Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka WOS w programie rozszerzonym szkoły ponadpodstawowej (Specjalizacja nauczycielska +WOS) 3104-M2SN17-DPR/WOS
Semestr zimowy 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Dydaktyka WOS w programie rozszerzonym szkoły ponadpodstawowej (Specjalizacja nauczycielska +WOS) 3104-M2SN17-DPR/WOS
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala B
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 17
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Wagner
Literatura:

- Aktualnie obowiązujące rozporządzenia oświatowe, podręczniki szkolne wiedzy o społeczeństwie.

- Artykuły prasowe i informacje mediów dotyczące edukacji szkolnej, pojawiające się w czasie semestru.

- Najnowsze artykuły, uzupełniające wiedzę o społeczeństwie umieszczoną w podręcznikach szkolnych.

- Książki:

Djuliman, Enver, Buduj mosty nie mury 97 ćwiczeń z zakresu praw człowieka, zrozumienia interkulturowego i rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2017

Scannell, Mary, Zbiór gier z zakresu rozwiązywania konfliktów, Warszawa, 2015.

Współczesna rodzina w Polsce: zagrożenia i nadzieje, red. Eulalia Adasiewicz, Sławomir Cudak, Łódź, Warszawa 2016.

- Materiały dydaktyczne znajdujące się w zborach Zakładu Dydaktyki IH UW.

- „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” - ostatnie cztery roczniki.

Materiały z Internetu, na przykład:

http://stat.gov.pl/;

Ogrody nauk i sztuk. 2018 i poprzednie roczniki

http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=42

www.ceo.org.pl/pl/koss/online/lekcje-onlinie

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/11583,1,prof-leszek-kolakowski-o-tym-co-jest-wazne-w-zyciu.read

http://www.profesor.pl/mat/pd3/pd3_g_ratajczyk_030903.pdf

https://www.memorizer.pl/nauka/4594/czlowiek-w-spolecze%C5%84stwie---spolecznosc-lokalna/

http://www.zsmeie.torun.pl/glowna/pshpdg/socjo/r02.pdf

http://winniczek1970.republika.pl/files/social/jednostka_spoleczenstwo.pdf

Zakres tematów:

Zajęcia 1 - 4

Wyzwania dla edukacji. Aktualnie obowiązujące pomoce dydaktyczne dla wos. Porównanie treści podręczników szkolnych. Zagadnienia uzupełniające treści podręczników. Wyszukiwanie źródeł do analizy – możliwej bazy do wzbogacenia dydaktycznej refleksji dotyczącej spraw ważnych dla jednostki i społeczeństwa.

Symulacja lekcji i 15 minutowej pogadanki na wybrany temat.

Lekcja dla szkoły technicznej – propozycje przeprowadzenia lekcji aktywizującej, posiadającej konieczny zasób wiadomości rzeczowych.

Literatura:

Aktualnie obowiązujące podręczniki wos.

Wybrane materiały (artykuły i ikonografia) z czasopism oraz Internetu, – jako lektura do prezentacji lekcji i próbnych wykładów (lekcji) studenckich.

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/11583,1,prof-leszek-kolakowski-o-tym-co-jest-wazne-w-zyciu.read

http://stat.gov.pl/;

Zajęcia 5,6

Społeczeństwa portret własny i socjologiczny. O czym nie napisali autorzy podręczników szkolnych, bo nie potrafili? Co uległo dezaktualizacji?

Symulacja lekcji na wybrany temat, na przykład:

A. Masz prawo do życia w czystym środowisku - ludzie i organizacje pozarządowe w obronie praw człowieka

B. Między dwoma biegunami - zróżnicowanie społeczno-gospodarcze współczesnego świata

C. Współczesna rodzina.

Krótkie referaty, pokazujące aktualne treści.

Literatura:

Informacje zamieszczone na:

http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=42

Współczesna rodzina w Polsce: zagrożenia i nadzieje, red. Eulalia Adasiewicz, Sławomir Cudak, Łódź, Warszawa 2016.

Zajęcia 7

Specyfika edukacji obywatelskiej. Różnice pomiędzy wiedzą o społeczeństwie a edukacją obywatelską.

Literatura:

Wybrane fragment podręczników wiedzy o społeczeństwie i edukacji obywatelskiej ( z lat 2007 - 2017).

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/czlowiek__istota_spoleczna.pdf

Zajęcia 8 - 10

Budowa lekcji wiedzy o społeczeństwie. Model KOSS. Metody nauczania.

Przydatność ( lub jej brak) tego modelu dla maturzysty.

Prezentacje wybranych lekcji przez studentów.

Literatura:

Lekcje on linie KOSS. www.ceo.org.pl/pl/koss/online/lekcje-onlinie :

Ćwiczenia z tej samej strony internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej na przykład Węzeł gordyjski; Z koroną czy bez korony?; Poetą się rodzi, mówcą się staje.

Zajęcia 10 - 11

Zainteresowania współczesnej dydaktyki wos. W jakim stopniu są przydatne zagraniczne propozycje metodyczne? Konfrontacja polskich i obcych rozwiązań.

Symulacja lekcji w oparciu o zagraniczny projekt.

Np. Dr. Hasan Sungur „Anatomy of a concept” (w) Innovative history education examplar activities, Ankara 2012.

Literatura:

Innovative history education examplar activities, Ankara 2012 (także wersja internetowa).

A. Piwek, Zrozumieć demokrację – anglojęzyczne

działania wspierające edukację obywatelską (w) Parlament – konstytucja – demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej. Toruńskie spotkania dydaktyczne VIII, Toruń 2011.

Djuliman, Enver, Buduj mosty nie mury 97 ćwiczeń z zakresu praw człowieka, zrozumienia interkulturowego i rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2017

Scannell, Mary, Zbiór gier z zakresu rozwiązywania konfliktów, Warszawa, 2015.

Najnowsze propozycje dydaktyczne pochodzące z różnych ośrodków akademickich.

Zajęcia 12 – 13.

Egzamin zewnętrzny wos. Specyfika egzaminu maturalnego.

Arkusz egzaminacyjny z 2018 roku.

Zajęcia 14 ( w całym semestrze w zależności od możliwości szkół i placówek oświatowych)

Planowane są zajęcia „w terenie”. Obserwacje dokonane podczas tych zajęć wpłyną na modyfikację tematyki zajęć audytoryjnych.

Zajęcia 15

Podsumowanie wiadomości z całego semestru. Dlaczego współczesna dydaktyka wiedzy o społeczeństwie unika deklaracji teoretycznych?.

Metody dydaktyczne:

Referaty, prezentacje i próbne lekcje i wykłady studenckie – rozłożone równomiernie na wszystkich zajęciach.

Krótki wykład prowadzącego; dyskusja; analiza tekstów źródłowych (głównie obowiązujących programów i podręczników, propozycji dydaktycznych, materiałów do nauczania); praca w grupach.

● Możliwe jest wyznaczenie pracy pisemnej, rozliczanej na zasadach porozumienia, za zgodą uczestników zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- obecność w zajęciach, dopuszczalna jedna nieobecność;

- poprawne przygotowanie referatu, prezentacji, symulacji lekcji lub szkolnego wykładu na wyznaczony temat;

- przygotowanie zadanej literatury;

- aktywny udział w zajęciach.

Uwagi:

prof. B. Wagner

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.