Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura nowołacińska okresu baroku 3006-LNOB-OG
Semestr letni 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Literatura nowołacińska okresu baroku 3006-LNOB-OG
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:00 - 16:30
sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bartłomiej Czarski
Literatura:

Jerzy Axer, "Latinitas" jako składnik polskiej tożsamości kulturowej, w: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej - perspektywa polska, Warszawa 1995. "Eseje i studia", t. 1.

Jerzy Axer, "Latinitas" w historii i pamięci historycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Paradoksy ciągłości i nieciągłości, w: Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej, pod red. M. Bobrownickiej, Kraków 1996.

Jan Budzyński, Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku, Wrocław 1985.

Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka. Próba syntezy, pod red. J. Z. Lichańskiego, Pułtusk 2006.

Barbara Milewska-Waźbińska, Ars epitaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrobnych, Warszawa 2006.

Magdalena Piskała, Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa, Warszawa 2009.

Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej, red. Mieczysław Mejor, Barbara Milewska-Waźbińska, Warszawa 2003.

Piotr Wilczek, „Polonice et latine: studia o literaturze staropolskiej", Katowice 2007.

Stefan Zabłocki, „Literatura nowołacińska: Średniowiecze-Renesans-Barok", red. nauk. Piotr Urbański, Warszawa 2010

Zakres tematów:

1. Literatura drugiej połowy XVI wieku w perspektywie genologicznej – formy prozatorskie i poetyckie.

2. Kryzys formacji renesansowej. Manieryzm, barok, kontrreformacja.

3. Justus Lipsius i neostoicyzm.

4. Jezuici w Europie i Rzeczypospolitej. Łacińska twórczość szkolna w wieku XVII.

5. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Horatius Christianus.

6. Epigramat łaciński w XVII wieku.

7. Stemmaty w późnym średniowieczu, renesansie i baroku.

8. Signum temporis – literatura okolicznościowa.

9. Poezja kunsztowna (poesis artificiosa).

10. Łaciński epos w Polsce – teoria i praktyka. Przegląd dzieł i autorów od wieku XVI do XVIII.

11. Nowożytne przekłady z języków narodowych na łacinę.

12. Łacina i twórczość nowołacińska w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, wykorzystywany będzie materiał ikonograficzny i tekstowy.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę będzie się składać:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 20%

końcowe zaliczenie ustne 70%

kontrola obecności 10%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.