Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej: staropolska i oświecenie 3001-11A1HS
Rok akademicki 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia literatury polskiej: staropolska i oświecenie 3001-11A1HS
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 19
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Roman Krzywy, Krystyna Wierzbicka-Trwoga
Literatura:

Podany niżej wykaz jest zgodny ze spisem lektur z historii literatury dla I roku filologii polskiej.

I semestr:

1. Literatura średniowieczna

Teksty polskie – lektury obowiązkowe

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław 1965 lub wyd. nast. (BN I 59).

By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1979 – Jan Długosz.

Chrestomatia staropolska. Teksty polskie do roku 1543, oprac. W. Wydra, W.R. Rzepka, Wrocław 1995 lub wyd. nast. – Psałterz floriański; Psałterz puławski; Kazania świętokrzyskie; Kazania gnieźnieńskie.

Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne, wydali W.R. Rzepka. W. Wydra, wstęp M. Adamczyk, Warszawa 1996 – Rozmyślanie przemyskie; Rozmyślania dominikańskie; Ewangelia Nikodema.

Polska poezja świecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, Wrocław 1997 (BN I 60) – Andrzej Gałka z Dobczyna, Pieśń o Wiklefie; Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego; Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią; Skarga umierającego; Cantilena inhonesta (obowiązuje także lektura Wstępu).

Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wrocław 1980 (BN I 65) – Bogurodzica; z pieśni pasyjnych: „Jezus Chrystrus, Bog człowiek…”, „Mękę Bożą spominajmy…”; z pieśni wielkanocnych: „Trzy Maryje poszły…”, „Anjeli słodko śpiewali…”; z kolęd: „Kiedy krol Herod krolował…”, „Wesoły nam dzień nastał…”, „Kolęda się z Allelują zwadziła…”; z pieśni maryjnych: „Posłuchajcie, bracia miła…”, „Świebodność Boga Żywego…”; z pieśni o świętych: „Ach, krolu wieliki nasz…”, „Doroto, cna dziewko czysta…”, „Chwała tobie, Gospodynie…”; z pieśni różnych: „Słuchaj tego wszelika głowo…” (obowiązuje także lektura Wstępu).

W. Wydra, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej, Poznań 1992 – „Jezusa Judasz przedał…”, „Już się anjeli wiesielą…”, De nativitate Dominii („Augustus kiedy krolował…”) – wiersze Gielniowczyka dostępne także w antologiach: Chrestomatia staropolska, Średniowieczna pieśń religijna polska (jw.).

Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, oprac. M. Włodarski, Wrocław 2007 (BN I 310) – Sekwencja o św. Wojciechu; Sekwencja o św. Jadwidze; Wincenty z Kielczy, Hymn o św. Stanisławie; Adam Świnka, Epitafium Zawiszy Czarnego; Wiersz o bitwie pod Grunwaldem; Wierszowany katalog królów polskich; List do panienki (obowiązuje także lektura Wstępu).

Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1987 – Nawiedzenie Grobu; Tragedia Piotra Włostowica.

Wincenty zwany Kadłubkiem, Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, Wrocław 1992 lub wyd. nast. (BN I 277) – Prolog, Księga I i IV (obowiązuje także lektura Wstępu).

Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, oprac. J. Okoń, Wrocław 1971 (BN I, 201).

Teksty polskie – lektury zalecane

By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1979 – Kronika wielkopolska.

Teksty obce

Dante Alighieri, Boska Komedia, przeł. E. Porębowicz, Wrocław 1986 (BN II, 187); lub: Dante Alighieri, Boska Komedia, przeł. E. Porębowicz, oprac. M. Maślanka-Soro, Kraków 2004 – Piekło.

Arcydzieła francuskiego średniowiecza, oprac. M. Żurowski, Warszawa 1968 lub wyd. nast. – Pieśń o Rolandzie; Dzieje Tristana i Izoldy; Francois Villon, Wielki testament.

Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej, przeł. Z. Romanowiczowa, Wrocław 1963 (BN II, 137).

Gesta Romanorum. Historie rzymskie, spolszczył P. Hertz, Warszawa 2001.

Geoffrey Chaucer, Opowieści kanterberyjskie, przeł. H. Pręczkowska, wstęp M. Schlauch, oprac. W. Chwalewik, Wrocław1963 (BN II, 138) – wybór.

Kwiatki św. Franciszka z Asyżu, przeł. L. Staff, Warszawa 1978 lub wyd. nast.

Andrzej Lam, Minnesang. Niemiecka średniowieczna pieśń miłosna, Warszawa 1997.

Pierre Abelard, Historia moich niedoli i inne listy, przeł. i oprac. L. Joachimowicz, Warszawa 1993.

Pieśń o Nibelungach, przeł. i oprac. A. Lam, Warszawa 1996.

Prudencjusz (Aurelius Prudentius Clemens), Poezje, przeł. M. Brożek, Warszawa 1987 – Walka duszy – Psychomachia.

Wilhelm z Lorris, Jan z Meun, Powieść o Róży, przeł. i wstęp M. Frankowska-Terlecka, T. Giermak-Zielińska, Warszawa 1997.

Podstawowe podręczniki i słowniki

Teresa Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1998 lub wyd. nast.

Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze – Renesans – Barok), red. T. Michałowska, B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1998.

Tadeusz Witczak, Literatura Średniowiecza, Warszawa 1999.

Opracowania zalecane

Michał Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura średniowiecza i renesansu, przeł. A i A. Goreniowie, Kraków 1975.

Ernst R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Kraków 1996 lub wyd. nast.

Aron Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1976.

Johann Huizinga, Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, Warszawa 1992.

Jacques Le Goff, Inteligencja w wiekach średnich, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1966 lub wyd. nast.

Julian Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981.

Clive Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, przeł. W. Ostrowski, Warszawa 1995.

Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli, red. P. Buchwald-Pelcowa i J. Pelc, Warszawa 1997 (1995).

Roman Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 1994 lub wyd. nast.

Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1973 lub wyd. nast.

Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław 1989.

Paweł Stępień, Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach: „Kazanie na dzień św. Katarzyny”, „Legenda o św. Aleksym”, „Lament świętokrzyski”, „Żołtarz Jezusow”, Warszawa 2003.

Karolina Targosz, Korzenie i kształty teatru do 1500 roku w perspektywie Krakowa, Kraków 1995.

Maciej Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku, Kraków 1987.

Jerzy Woronczak, Studia o literaturze średniowiecza i renesansu, Wrocław 1993.

Wiesław Wydra, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej, Poznań 1992.

2. Literatura renesansu

Teksty polskie – lektury obowiązkowe

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543, oprac. A. Jelicz, Szczecin 1985 – Filip Kallimach, Jan z Wiślicy, Mikołaj Hussowski, Andrzej Krzycki, Jan Dantyszek.

Biernat z Lublina, Ezop, wstęp S. Grzeszczuk, oprac. J. S. Gruchała, Kraków 1997 – Żywot Ezopa Fryga oraz pierwsze 20 bajek.

Klemens Janicki (Janicjusz), Carmina. Dzieła wszystkie, wyd. i wstęp J. Krókowski, przeł. E. Jędrkiewicz, Wrocław 1966 lub: Klemens Janicki (Janicjusz), Poezje wybrane, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1975 – Tristium liber (Księga żalów).

Andrzej Frycz-Modrzewski, Wybór pism, oprac. W. Voise, Wrocław 1977 lub wyd. nast. (BN I, 229) – O poprawie Rzeczpospolitej.

Łukasz Górnicki, Dworzanin polski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1954 lub wyd. nast. (BN I, 109) lub: Pisma, oprac. R. Pollak, Warszawa 1961 – t. 1, ks. I i III.

Jan Kochanowski, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1991 lub wyd. nast. (BN I, 163).

Jan Kochanowski, Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1997 lub wyd. nast. (BN I, 100).

Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich, oprac. T. Ulewicz, Wrocław 1962 lub wyd. nast. (BN I, 3).

Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów, oprac. K. Meller, Kraków 1997 – dedykacja, psalmy 1, 71, 110, 123, 136.

Jan Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1986 lub wyd. nast. (BN I, 1).

Jan Kochanowski, Z łacińska śpiewa Słowian Muza, przeł. L. Staff, Warszawa 1982 – Elegie, ks. I; Foricenia 1-50; Liryki.

Jan Kochanowski, Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1967 lub wyd. nast. – Zuzanna, Muza, Szachy, Satyr, Proporzec, Jezda do Moskwy, Fragmenta.

Rozmowy Salomona z Marchołtem, przeł. i oprac. M. Eder, Wrocław 2014 – Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym.

Sowiźrzał krotochwilny i śmieszny. Krytyczna edycja staropolskiego przekładu Ulenspiegla, wydali R. Grześkowiak, E. Kizik, Gdańsk 2005, historie: 1–4, 12–14, 22, 24–29, 33–34, 95.

Mikołaj Rej, Wybór pism, oprac. A. Kochan, Wrocław 2006 (BN I 308) – Krótka rozprawa, Kupiec, Wizerunk, Źwierzyniec – rozdział I, II i III, Figliki, Źwierciadło.

Mikołaj Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, wyd. Radosław Grześkowiak i Adam Karpiński przy współudziale Krzysztofa Mrowcewicza, Warszawa 2003 (BPS, t. 23).

Piotr Skarga, Kazania sejmowe, oprac. J. Tazbir i M. Korolko, Wrocław 1995 lub wyd. nast. (BN I 70) – kazanie II i VII.

Szymon Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, oprac. J. Pelc, Wrocław 2000 (BN I 182) – z sielanek: Dafnis, Żeńcy, Kołacze, Pomarlica.

Teksty polskie – lektury zalecane

Jan Dantyszek, Pieśni, przeł. A. Kamieńska, Olsztyn 1987.

Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe, red. nacz. J. Woronczak [i in.], Wrocław 1983 – t. 2: Treny, oprac. M. R. Mayenowa, L. Woronczakowa, J. Axer, M. Cytowska 1983; t. 4: Pieśni, oprac. M. R. Mayenowa, K. Wilczewska, B. Otwinowska, M. Cytowska, 1992 (zapoznać się z wydaniem).

Mikołaj Kochanowski, Rotuły, wyd. A. Karpiński, Warszawa 1997 (BPS, t. 10).

Marcin Kromer, Polska, czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego, przeł. S. Kozikowski, wstęp i oprac. R. Marchwiński, Olsztyn 1984.

Literatura ariańska w Polsce XVI wieku, oprac. L. Szczucki i J. Tazbir, Warszawa 1959.

Stanisław Orzechowski, Wybór pism, oprac. J. Starnawski, Wrocław 1972 (BN I, 210) – Rozmowa albo Dyjalog około egzekucyjej Polskiej Korony... – dyjalog pierwszy; O życiu i śmierci Jana Tarnowskiego.

Patrząc na rozmaite świata tego sprawy. Antologia polskiej poezji renesansowej, oprac. J. Sokołowska, Warszawa 1984 – Stanisław Kleryka; Jan Smolik; Anonim Protestant.

Siedemset lat myśli polskiej, oprac. L. Szczucki, Warszawa1978 – t. 2: Filozofia i myśl społeczna XVI wieku, oprac. L. Szczucki.

Piotr Skarga, Żywoty świętych polskich, Kraków 1988.

Teatr polskiego renesansu. Antologia, oprac. J. Lewański, Warszawa 1988.

Teksty obce

Ludovico Ariosto, Orland szalony, przeł. P. Kochanowski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1965 (BN II, 150).

Giovanni Boccaccio, Dekameron, przeł. E. Boye, Warszawa 1984.

Historia o szlachetnej a pięknej Meluzynie, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2015 (BDLPiO, t. 20).

Erazm z Rotterdamu, Adagia, przeł. M. Cytowska, Wrocław 1973 (BN II, 172).

Erazm z Rotterdamu, Podręcznik żołnierza Chrystusowego, przeł. J. Domański, Warszawa 1965.

Erazm z Rotterdamu, Wybór pism, oprac. M. Cytowska, Wrocław 1992 (BN II, 231) – Pochwała głupoty, przeł. E. Jędrkiewicz.

Niccolo Machiavelli, Książę, przeł. W. Rzymowski, Wrocław 1980 (BN II, 159).

Tomasz Morus, Utopia, przeł. K. Abgarowicz, Lublin 1993.

Michel de Montaigne, Próby, prze³. T. Żeleński (Boy), t. 1-3, Warszawa 1985.

Francesco Petrarca, Wybór pism, oprac. K. Morawski, Wrocław 1983 (BN II, 206)

Francesco Petrarca, Drobne wiersze włoskie (Rerum vulgarium fragmenta), red. P. Salwa, Gdańsk 2006.

François Rabelais, Gargantua i Pantagruel, przeł. T. Żeleński (Boy), t. 1-2, Warszawa 1988.

Pierre Ronsard, Poezje, przeł. L. Staff [i in.], oprac. A. Sandauer, Warszawa 1965 – Sonety do Marii.

Podstawowe podręczniki i słowniki

Adam Karpiński, Renesans, Warszawa 2007.

Janusz Pelc, Literatura renesansu w Polsce, Warszawa 1994 i nast.

Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze – Renesans – Barok), red. T. Michałowska, B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1998.

Jerzy Ziomek, Renesans, Warszawa 1995.

Jerzy Ziomek, Literatura Odrodzenia, Warszawa 1987.

Opracowania

Claude Backvis, Szkice o kulturze staropolskiej, oprac. A. Biernacki, Warszawa 1975 – studia o Mikołaju z Hussowa i Andrzeju Krzyckim, Nurt utopijny w Polsce w dobie renesansu.

Józef Budzyński, Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku, Wrocław 1985.

Dobrym towarzyszom gwoli. Studia o „Foriceniach” i „Fraszkach” Jana Kochanowskiego, red. R. Krzywy, R. Rusnak, Warszawa 2014.

Eugenio Garin, Filozofia odrodzenia we Włoszech, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa 1969.

Jan Kochanowski. Interpretacje, oprac. J. Błoński, Kraków 1989.

Jan Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości, oprac. M. Korolko, Warszawa 1980 – W. Borowy, Kamienne rękawiczki; S. Graciotti, Fraszki i „Fraszki”; M. Hartleb, Nagrobek Urszulki.

Mirosław Korolko, O prozie „Kazań sejmowych” Piotra Skargi, Warszawa 1971.

Roman Krzywy, Sztuka wyborów i dar inwencji. Studium o strukturze gatunkowej Jana Kochanowskiego, Warszawa 2008.

Roman Krzywy, Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. Wprowadzenie do problematyki, Warszawa 2014.

Julian Krzyżanowski, Romans polski wieku XVI, Warszawa 1962.

Teresa Michałowska, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie, Warszawa 1982.

Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze, red. J. Sokolski, M. Cieński, A. Kochan, Wrocław 2007.

Mikołaj Rej – w pięćsetlecie urodzin, cz. 1-2, red. J. Okoń, Łódź 2005.

Janusz Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984.

Janusz Pelc, Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 2001.

Problemy literatury staropolskiej, seria 1-3, oprac. J. Pelc, Wrocław 1972-1978.

Wiktor Weintraub, Rzecz czarnoleska, Kraków 1977.

Marta Wojtkowska-Maksymik, „Gentiluomo cortigiano” i „dworzanin polski”. Dyskusja o doskonałości człowieka w „Il Libro del Cortigiano”

Baldassarra Castiglionego i w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego, Warszawa 2007.

II semestr:

16. Barok – charakterystyka epoki. Na podstawie m.in.: Cz. Hernas, Barok, Warszawa 1998.

Hieronim Morsztyn, Światowa rozkosz, w: tenże, Wybór poezji, oprac. R. Grześkowiak, Wrocław 2016, s. 191–305.

a) Cz. Hernas, Poezja światowych rozkoszy. Hieronim Morsztyn, w: tenże, Barok, dz. cyt., s. 64–75.

b) R. Grześkowiak, Wstęp, w: H. Morsztyn, Wybór poezji, wyd. cyt., s. V–CLI.

17. Kasper Twardowski, Lekcyje Kupidynowe, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1997.

Tenże, Pochodnia Miłości Bożej z piącią strzał ognistych, wyd. K. Mrowcewicz, Warszawa 1995.

a) R. Grześkowiak, Wprowadzenie do lektury, w: K. Twardowski, Lekcyje…, wyd. cyt., s. 5–15.

b) K. Mrowcewicz, Wprowadzenie do lektury, w: K. Twardowski, Pochodnia…, wyd. cyt., s. 5–8.

18. Piotr Kochanowski, Torquato Tasso, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, oprac. S. Grzeszczuk, przypisy R. Pollak, Warszawa 1968. Stąd: Pieśni I–IV, X (oktawy 57–78), XII, XIII (oktawy 32–51), XVI, XVIII (oktawy 92–97) i XX.

a) S. Grzeszczuk, Piotra Kochanowskiego poemat o “wojnie pobożnej”, w: tenże, Kochanowski i inni, dz. cyt., s. 253–298 (zmieniona wersja Wstępu do wydania Gofreda z 1968 roku).

b) R. Pollak, Echa przekładu w późniejszej poezji, w: tenże, „Gofred” Tassa-Kochanowskiego, Wrocław 1973, s. 179–198.

c) W. Weintraub, Recepcja „Jerozolimy wyzwolonej” w Polsce i na Zachodzie, w: W kręgu „Gofreda” i „Orlanda”, red. T. Ulewicz, Wrocław 1970, s. 65–84.

19. Szymon Zimorowic, Roksolanki to jest Ruskie panny, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1999.

a) R. Grześkowiak, Wprowadzenie do lektury, w: S. Zimorowic, Roksolanki, jw., s. 5–19.

b) P. Stępień, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn, Warszawa 1996, s. 45–102.

20. Samuel Twardowski ze Skrzypny, Nadobna Paskwalina, oprac. J. Ślaski, Warszawa 1983, LUB: to samo w oprac. J. Okonia, Wrocław 1980 (BN I 87).

a) J. Ślaski, Posłowie, w: S. Twardowski, Nadobna Paskwalina, wyd. cyt., s. 175–194.

b) P. Urbański, Glosy do „Nadobnej Paskwaliny”, w: tenże, Natura i łaska w poezji polskiego baroku. Okres potrydencki. Studia o tekstach, Kielce 1996, s. 121–135.

21. Jan Andrzej Morsztyn, Kanikuła i Lutnia, w: tenże, Wybór poezji, oprac. W. Weintraub, Wrocław 1988.

a) W. Weintraub, Wstęp, w: J.A. Morsztyn, Wybór poezji, jw.

b) A. Nowicka-Jeżowa, Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku, Warszawa 2000, s. 145–163.

c) Taż, Dyskusja z platońską koncepcją miłości w erotyce J. A. Morsztyna, w: Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz i A. Karpiński, Lublin 1995, s. 413–437.

22. Stanisław Herakliusz Lubomirski, Adverbia moralia, w: tenże, Poezje zebrane, wyd. A. Karpiński (Adverbia moralia oprac. M. Mejor), t. I: Teksty, Warszawa 1995.

a) E. Lasocińska, Wizerunek mędrca w „Adverbia moralia” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, w: Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła, red. A. Karpiński i E. Lasocińska, Warszawa 2004, s. 141–169.

b) B. Otwinowska, Elogium – „Flos floris, anima et essentia” poetyki siedemnastowiecznego panegiryzmu, w: Studia z teorii i historii poezji, seria I, red. M. Głowiński, Wrocław 1967, s. 148–184.

c) R. Krzywy, Wstęp, w: Andrea Alciatus, Emblematum libellus – Książeczka emblematów, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2002, s. III–XX (należy także zapoznać się z wydaniem).

23. Oświecenie – mapa epoki. Na podstawie m.in.:

M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1998 (i wyd. nast.).

J. Snopek, Oświecenie. Szkic do portretu epoki, Warszawa 1999.

Warszawa wieku Oświecenia, wybór tekstów i oprac. J. Kott i S. Lorentz, Warszawa 1954. Stąd:

Jan Bernoulli, Biblioteka Załuskich, s. 83–85;

Seweryn Bukar, Korpus kadetów, s. 86–89;

Kajetan Koźmian, „Dzieci natury” w Lasku Bielańskim, s. 94–95;

od Jan Bernoulli, Powązki do Budżet Trembeckiego włącznie, s. 119–126;

Lot balonem, s. 186.

24. Ignacy Krasicki, Satyry i listy, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1988 lub wyd. nast. (BN I 169). Stąd: Do króla, Świat zepsuty, Żona modna, Pochwała wieku, Pochwała głupstwa.

a) J.T. Pokrzywniak, Wstęp, w: I. Krasicki, Satyry i listy, jw.

b) T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm. Sentymentalizm. Rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975. Stąd: Klasycyzm. III. Filozoficzno-ideowa problematyka prądu (s. 33–47), V. Tematy i motywy literatury klasycystycznej (s. 89–107).

25. Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 1975 lub wyd. nast. (BN I 41).

a) M. Klimowicz, Wstęp, w: I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, jw.

b) T. Kostkiewiczowa, „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” – propozycja lektury, w: taż, Studia o Krasickim, Warszawa 1997.

26. Franciszek Karpiński, Poezje wybrane, oprac. T. Chachulski, Wrocław 1997 (BN I 89). Stąd: Do Justyny. O stateczności, Do motyla, Do skowronka, Na obraz tryumfu śmierci, Kato o nieśmiertelności duszy. Z francuskiego, Sumienie, Powrót z Warszawy na wieś, Do Boga.

a) T. Chachulski, Wstęp, w: F. Karpiński, Poezje wybrane, jw.

b) T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm. Sentymentalizm. Rokoko, dz. cyt. Stąd: Sentymentalizm. III. Filozoficzno-ideowe założenia prądu (s. 203–217), V. Motywy i tematy literatury sentymentalizmu (s. 240–264).

27. Franciszek Dionizy Kniaźnin, Wybór poezji, oprac. W. Borowy, Wrocław 1948 (BN I 129). Stąd: Erotyki, Dwie gałązki, Do księżyca, Babia Góra. Do Pawła Czenpińskiego, gdy objażdżał góry krakowskie.

a) W. Borowy, Wstęp, w: F.D. Kniaźnin, Wybór poezji, jw.

b) T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm. Sentymentalizm. Rokoko, dz. cyt. Stąd: Rokoko. II. Poszukiwania Kniaźnina (s. 320–328).

28. Wojciech Bogusławski, Cud albo Krakowiaki i Górale, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 2005 (BN I 162).

a) M. Klimowicz, Wstęp, w: W. Bogusławski, Cud…, jw.

b) Tenże, Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku. Problemy uczestnictwa w dwu kulturach, Wrocław 1998, s. 201–213.

29. Stanisław Trembecki, Sofijówka, wyd. J. Snopek, Warszawa 2000.

a) J. Snopek, Wprowadzenie do lektury, w: S. Trembecki, Sofijówka, jw., s. 5–17.

b) R. Przybylski, Rozpacz libertyna, w: tenże, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983 (lub wyd. nast.).

30. Jan Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, przeł. Edmund Chojecki, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1965 lub wyd. nast. Stąd: pierwsze dziesięć dni.

a) F. Rosset i D. Triaire, Z Warszawy do Saragossy. Jan Potocki i jego dzieło, Warszawa 2005, s. 13–16, 100–105, 159–196.

b) A. Wasilewska, Słowo od tłumaczki, w: J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie. Nowe tłumaczenie wersji autorskiej z 1810 r., przeł. A. Wasilewska, Kraków 2015, s. 768–778.

Zakres tematów:

Podany zakres tematów odpowiada programowi zajęć w I semestrze:

1. Informacje organizacyjne. Jak czytać pieśni średniowieczne?

– Bogurodzica i Lament świętokrzyski – dwie Maryje, dwa typy duchowości, różne formy.

2. Poezja średniowieczna wobec piśmiennictwa hagiograficznego

– Legenda o św. Aleksym, [w:] Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wrocław 1980. Zalecana lektura wstępu.

3. Poezja średniowieczna wobec grozy śmierci

– Skarga umierającego, [w:] Polska poezja świecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, Wrocław 1997. Zalecana lektura wstępu.

4. Artyzm kroniki średniowiecznej

– Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław 1965 lub wyd. nast. Obowiązuje lektura wstępu. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

5. Formy dramatu średniowiecznego

– Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, oprac. J. Okoń, Wrocław 1971. Obowiązuje lektura wstępu. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

6. Nowołacińska elegia miłosna – tradycje i kontynuacje

– Andrzej Krzycki, Krzycki do panny Diamanty; Jan Dantyszek, Do Grynei, [w:] Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543, oprac. A. Jelicz, Szczecin 1985.

7. Humanistyczna wspólnota aksjologiczna

– K. Janicki, Tristia, [w:] tenże, Carmina. Dzieła wszystkie, oprac. J. Krókowski, E. Jędrkiwicz, J. Mosdorf, Wrocław 1966. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

8. Pieśni Kochanowskiego – imitacja, horacjanizm, przesłanie

– J. Kochanowski, Pieśni księgi dwoje, [w:] tenże, Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1997. Obowiązuje lektura wstępu. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

9. Arkadia ziemiańska – powstanie i trwanie mitu

– J. Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce: Panna XII, J. Gawiński, Żywot ziemiański i dworski, [w:] Staropolska poezja ziemiańska. Antologia, oprac. J.S. Gruchała, S. Grzeszczuk, Warszawa 1988.

10. W kręgu renesansowego dramatu

– Sąd Parysa, królwica trojańskiego, [w:] Teatr polskiego Renesansu. Antologia, oprac. J. Lewański, Warszawa 1988, s. 39-65;

– J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich, oprac. T. Ulewicz, wyd. dowolne. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości obu lektur.

11. Treny – wprowadzenie do lektury cyklu

– J. Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, wyd. dowolne. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

12. W kręgu renesansowej literatury popularnej

– Sowiźrzał krotochwilny i śmieszny. Krytyczna edycja staropolskiego przekładu Ulenspiegla, wydali R. Grześkowiak, E. Kizik, Gdańsk 2005, historie: 1–4, 12–14, 22, 24–29, 33–34, 95. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

13. Renesansowy poeta barokowy?

– M. Sęp Szarzyński, Sonet II, Pieśń V. O Fridruszu, Do Kasie [8.], [w:] tenże, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, Warszawa 2003.

14. Niesielskie sielanki

– Sz. Szymonowic, Dafnis, Żeńcy, Kołacze, Pomarlica, [w:] tenże, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, oprac. J. Pelc, Wrocław 2000. Zalecana lektura wstępu. Zajęcia zostaną poprzedzone sprawdzianem znajomości lektury.

15. Test z lektur obowiązkowych: średniowiecze – renesans.

II semestr:

Barok (zajęcia 16-23).

16. Charakterystyka najważniejszych zjawisk literackich i kulturowych baroku. Poezja światowych rozkoszy (Hieronim Morsztyn).

17. Wzór poety nawróconego: Kasper Twardowski.

18. Polski epos narodowy przed Panem Tadeuszem (Gofred Tassa-Kochanowskiego).

19. Sielanka staropolska (Szymon Zimorowic).

20. Romans religijny – Nadobna Paskwalina Samuela Twardowskiego.

21. Barokowy koncept: twórczość Jana Andrzeja Morsztyna.

22. Barokowa emblematyka. Adverbia moralia S.H. Lubomirskiego.

Oświecenie (zajęcia 24-30).

23. Charakterystyka najważniejszych zjawisk literackich i kulturowych oświecenia. Mapa epoki: Polska a Europa.

24. Klasycyzm: Ignacy Krasicki.

25. Pierwsza polska powieść: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki.

26. Sentymentalizm: Franciszek Karpiński.

27. Rokoko: Erotyki Franciszka Dionizego Kniaźnina.

28. Teatr Wojciecha Bogusławskiego.

29. Twórczość Stanisława Trembeckiego.

30. Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego.

Metody dydaktyczne:

I semestr:

Metoda heurystyczna, eksplikacja tekstów literackich, elementy wykładu.

II semestr:

Praca z tekstem: analiza i interpretacja tekstów źródłowych oraz literatury przedmiotu z całą grupą, praca w podgrupach, dyskusja, „burza mózgów”, elementy wykładu, indywidualne projekty studenckie (przygotowanie bibliografii dla wybranego tematu pracy rocznej w I semestrze oraz samej pracy w II semestrze), konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

I semestr

Kontrola obecności, aktywność podczas zajęć, zaliczenie sprawdzianów z lektur obowiązkowych.

II semestr

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, zob. dalej), przygotowanie do zajęć (znajomość stanu badań, tekstów źródłowych, posiadanie kopii tekstów źródłowych i opracowań w trakcie zajęć), aktywność (uczestnictwo w dyskusji). Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby nie ma możliwości zaliczenia zajęć, z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych; po usprawiedliwieniu nadmiarowej nieobecności trzeba również zaliczyć materiał z opuszczonych zajęć na dyżurze u prowadzącej.

Studenci piszą w trakcie semestru dwa testy ze znajomości lektur wskazanych w spisie lektur do egzaminu. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku (minimum 50%) z wszystkich testów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest napisanie pracy rocznej, spełniającej wymagania stawiane pracom studenckim. Do końca I semestru należy ustalić z prowadzącą temat pracy, a także przygotować pierwszą wersję bibliografii do wybranego tematu. Pracę roczną należy dostarczyć najpóźniej do końca kwietnia w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej.

Uwagi:

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tego limitu (z

wyłączeniem przypadków bezzwłocznie usprawiedliwionych) nie ma

możliwości zaliczenia zajęć.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.