Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna, semestr II, ćwiczenia 3104-LZHSC2
Semestr letni 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna, semestr II, ćwiczenia 3104-LZHSC2
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krystyna Stebnicka
Literatura:

Literatura do zajęć podana w rubryce „zakres tematów’.

Zakres tematów:

Celem zajęć jest przybliżenie różnych typów źródeł, którymi dysponuje historyk starożytności, szczególnie interesującej nas w tym semestrze epoki, prześledzenie metody pracy z tymi źródłami i wskazanie ograniczeń, które źródła te narzucają. Materiał źródłowy dobrany został do omawiania różnych aspektów problematyki rzymskiej

Sobota, 16.02.2019 r.

Pierwsze zajęcia poświęcone będą prezentacji najważniejszych pomocy wykorzystywanych w drugim semestrze, omówieniu tematyki zajęć i kryteriów zaliczania zajęć.

Niedziela, 17.02.2019 r.

Kampania wyborcza w Rzymie:

Źródła: Mały poradnik wyborczy w: Wybór źródeł do historii starożytnej, red. A. Chankowski, Warszawa 1995, ss. 138-152

Literatura: J.Wikarjak, „Kampania przedwyborcza Cycerona w roku 65/64 p.n.e.”, Menander 19 (1964), ss. 241-254.

Główne zagadnienia:

Autorstwo i czas powstania Commentariolum de petitione: dziełko z czasów kampanii czy ćwiczenie retoryczne? Czy gdyby to był falsyfikat z czasów wczesnego cesarstwa, ten fakt umniejsza wartość źródłową tekstu - przydatność dziełka dla historyka w obu tych przypadkach; Cyceron i przyjaźń; przebieg prywatnej kampanii wyborczej.

Sobota 2.03-niedziela 3.03. 2019r.

Ideologia władzy: posąg Augusta z Prima Porta;

Źródła: posąg Augusta, uczestnicy otrzymają zdjęcia tego zabytku, dostępny powszechnie w internecie na stronie google grafika; Swetoniusz, Żywoty cesarzy; żywot Augusta; Res gestae divi Augusti rozdz. 29.

Literatura: P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999, ss. 171-239.

Główne zagadnienia:

miejsce wystawienia zabytku; wzory greckie – omówienie i porównanie z Doryforosem; analiza ikonograficzna posągu (analiza ikonografii na pancerzu cesarza) – propaganda Augusta; odebranie sztandarów Partom; retoryka gestu i władzy;

Sobota 16.03-niedziela 17.03. 2019r

Źródła: Tacyt, Roczniki, ks. II 53-88; III 1-19

Literatura: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu I/II, Warszawa 2001, ss. 115-119 (o Tacycie).

Główne zagadnienia:

1. Postać Tacyta (jego kariera, dzieła, Tacyt jako historyk).

2. Postać Germanika w przekazie Tacyta. Uprawnienia Germanika na wschodzie (Imperium maius) Jego choroba i śmierć.

3. Działania Pizona na wschodzie.

4. Przebieg procesu Pizona – analiza mowy Tyberiusza.

5. Rodzina Pizona – jak zachowywała się żona Pizona?

6. Okoliczności śmierci Pizona.

7. Próba interpretacji wydarzeń.

Będziemy analizowali przekaz Tacyta, jednak zasygnalizujemy także, że historycy dysponują zachowaną w przekazie epigraficznym uchwałą senatu.

Sobota 30.03 - niedziela 31.03.2019 r.

Intelektualiści w służbie propagandy miast na wschodzie w okresie wczesnego cesarstwa.

Źródła: inskrypcja z Argos (tłum. w: Imperium Romanum..., op. P. Janiszewski, K. Stebnicka, Warszawa 2003, s. 21; Filostratos, Żyywoty sofistów, II 4: Żywot Antiocha z Aigeai

Literatura: M. Sartre, Wschód rzymski, Wrocław 1991, ss. 135-219.

Główne zagadnienia:

Filostratos i jego twórczość literacka (1 osoba zostanie poproszona o przedstawienie tej postaci na podstawie wskazanej literatury przedmiotu); działalność sofisty Antiocha z Ajgeaj – wykształcenie, typ zainteresowań, twórczość (głównie w świetle Żywotów sofistów); analiza inskrypcji: typ inskrypcji, pobyty Antiocha w Argos, droga ustanowienia ‘pokrewieństwa’ Argos z Ajgeaj, na czym owo ‘pokrewieństwo’ polegało; po co miasto Ajgeaj podkreślało swoje związki z Argos?

Sobota 13.04-niedziela 14.04. 2019 r.

Proces Jezusa w Ewangeliach – różnice w przekazie.

Źródła: Ewangelie, Mk 14,43-15,37; Mt 26,47-27, 49; Łk 22,47- 23,46; Jn18,12-19.

Literatura: D. A. Carson, D. J. Moo, Introduction the New Testament : a short guide to its history and message, 2005, ss. 134-285 (uczestnicy zostaną podzieleni na 4 grupy, każda przygotuje informacje na temat jednej Ewangelii); G. Vermes, Twarze Jezusa, Kraków 2008, ss. 323-328.

Sobota 18.05 –niedziela 19.05.2019 r.

Cursus honorum – kariery urzędnicze w okresie wczesnego cesarstwa na przykładzie dwóch inskrypcji:

Źródła: sobota: kariera Pliniusza, tekst łaciński I tłumaczenie polskie w: E. Wipszycka, Wprowadzenie do ćwiczeń z historii starożytnej Grecji i Rzymu, Białystok 1978, CIL V-ILS 2927, ss. 140-141; niedziela: inskrypcja z karierą ekwicką, tamże, CIL IX 4753 = Pflaum 71., s. 145, tekst łaciński.

Literatura: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu I/II, ss. 186-252 (Inskrypcje łacińskie); A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004, ss. 425-435 (z tekstem w ramce!)

.Sobota 1.06. - niedziela 2.06.2019 r.

Kryzys III wieku: pierwszy uzurpator Maximinus Trax i reakcja senatorska.

Źródła: Herodian, Historia cesarstwa rzymskiego, W-wa-Kraków-Wrocław 1963, od VI 8 do końca; Maximini duo (Dwaj Maksyminowie) w: „Historycy cesarstwa rzymskiego” (=Historia Augusta), tłum. H.. Szelest, Warszawa 1966;

Literatura: O Herodianie: Vademecum historyka…Warszawa 2001, ss. 70-71 o Herodianie; Vademecum historyka późnego antyku, Warszawa 1999, ss. 140-146 (o Historia Augusta).

Sobota 15.06 – niedziela 16.06 2019 r.

Żydzi i chrześcijanie w późnym antyku w relacji Sokratesa Scholastyka.

Źródła: Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, Warszawa 1986 , ks. VII 16; Kodeks Teodozjusz, Księga Szesnasta, Kraków 2014, prawa 8,9; 8,20; 8,21; 8,25; 8,26.

Literatura: M. Stachura, ‘Wstęp’ (do przekładu Księgi szesnastej). ss. XI-XXXVIII (O Kodeksie Teodozjusza); o Sokratesie: Vademecum historyka późnego antyku III, Warszawa 1999, ss. 104-105.

Główne zagadnienia:

Sobota: Kodeks Teodozjusza: czas powstania, redakcja; Reakcja władz na palenie synagog – klimat żydowsko chrześcijański na przełomie IV/V w. n.e.; niedziela: Wydarzenia w Inmestar: podłoże zajść w Syrii i tradycja pierwszego mordu rytualnego.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach analizujemy teksty źródłowe, odwołując się przy tym do wiedzy z opracowań.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na ćwiczeniach i udział w zajęciach (osoby milczące przez cały semestr muszą się liczyć z koniecznością zaliczenia materiału ćwiczeniowego na dyżurach). Powyżej czterech nieobecności zajęcia nie mogą być zaliczone. Każda nieobecność powinna zostać zaliczona u prowadzącej ćwiczenia.

Efekty kształcenia

- student analizuje różne typy źródeł;

– rozpoznaje zjawiska historyczne i właściwe dla świata rzymskiego;

– wyjaśnia pojęcia związane z ustrojem rzymskim okresu republiki i cesarstwa

Uwagi:

prof. Krystyna Stebnicka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.