Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna 3006-HST2
Rok akademicki 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna 3006-HST2
Zajęcia Rok akademicki 2018/19 (2018) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Nowakowski, Krystyna Stebnicka
Literatura:

I semestr grupa Z:

Została podana do każdego tematu

II semestr grupa 01

Podręczniki ogólne i historii chrześcijaństwa w starożytności:

a) A. Ziółkowski, Historia powszechna: starożytność, Warszawa 2010.

b) A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004.

c) K. Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego od Augusta do Konstantyna, przekł. A. Gierlińska, Poznan - Gniezno 2016.

d) C. Morrisson (red.), Świat Bizancjum, t. 1: Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, przekł. A Graboń, Kraków 2011.

e) M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995.

f) M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2010.

g) M. Carry, H.H. Scullard, Dzieje Rzymu: Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, t. 1-2, przekł. J. Schwakopf, Warsawa 1992.

h) M. Beard, J. North, S. Price, Religie Rzymu. Historia, przekł. zbiorowy pod red. M.J. Baranowskiego i L.Olszewskiego, Oświęcim 2017.

i) E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 2017.

j) J. Daniélou, H. I. Marrou, wprow. R. Aubert, Historia Kościoła, t. 1: Od początków do roku 600, przekł. M. Tarnowska, Warszawa 1986.

k) M. Jaczynowska, Religie świata rzymskiego, Warszawa 1990.

l) A. Giardina, Człowiek Rzymu, przekł. P. Bravo, Warszawa 2000.

Wprowadzenie do nauk pomocniczych (epigrafika i papirologia):

a) E. Wipszycka (red.) Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 3: Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, Warszawa 1999.

b) J. Kolendo, J. Żelazowski, współpraca E. Bunsch, Teksty i pomniki: zarys epigrafiki łacińskiej okresu Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 2003.

c) J. Bodel, Świadectwa epigraficzne: historia starożytna w świetle inskrypcji, przekł. A. Baziór, Poznań 2008.

d) A. Świderkówna, Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów, Warszawa 2008.

e) A.E. Cooley, The Cambridge Manual of Latin Epigraphy, Cambridge 2012.

f) Ch. Bruun, J. Edmondson, Oxford Handbook of Roman Epigraphy, Oxford 2014.

g) R.S. Bagnall, The Oxford Handbook of Papyrlogy, Oxford 2009.

Atlasy:

a) L. M. Piotrowicz, Atlas historii starożytnej, Warszawa 1994.

b) R. J. A. Talbert (wyd.), The Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Princeton - Oxford 2000.

c) Digital Atlas of the Roman Empire (Lund University): http://dare.ht.lu.se/

Ponadto obowiązuje literatura dotycząca zagadnień szczegółowych, omawianych podczas poszczególnych spotkań.

II semestr grupa 02:

Podręczniki ogólne i historii chrześcijaństwa w starożytności:

a) A. Ziółkowski, Historia powszechna: starożytność, Warszawa 2010.

b) A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004.

c) K. Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego od Augusta do Konstantyna, przekł. A. Gierlińska, Poznan - Gniezno 2016.

d) C. Morrisson (red.), Świat Bizancjum, t. 1: Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, przekł. A Graboń, Kraków 2011.

e) M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995.

f) M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2010.

g) M. Carry, H.H. Scullard, Dzieje Rzymu: Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, t. 1-2, przekł. J. Schwakopf, Warsawa 1992.

h) M. Beard, J. North, S. Price, Religie Rzymu. Historia, przekł. zbiorowy pod red. M.J. Baranowskiego i L.Olszewskiego, Oświęcim 2017.

i) E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 2017.

j) J. Daniélou, H. I. Marrou, wprow. R. Aubert, Historia Kościoła, t. 1: Od początków do roku 600, przekł. M. Tarnowska, Warszawa 1986.

k) M. Jaczynowska, Religie świata rzymskiego, Warszawa 1990.

l) A. Giardina, Człowiek Rzymu, przekł. P. Bravo, Warszawa 2000.

Wprowadzenie do nauk pomocniczych (epigrafika i papirologia):

a) E. Wipszycka (red.) Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 3: Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, Warszawa 1999.

b) J. Kolendo, J. Żelazowski, współpraca E. Bunsch, Teksty i pomniki: zarys epigrafiki łacińskiej okresu Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 2003.

c) J. Bodel, Świadectwa epigraficzne: historia starożytna w świetle inskrypcji, przekł. A. Baziór, Poznań 2008.

d) A. Świderkówna, Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów, Warszawa 2008.

e) A.E. Cooley, The Cambridge Manual of Latin Epigraphy, Cambridge 2012.

f) Ch. Bruun, J. Edmondson, Oxford Handbook of Roman Epigraphy, Oxford 2014.

g) R.S. Bagnall, The Oxford Handbook of Papyrlogy, Oxford 2009.

Atlasy:

a) L. M. Piotrowicz, Atlas historii starożytnej, Warszawa 1994.

b) R. J. A. Talbert (wyd.), The Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Princeton - Oxford 2000.

c) Digital Atlas of the Roman Empire (Lund University): http://dare.ht.lu.se/

Ponadto obowiązuje literatura dotycząca zagadnień szczegółowych, omawianych podczas poszczególnych spotkań.

Zakres tematów:

I semestr grupa Z:

zob. w opisie przedmiotu

II semestr grupa 01

1. Zajęcia wprowadzające, omówienie podręczników i pomocy naukowych.

Już na pierwsze zajęcia proszę o zapoznanie się z rozdziałami: L. Mrozewicz, „Przedsłowie: Karl Christ i Rzym nieprzemijający”, [w:] K. Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego od Augusta do Konstantyna, przekł. A. Gierlińska, Poznan - Gniezno 2016, s. 11–23 oraz K. Christ, „Wstęp”, [w:] Tamże, s. 27–42.

2. Języki tyrreńskie a kwestia etruska.

a) Źródła literackie:

Dionizjusz z Halikarnasu I 30.

Herodot I 94; VI 136–140

Strabon, Geografia 5.2

Swetoniusz, Żywot Klaudiusza, 42.2.

M. Pallottino, Etruskowie, przekł. J. Maliszewska-Kowalska, Warszawa 1968.

J.B. Ward-Perkins, „The problem of Etruscan origin. Some thoughts on historical method”, Harvard Studies in Classical Philology 64 (1959), s. 1–26.

A. Bloch, Etruskowie, przekł. M. Kapełuś, Warszawa 1995.

A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004, s. 17–30.

D. Briquel, „Etruscan origins and the ancient authors”, [w:] J. Turfa, The Etruscan World, London - New York 2013, s. 36–56.

M. Pallottino, L’origine degli Etruschi (Florence 1947).

A.A. Carpino, S. Bell, A Companion to the Etruscans, Chichester 2016, s. 221.

b) Stela z Lemnos:

Rozdział: Parallel inscriptions on the Lemnos Stele, [w:] J.G.P. Best, F.C. Woudhuizen (eds.), Lost Languages from the Mediterranean, Leiden 1989, 139-152.

Rozdziały: „Written documents and inscribed objects” (s. 386–390) i „The Etrusan language” (s. 457–468), [w:] J. Macintosh Turfa (red.), The Etruscan World, London - New York 2013.

Rozdział: „Who were the Etruscans?”, [w:] T.J. Cornell, The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars, London – New York 1995, 45–47.

H. Eichner, „Neues zur Sprache der Stele von Lemnos”, Journal of Language Relationship 7 (2012), 9–32.

L. Bonfante, Język etruski, przekł. W. Dobrowolski, Warszawa 1998.

Jan G. P. Best, Fred C. Woudhuizen, Lost Languages from the Mediterranean, 137-151.

c) inne inskrypcje

M. Pallottino, Etruskowie, przekł. J. Maliszewska-Kowalska, Warszawa 1968, s. 74-83 i 291-364.

J. N. Adams, Bilingualism and the Latin Language, Cambridge 2002, 160–184.

3. Założenie Rzymu w przekazach literackich i źródłach materialnych

a) wybrane źródła literackie:

Plutrach, Żywot Romulusa w: Tenże, Żywoty równoległe. t. 1: Tezeusz - Romulus i ich porównanie, Likurg - Numa i ich porównanie, przekł. i wstęp K. Korus, przyp. i koment. L. Trzcionkowski i K. Korus, Warszawa 2004, s. 128–186.

Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta: księgi I-V, przeł. A. Kościółek, wstęp J. Wolski, oprac. M. Brożek, Wrocław 1968, księga I.

Dionysius of Halicarnassus, The Roman antiquities, ed. i przekł. E. Carey, LCL, Cambridge – London 2001, I 72-90.

Cyceron, De republica, księga II – Marek Tuliusz Cyceron, O państwie, O prawach, przekł. I. Żółtowska, Kęty 1999.

T.J. Cornell, The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (London: New York: Routledge, 1995), 1–26, 48–80, 399–402.

G. Forsythe, A Critical History of Early Rome: From Prehistory to the First Punic War, Berkely - Los Angeles - London 2005, 59–77 oraz s. 369–370.

Cambridge Ancient History, t. 7/2, s. 347-350.

T. Venning (red.), A Chrolonogy of the Roman Empire, London - New York 2011, s. 1-20.

b) archeologia: A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004, s. 17–47.

A. Ziółkowski, „"Mur Palatyński" i Porta Mugonia. Krytyka pewnej identyfikacji”, Roczniki Humanistyczne 51 (2003) s. 19-41.

A. Ziółkowski, „Primordia Urbis”, [w:] J. Wolski, T. Kotula, A. Kunisz, Starożytny Rzym we współczesnych badaniach. Państwo - Społeczeństwo - Gospodarka. Liber in memoriam Lodovici Piotrowicz, Kraków 1994, s. 11-48.

T.J. Cornell, The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (London: New York: Routledge, 1995), 26–30.

4. Cursus honorum senatorów, ekwitów i dekurionów

źródła:

wybrane inskrypcje honoryfikacyjne dla senatorów, ekwitów i urzędników municypalnych z ILS i CIL.

K. Królczyk, J. Trynkowski, „Inskrypcje łacińskie” [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, red. E. Wipszycka, t. I/II, Warszawa 2001, s. 186-252.

J. Żelazowski, „Aneks: Wykaz skrótów epigraficznych”, [w:] J. Kolendo, J. Żelazowski, E. Bunsch, Teksty i pomniki: zarys epigrafiki łacińskiej okresu Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 2003, s. 205-230.

Rozdział „Problemy metodologiczne. Wybrane kwestie”, [w:] K. Kłodziński, Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu, Toruń 2017, s. 33-44.

5. Prześladowania chrześcijan (męczeństwo Polikarpa):

Euzebiusz, Historia kościelna, księga IV 14-15.

E. Wipszycka, M. Starowieyski (wstęp, oprac. i red.), Męczennicy, Kraków 1991, 186–202.

J. Kozłowski, „‘... i ujrzał swoją poduszkę...’ – propozycja interpretacji wizji Polikarpa w Martyrium Policarpi 5,2, U Schyłku Starożytności. Studia Źrodłoznawcze 8 (2009), 65–78.

J. Kozłowski, „Datowanie Martyrium Polycarpi w świetle zależności od De Morte Peregrini i Fugitivi Lukiana z Samostaty”, U schyłku starożytności - Studia źródłoznawcze 7 (2008), 64–86.

E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 2017 [rozdział o prześladowaniach chrześcijan].

6. Źródła dokumentarne z późnoantycznego Bliskiego Wschodu: archiwum z Petry.

Wybrane dokumenty z: J. Frösén, A. Arjava, Z.T. Fiema, T. Gagos, The Petra Papyri, t. 1-5, Amman 2002–2018.

A. Arjava, „People of Petra”, [w:] A. Arjava, J. Frösén, J. Kaimio, The Petra Papyri, t. 5, Amman 2018, s. 1–7.

J. Frösen, „From carbonized papyri to the monastery of Saint Aaron at Petra: The ‘Last will’ of Mr. Obodianos (P.Petra inv. 6a)”, in: T. Derda, A. Łajtar, J. Urbanik (eds.), Proceedings of the 27th International Congress of Papyrology: Warsaw 29.07—3.08 2013 (Journal of Juristic Papyrology Supplement 28, Warsaw: the Raphael Taubenschlag Foundation, 2016), s. 2013–2024.

J. Frösén, P. Miettunen, „Aaron in religious literature, myth and legend”, in: Z.T. Fiema, J. Frösén (eds.), Petra – The Mountain of Aaron, vol. 1: The Church and the Chapel (Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, 2008), s. 5–25.

7. Mapa z Madaby a Onomasticon Euzebiusza z Cezarei

Donner, H., and Cüppers, H., Die Mosaikkarte von Madeba, vol. 1 (Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1977-).

Avi-Yonah, M., The Madaba Mosaic Map (Jerusalem: Israel Exploration Society, 1954).

Zob też: http://servus.christusrex.org/www1/ofm/mad/index.html

Donner, H., The Mosaic Map of Madaba: An Introductory Guide (Kampen: Kok Pharos, 1992).

Piccirillo, M., The Mosaics of Jordan (Amman, Jordan: American Center of Oriental Research, 1992 [2008, 3rd ed.], 26-34 i 82-94 z ilustracjami.

8. Wzrost i upadek domu Jafny

Wybrane ustępy z dzieł Prokopiusza z Cezarei, Jana Malalasa, Jana z Efezu, Michała Syryjskiego dotyczące fylarchatu al-Ḥāritha i al-Mundhira.

Rozdziały: Arabs in the Conflict between Rome and Persia, AD 491–630 oraz Arabs and Christianity w: G. Fisher (red.), Arabs and Empires before Islam, Oxford 2015.

C. Morrisson (red.), Świat Bizancjum, t. 1: Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, przekł. A Graboń, Kraków 2011, s. 39-51 (zarys wojen z Persją Justyniana), 459-461.

Metody dydaktyczne:

I semestr grupa Z:

Na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach

II semestr grupa 01

Zajęcia są poświęcone pracy ze źródłami do wybranych kluczowych zagadnień z zakresu historii starożytnego Rzymu od założenia miasta do końca późnego antyku (połowa VII w.). Studenci samodzielnie przygotowują materiał źródłowy i literaturę przedmiotu przed zajęciami. Następnie w trakcie zajęć, pod kierunkiem prowadzącego, prowadzą analizę krytyczną źródeł z wykorzystaniem wiedzy zbudowanej na podstawie literatury przedmiotu.

Ćwiczenia zapoznają studentów z możliwościami i ograniczeniami wykorzystania podstawowych źródeł historiograficznych i literatury antycznej do poszerzania naszej wiedzy o przeszłości, a także uczą ich konfrontowania ze źródłami materialnymi, ikonograficznymi i epigraficznymi.

Metody i kryteria oceniania:

I semestr grupa Z:

Na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach

II semestr grupa 01

Podstawą zaliczenia ćwiczeń są:

- obecność (najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, w tym konieczność zaliczenia jednego pominiętych z tematów podczas dyżuru)

- przygotowanie do zajęć i aktywny udział w dyskusji

- min. 51% punktów w kolokwium z wybranego alfabetu semickiego (hebrajski/aramejski, syriacki lub arabski)

- min. 51% punktów w kolokwium z geografii Cesarstwa Rzymskiego

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.