Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka średniowiecza i jej społeczno-kulturowe konteksty (XII-XV w.)(blok: Historia gospodarcza) 3104-WH15HG-GMYS-OG
Semestr letni 2018/19
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Gospodarka średniowiecza i jej społeczno-kulturowe konteksty (XII-XV w.)(blok: Historia gospodarcza) 3104-WH15HG-GMYS-OG
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 17
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 62
Limit miejsc: 65
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Myśliwski
Literatura:

* R. Cameron, Historia gospodarcza świata, W-wa 1996–2004 (cztery wydania), Wstęp, roz. 1, 3;

* J. Kuliszer, Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. 1, W-wa 1961;

* N. J. G. Pounds, An Economic History of Medieval Europe, London–New York 1994;

* M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, W–wa 2002 (cz. 7: Nieprawomocne panowanie < Typologia miast>, s. 905–992);

* J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970 (i inne wydania);

* F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm (XV–XVIII wiek), t. 3: Czas świata, Warszawa 1992, –> roz. 2: Dawne gospodarki europejskie zdominowane przez miasta: przed i po Wenecji (s. 74–152);

* J. Abu–Lughod, Europa na peryferiach. Średniowieczny system świat w latach 1250–1350, Kęty 2012;

* I. Turnau, Historia europejskiego włókiennictwa odzieżowego od XIII do XVIII w., Wrocław 1987;

* H. Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego, Warszawa 1970;

* Ph. Dollinger, Dzieje Hanzy (XII–XVII w.), Warszawa 1975, 1997;

* H. Samsonowicz, Późne średniowiecze miast nadbałtyckich, Warszawa 1968;

* B. Zientara, A. Mączak, I. Ihnatowicz, Z. Landau, Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, Warszawa 1979.

Zakres tematów:

* Człowiek średniowiecza – typ idealny i jego społeczne warianty

* Wstęp: o przydatności kilku pojęć dla badań nad historią gospodarczą;

* „Wieś była wszystkim” ? : chłopi europejscy i wieś średniowieczna;

* Babilon czy wyspa postępu ?: miasta średniowiecza i ich mieszkańcy;

* Przemysł w średniowieczu ? Włókiennictwo Europy przedalpejskiej w XII–XIV w.

* W poszukiwaniu skarbów ziemi: górnictwo i górnicy

* Pieniądz, reformy monetarne i obrót kapitałowy w średniowieczu

* Czy w średniowieczu istniał międzykontynentalny system wymiany handlowej ?

* Między idelogia a badaniem. Myśl ekonomiczna średniowiecza

* Hanza niemiecka – fenomen Północy

* Polska gospodarka na tle europejskim

Metody dydaktyczne:

– narracja wykładowa;

– prezentacja materiału ikonograficznego (mapy, pejzaże urbanistyczne wraz z poszczególnymi elementami, dzieła sztuki, portrety postaci historycznych)

– odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia w ciągu ostatnich 5–10 minut wykładu;

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie wykładu należy spełnić dwa kryteria:

a. kryterium formalne – obecność na wykładach zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności bez konsekwencji. Ponadto istnieje możliwość jeszcze dwóch nieobecności, z których jednak każdą trzeba będzie zaliczyć na moim dyżurze. Należy to zrobić przed terminem zaliczenia testowego. W przypadku kolejnej, piątej nieobecności nastąpi automatyczne skreślenie danej osoby z listy uczestników wykładu. Spełnienie kryterium formalnego upoważnia do przystąpienia do testu końcowego.

b. kryterium merytoryczne – zdanie testu końcowego. W razie niezdania testu istnieje możliwość jednego zaliczenia poprawkowego w formie ustnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.