawa 1979.

Zakres tematów:

* Człowiek średniowiecza – typ idealny i jego społeczne warianty

* Wstęp: o przydatności kilku pojęć dla badań nad historią gospodarczą;

* „Wieś była wszystkim” ? : chłopi europejscy i wieś średniowieczna;

* Babilon czy wyspa postępu ?: miasta średniowiecza i ich mieszkańcy;

* Przemysł w średniowieczu ? Włókiennictwo Europy przedalpejskiej w XII–XIV w.

* W poszukiwaniu skarbów ziemi: górnictwo i górnicy

* Pieniądz, reformy monetarne i obrót kapitałowy w średniowieczu

* Czy w średniowieczu istniał międzykontynentalny system wymiany handlowej ?

* Między idelogia a badaniem. Myśl ekonomiczna średniowiecza

* Hanza niemiecka – fenomen Północy

* Polska gospodarka na tle europejskim

Metody dydaktyczne:

– narracja wykładowa;

– prezentacja materiału ikonograficznego (mapy, pejzaże urbanistyczne wraz z poszczególnymi elementami, dzieła sztuki, portrety postaci historycznych)

– odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia w ciągu ostatnich 5–10 minut wykładu;

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie wykładu należy spełnić dwa kryteria:

a. kryterium formalne – obecność na wykładach zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności bez konsekwencji. Ponadto istnieje możliwość jeszcze dwóch nieobecności, z których jednak każdą trzeba będzie zaliczyć na moim dyżurze. Należy to zrobić przed terminem zaliczenia testowego. W przypadku kolejnej, piątej nieobecności nastąpi automatyczne skreślenie danej osoby z listy uczestników wykładu. Spełnienie kryterium formalnego upoważnia do przystąpienia do testu końcowego.

b. kryterium merytoryczne – zdanie testu końcowego. W razie niezdania testu istnieje możliwość jednego zaliczenia poprawkowego w formie ustnej.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.