Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transformacja polityczna w państwach poradzieckich 2102-FA-TPPP
Semestr letni 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Transformacja polityczna w państwach poradzieckich 2102-FA-TPPP
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 316
Gmach Audytoryjny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Zaleśny
Literatura:

D. Rustov, Transitions to Democracy. Toward a Dynamic Model, "Comparative Politics" 1970, vol. 2, no 3.

T. Carothers, The End of Transition Paradigm, "Journal of Democracy" 2002, vol. 13, no 1.

M. McFaul, Transitions from Postcommunism, "Journal of Democracy" 2005, vol. 16, no 3.

L.J. Diamond, Thinking about hybrid regimes, "Journal of Democracy" 2002, vo. 13, no 2.

R. Czachor, Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialej, Wrocław 2015.

K. Kozłowski, Iluzje rewolucji. Rewolucja róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Warszawa 2011.

K. Fedorowicz, Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016, Poznań 2016

„Nations in Transit”. Country reports 2017 , http:// freedomhouse.org. (wybrane kraje)

Zakres tematów:

Student zapozna się z konceptem transformacji ustrojowej, powstałym w latach 70-tych i 80-tych XX wieku w Europie Południowej oraz Ameryce Łacińskiej, pojęciem "trzeciej fali" demokratyzacji, a także zakresem ich użyteczności do analiz przemian ustrojowych w Europie Środkowej i w byłym ZSRR. Pozna wagę czynników strukturalnych, proceduralnych i kontekstowych. W ujęciu porównawczym uchwyci różnice w rozległości przemian, skali trudności i wielorakich wyzwań dla udanej transformacji w posowieckiej przestrzeni. Pozna czynniki formalne i nieformalne w procesach przekształceń systemowych, a także zjawiska odwrotu od wprowadzonych już reform lub kształtowanie się ustrojów hybrydalnych. Zdiagnozuje zaawansowanie procesów transformacyjnych w kluczowych sferach w końcu pierwszej i drugiej dekady niepodległości, wyodrębniając typowe ścieżki rozwojowe.

Szczególnej analizie poddane zostaną bezpośrednie i bardziej odległe konsekwencje "kolorowych rewolucji" w WNP i ich wpływ na funkcjonowanie systemów politycznych w krajach regionu. Ostatnia część rozważań koncentrować się będzie na zaostrzającej się geopolitycznej rywalizacji na kontynencie euroazjatyckim, która wpływa na wybór modeli ustrojowych. W podsumowaniu student zapozna się z diagnozami rezultatów transformacji po upływie ćwierćwiecza od rozpadu ZSRR oraz prognozami na przyszłość.

Metody dydaktyczne:

Rozmowa nauczająca, dyskusje.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.