Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy polityczne państw euroazjatyckich 2102-FA-SPPA
Semestr letni 2018/19
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Systemy polityczne państw euroazjatyckich 2102-FA-SPPA
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 316
Gmach Audytoryjny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Zaleśny
Literatura:

1. T. Bodio, T. Mołdawa, Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, Warszawa 2007,

2. S. Sulowski, J. Zaleśny (red.), Mechanizmy rządzenia w państwach Europy Wschodniej, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33

3. K. Fedorowicz, Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016, Poznań 2017

4. J. Szymanek, Ustrój konstytucyjny Kazachstanu, Warszawa 2013

5. J. Zaleśny, System konstytucyjny Azerbejdżanu, Warszawa 2013

6. J. Zaleśny, System konstytucyjny Białorusi, Warszawa 2011

7. J. Zaleśny (red.), Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Warszawa 2010

8. Н. С. Бондарь, Судебный конституционализм. Доктрина и практика, Москва 2016

9. А. В. Нечкин, Формы правления в странах Содружества Независимых Государств, Москва 2018

Zakres tematów:

Przedmiot ma pomóc studentom poznać i zrozumieć istotę systemów politycznych państw eurazjatyckich. W programie przewidziano zapoznanie studentów z zagadnieniami właściwymi dla systemów rządów państw obszaru eurazjatyckiego. W celu ich zrozumienia, systemy rządów państw eurazjatyckich zostaną osadzone na tle zasady podziału władzy, typologii systemów rządów, modeli systemów rządów właściwych dla państw współczesnych (prezydencki, klasyczny parlamentarno-gabinetowy i jego mutacje, półprezydencki). Na zajęciach będą analizowane tradycje ustrojowe systemów politycznych państw regionu (w tym – tradycja radziecka) i obecność w nich tzw. modelowych instytucji politycznych, typowych dla państw współczesnych. Ważną częścią przedmiotu jest ukazanie i wyjaśnienie tożsamości ustrojowej kluczowych uczestników stosunków politycznych państw eurazjatyckich – prezydenta, rządu, parlamentu, sądu konstytucyjnego. Analizuje się tryb ich wyboru (powołania), sukcesji władzy, funkcje prawne i „pozaprawne”, zasady organizacji i tryb pracy, procedury działania, odpowiedzialność, wzajemne zależności. W ramach wykładu oprócz analizy normatywnej poddaje się rozważaniom także jej aplikację w postaci aktów stosowania prawa i dowodzi, że dla zrozumienia systemów politycznych państw eurazjatyckich niezbędne jest nierozerwalne badanie aktów stanowienia i stosowania regulacji prawnych.

Metody dydaktyczne:

Rozmowa nauczająca, dyskusje.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany na podstawie aktywnego udziału w zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.